Närståendevård

Med närståendevård avses att vård och omsorg om en äldre eller sjuk person eller en person med funktionsnedsättning ordnas i hemmet med hjälp av en anhörig eller någon annan närstående. Utöver vårdarvodet får närståendevårdaren lagstadgade lediga dagar under vilka den vårdbehövande sköts antingen hemma eller i vårdenheter. 

Bild: Natalia Tiainen

Dag-, semester- och arbetsverksamhet för skolelever och vuxna med funktionsnedsättning

Vi ordnar verksamhet på morgnar, eftermiddagar och under skolloven för elever med funktionsnedsättning som omfattas av förlängd läroplikt.  

Utforska aktiviteter som ordnas för grundskoleelever

För dem som slutfört läroplikten ordnar vi arbets- och dagverksamhet.

Läs mer om arbets- och dagverksamhet