Vad är Business Helsinki?

Business Helsinki producerar stadens tjänster inom företagande, innovationer, turism och sysselsättning. Vårt mål är att stödja och accelerera stadens, företagens och arbetstagarnas hållbara utveckling.

Helsingfors är en plats för tillväxt

I Helsingfors växer företagen och kunnandet, arbetsplatserna, investeringarna och välbefinnandet samt förmågan att hitta lösningar på globala utmaningar. Samtidigt ökar också stadens attraktionskraft internationellt och stadsinvånarnas och turisternas kärlek till Helsingfors. Detta är tillväxt som gör världen till ett bättre ställe. Och eftersom skapandet av nya hållbara lösningar alltid kräver experimenterande, använder vi en försöksplattform som är lika stor som hela staden. På så sätt skapar vi tillsammans en god spiral där tillväxt skapar tillväxt och alla gynnas.

Business Helsinki är en partner för tillväxt. Välkommen att göra gott tillsammans, av kärlek till Helsingfors.