Jag vill stödja ett barn som är klient hos barnskyddet

Vill du bli stödperson eller fosterförälder till ett barn eller en ung person? Eller skulle din familj vilja bli stödfamilj eller mottagningsfamilj? Barn behöver din värdefulla hjälp, och genom att hjälpa åstadkommer du också mycket gott i ditt liv.