Bostadsrättsbostäder

På dessa sidor hittar du information om att bo i bostadsrättsbostad, ansöka om ordningsnummer och söka bostad.

Kuvassa on jalkakäytävän reunassa erivärisiä kerrostaloja ja niiden sisäänkäyntejä.
Perhe Kalasatamassa
Bild: Maija Astikainen

Vad är boende i bostadsrättsbostad?

Boende i bostadsrättsbostad är en mellanform av ägar- och hyresboende, där de bästa sidorna av ägar- och hyresboendet kombineras. I en bostadsrättsbostad betalar du en så kallad bostadsrättsavgift som är högst 15 procent av bostadens ursprungliga värde. Utöver detta betalar du ett bruksvederlag som är jämförbart med hyra.

Du kan bo i din bostadsrättsbostad så länge du vill. Och när du flyttar från bostaden får du tillbaka din ursprungliga bostadsrättsavgift justerad med byggnadskostnadsindexet.