Tomter och bygglov

På de här sidorna hittar du information om tomter, fastighetsförrättningar samt bygglov och tillsyn, när du bygger eller planerar ett byggprojekt i Helsingfors.

Parvehyggeily
Citytalo Kalasatamassa
Bild: Simo Karisalo

Helsingfors nya byggnadsordning trädde i kraft den 7 juni 2023.

Helsingfors stads byggnadsordning är en central instruktion som utöver planerna reglerar byggandet. Den innehåller bestämmelser bland annat om vad man kan bygga och reparera utan tillstånd från byggnadstillsynen. Den nya byggnadsordningen tillämpas på ärenden som inleds efter byggnadsordningens ikraftträdande.

Kundanvisningarna för Helsingfors byggnadstillsyn uppdateras med anledning av den nya byggnadsordningen. Avsikten är att publicera de uppdaterade anvisningarna senast vid utgången av juni. Information om dem finns på stadens byggnadstillsyns sida aktuellt(Länk leder till extern tjänst).

Helsingfors stads byggnadsordning (pdf)