Professionellt familjehem

I professionella familjehem placeras till exempel barn och unga som behöver specialvård.

Professionella familjehem förutsätter lämplig utbildning och kompetens, vilket innebär att också barn och unga som behöver särskild vård samt fler syskon kan placeras i familjehemmet.

Förutom familjevårdare kan också annan personal arbeta i ett professionellt familjehem.

Ett barn som placerats i ett professionellt familjehem får individuell vård och omsorg samt en möjlighet att bli medlem i familjen.

Vi köper tjänsten professionella familjehem av privata företag och organisationer.