Kultur och fritid

Kultur och fritidsaktiviteter för alla: mer än 20 miljoner upplevelser per år – konst, evenemang, kurser, hobbyer, lokaler, friluftsområden, motionstjänster och stöd i form av understöd.

Lux Helsinki 2018. En vinterkväll. Kvinnor tar en selfie vid fluorescerande konst.
Gumtäkts friluftsbad i skymningen, fotograferad från luften.

Helsingfors i rörelse

Upptäck de oändliga möjligheterna att röra sig i Helsingfors. Idrottsplatser inomhus, idrottsplatser utomhus, friluftsområden, guidad motion, öar, båtliv, fiske, föreningsverksamhet och vardagsmotion.

Idrottsplatser

Friluftsliv och natur

Guidad motion

Bokning av lokaler och understöd

En kvinna och en man dansar på gatan

Wow, kultur!

Delta i utställningar, evenemang, föreställningar och konserter runt om i staden! Kulturtjänsterna erbjuder upplevelser och stöder gemenskap och konstnärer med  understöd

Kulturcenter

Evenemang

Museer

Understöd

Två personer går nerför en röd spiraltrappa till bibliotekssalen i Hertonäs bibliotek.

Biblioteket är nära

37 bibliotek och 2 biblioteksbussar erbjuder berättelser, evenemang, lokaler och vid behov till exempel borrmaskiner. Vi är stadsbornas gemensamma vardagsrum och en del av huvudstadsregionens Helmet-biblioteksnätverk.

Helmet-bibliotekstjänster

Bokning av lokaler