Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen omfattar årskurserna 1–9 och är avgiftsfri. I Helsingfors erbjuder vi barn och unga en trygg och inspirerande lärstig samt mångsidiga utbildningsmöjligheter. 

  

Lapset tekevät tehtäviä pöydän ääressä
Henkilö käyttää kannettavaa tietokonetta
Bild: Helsinki Material Bank / Marek Sabogal

Wilma – för kontakt mellan hem och skola

Via webbtjänsten Wilma får du information om ditt barns undervisning, undervisningsarrangemang och bedömning samt viktig information från skolan. Du kan kontakta lärarna och rektorn direkt via Wilma exempelvis angående frånvaro. Du får personliga inloggningsuppgifter för Wilma i början av höstterminen från den skola där ditt barn har börjat grundskolan. 

Logga in i Wilma(Länk leder till extern tjänst)

Pupil takes a photo or peers
Bild: Jefunne Gimpel

Information om skolstarten för familjer som flyttar till Finland

Har din familj precis flyttat till Finland eller Helsingfors? På den här sidan hittar du svar på frågor om att börja skolan. 

Läs mer om att börja skolan i Helsingfors