Vill du bli fosterförälder?

Funderar du över att bli fosterförälder till ett barn eller en ung person som placeras utanför sitt eget hem?   

Funderar du över att bli fosterförälder till ett barn eller en ung person som placeras utanför sitt eget hem?   

Fosterföräldraskap kan vara en början till en livslång resa tillsammans. Som fosterförälder behöver du inga särskilda färdigheter, bara en vilja och förmåga att leva ett barncentrerat liv. ”En otroligt underbar vardagsstämning”, som en ung person beskrev sin fosterfamilj.  

Singlar, par eller familjer med flera familjemedlemmar, där alla vill ha ett placerat barn som en jämlik familjemedlem, kan vara fosterfamilj.   

Fosterföräldern behöver inte vara en erfaren fostrare. För oss innebär bra föräldraskap tillgivenhet för barnet, välfungerande rutiner, lyssnande och en trygg uppväxtmiljö. Det räcker att du bryr dig, även på dåliga dagar.  

För varje barn letar vi efter en fosterfamilj som passar just hen. Barnet växer upp som medlem i fosterfamiljen och bevarar samtidigt kontakt med sin födelsefamilj.   

En fosterfamilj kan också bo utanför Helsingfors. 150 kilometers avstånd från Helsingfors räcker. Barnen som placeras är från Helsingfors.  

Som fosterförälder får du stöd av vårt yrkesövergripande team.  Vi har stor kompetens och lång erfarenhet av placerade barns och fosterföräldrars önskemål och behov.  

Vanliga frågor om fosterfamiljeverksamhet

En fosterförälder, det vill säga en familjevårdare, tar hand om och uppfostrar ett barn som placerats i sitt hem. Fosterföräldern erbjuder barnet ett hem, en familj och en plats i sitt hjärta.  

Många typer av familjer kan vara fosterfamiljer: singlar, ensamstående föräldrar, par, kvinnliga och manliga par, familjer med flera familjemedlemmar och så vidare, så länge som familjens situation är stabil och allt är i skick.  

En familjevårdare kan ha ett jobb utanför hemmet. När barnet flyttar in i familjen, förutsätter vi dock att en av föräldrarna stannar hemma för ett tag.  

Nej, det behövs inte. Alla som funderar över att bli fosterföräldrar har rätt att få förberedande coachning som tar cirka sex månader.  

Ja. Fosterföräldern får vårdarvode. Dessutom får hen kostnadsersättning och barnbidrag för kostnader för barnet.  

Det är inte fråga om ett anställningsförhållande, utan ett uppdragsförhållande. Vårdarvodet tjänar in pension.  

Nej, det är det inte. Du kan delta i coachingen med öppet sinne för att fundera över om fosterföräldraskap vore en lämplig form av föräldraskap för dig.  

Vi organiserar flera coachningsgrupper om året och sammanställer grupper hela tiden. Dessutom anordnar vi familjespecifika coachningstillfällen.  

Coachning är avgiftsfri för dig. 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/fosterfamiljer.