Avgifter

En del av våra social- och hälsovårdstjänster är avgiftsbelagda. Vi debiterar även avgifter för besök som inte avbokats.

På den här sidan

Våra avgifter är av två typer:

 1. Fasta avgifter är lika stora för alla. En fast avgift är till exempel den poliklinikavgift som debiteras för ett läkarbesök.
 2. Inkomstrelaterade avgifter bestäms enligt betalningsförmågan. De grundar sig på den sammanlagda inkomsten för dig och din partner. Inkomstrelaterade avgifter debiteras till exempel för långvarigt serviceboende eller regelbunden hemvård.

Hälsovårdens avgifter

Avgift Pris Obs!
Mottagning på hälsostationen 0 € Ditt besök på hälsostationen hos en läkare, sjukskötare eller annan yrkesperson inom hälsovården är avgiftsfritt.
Besök som inte avbokats 56,70 € Vi debiterar en avgift av personer över 18 som inte avbokat sin besökstid om de inte kommer.
Avgifter för läkarintyg 56,70 € Vi debiterar inte avgifter för läkarintyg som är relaterade till en behandling.
Körkortsintyg 68,10 €  
Vaccination 0 € Vaccinationer som hör till det allmänna vaccinationsprogrammet är avgiftsfria.
Behandling av smittsamma sjukdomar 0 € Behandlingen och medicinerna för allmänfarliga smittsamma sjukdomar är avgiftsfria. Medicinerna för både anmälnings- och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar är avgiftsfria.
Hembesök av läkare för kunder inom tillfällig hemsjukhusvård 15,20 €  
Hembesök av läkare inom tillfällig hemvård och hemsjukvård 0 €  

 

Vi debiterar en avgift för varje besök hos tandvården. Utöver besöksavgiften betalar du klientavgifter enligt ingrepp. Det kan ingå flera ingrepp i vården eller besöket. Du ser de olika åtgärdernas kostnader nedan.

Dessutom debiterar vi

 • tandtekniska kostnader i tandlaboratoriet för vård i samband med protes, bettfysiologi, ortodonti och
 • materialkostnader för rotfyllnad vid vård av tandimplantat.

Tandhälsovården är gratis för personer under 18 år, inga klientavgifter debiteras. Om du tappar bort eller skadar en tandställning till följd av felaktig användning eller uppenbart slarv, uppstår det kostnader. I detta fall ska du betala de tandtekniska realkostnaderna till följd av att reparera eller ersätta tandställningen, och detta gäller även personer under 18 år.

Besöksavgifter
 

Avgift Pris Obs!
Besök hos munhygienist 11,30 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Besök hos tandläkare 14,60 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Besök hos specialtandläkare 21,50 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
Besök som inte avbokats 56,70 € Vi debiterar en avgift för en besökstid som inte använts eller avbokats av personer över 18 år.

Åtgärder i läppar

Avgift Pris € Obs!
EAA00 Incision i läpp 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAA10 Exstirpation av lokal förändring på läpp 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAA20 Resektion av överläpp 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAA30 Resektion av underläpp 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAA99 Annan resektion eller excision av läpp 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAB00 Suturering av läpp 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAB10 Operation av läppfrenulum 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAB20 Läpprekonstruktion eller läpplastik 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAB30 Läpprekonstruktion eller -plastik på grund av läppspalt 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAB99 Annan rekonstruktion av läpp 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EAW99 Annan operation av läppar 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Åtgärder på tänder

Avgift Pris € Obs!
EBA00 Tandextraktion 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA05 Krävand icke operativ extraktion av tand 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA10 Operativ extraktion av tand 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA12 Krävande operativ extraktion av tand 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA15 Tandsanering 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA16 Sanering av tänderna, krävande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA17 Sanering av tänderna, mycket krävande 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA20 Partiell extraktion av tand, hemisektion 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA30 Rotextraktion 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA40 Rotspetsresektion 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBA45 Rotspetsresektion av tand med flera rötter 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBB00 Behandling av tandluxation 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBB05 Behandling av tandfraktur 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBB10 Insättning av tandimplantat 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBB11 Insättning av ett eller flera följande tandimplantat vid samma besök 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBB15 Friläggande av implantatdistans 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBB20 Transplantation av tand 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBB40 Kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller av resorption på rotens yttre yta 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBB50 Kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller av resorption på rotens yttre yta, krävande 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EBU00 Avlägsnande av fixationsapparat från tänderna 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Operationer i gingiva och alveolarutskott

Avgift Pris € Obs!
ECA00 Friläggning av tand 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA10 Incision i gingival abscess 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA20 Biopsi av gingiva 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA30 Excision av gingivaförändring 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA35 Krävande excision av gingivaförändring 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA40 Behandling av gingival eller parodontal abscess 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA50 Parodontal flap-operation 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA55 Krävande parodontal flap-operation 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA60 Avlägsnande av främmande föremål i gingiva eller alveolarutskott 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECA70 Regenerativkirurgisk flap-operation eller operation med tandköttstransplantat 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB00 Suturering av gingiva 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB05 Slemhinneplastik 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB10 Rekonstruktion av gingiva 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB15 Plastikoperation av oronasal eller oroantral gingivafistel 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB17 Korrigering av gingivaspalt 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB20 Alveolarutskottsplastik 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB30 Alveolarutskottsplastik med hud- eller slemhinnetransplantat (sulcusplastik) 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB40 Alveolarutskottsplastik med bentransplantat eller alloplastiskt material 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB50 Kirurgisk behandling av fraktur på alveolarutskott 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB60 Rekonstruktion av alveolarutskott 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECB65 Avbrytning och distraktion av alveolarutskottet 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECU01 Avlägsnande av tandimplantat, sedvanlig 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECU02 Avlägsnande av tandimplantat, krävande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECU03 Avlägsnade av fixation från alveolarutskottet, sedvanlig 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECU04 Avlägsnade av fixation från alveolarutskottet, krävande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECU05 Uttagning av mini-implantat eller skruv, begränsad 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECU06 Uttagning av mini-implantat eller skruv 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECW05 Insättning av mini-implantat eller skruv, begränsad 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ECW06 Insättning av mini-implantat eller skruv 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Åtgärder på underkäken

Avgift Pris € Obs!
EDA00 Incision av abscess i underkäke 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDA10 Biopsi av underkäke 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDB00 Resektion av underkäkben 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDB10 Exstirpation av underkäke (mandibulektomi) 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDB20 Hemimandibulektomi 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDB30 Koronoidektomi 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC00 Kondylotomi på underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC05 Segmentosteotomi på underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC10 Sagittal ramusosteotomi på underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC15 Vertikal ramusosteotomi på underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC20 Annan ramusosteotomi på underkäken 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC25 Korpusosteotomi eller korpusektomi av underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC30 Genioplastik 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC31 Box-operation av underkäkben 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC32 Sluten reposition och immobilisation av kollum- eller kaputfraktur på underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC34 Sluten reposition och immobilisation av korpusfraktur på underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC36 Öppen reposition och intern fixation av kollum- eller kaputfraktur på underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC38 Öppen reposition och fixation av korpusfraktur på underkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC42 Rekonstruktion av underkäke med implantat av alloplastiskt material 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC50 Avbrytning och horisontal distraktion av underkäkben 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EDC55 Avbrytning och vertikal distraktion av underkäkben 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Åtgärder i överkäken

Avgift Pris € Obs!
EEA00 Incision av abscess i överkäke 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEA10 Biopsi av överkäke 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEB00 Delresektion av överkäkben 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEB10 Hemimaxillektomi 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEB20 Totalexstirpation av överkäken 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC00 Segmentosteotomi i överkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC01 Distraktion av överkäkben 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC02 Snabb vidgning av överkäke med distraktionsteknik 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC05 Le Fort I-osteotomi 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC10 Le Fort II-osteotomi 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC15 Kapning och plastik av överkäke och ansiktsben, Le Fort III-osteotomi 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC16 Annan distraktion av ansikte och skalle 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC20 Sluten reposition och immobilisation av överkäksfraktur 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC25 Öppen reposition och osteosyntes av överkäksfraktur 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC30 Sluten reposition av kindbensfraktur 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC35 Öppen reposition och osteosyntes av kindbensfraktur 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC40 Anläggande av extern fixation eller externt sträck på överkäke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC42 Rekonstruktion av överkäke med alloplastiskt material 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EEC45 Rekonstruktion av överkäke med bentransplantat 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Övriga operationer i käkarna

Avgift Pris € Obs!
EFA10 Exstirpation av tumör i käke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFA20 Dekortikation av käke 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFA40 Fenestration av käkcysta 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFA50 Exstirpation av käkcysta 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFB10 Benplastik på käke 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFB20 Öppen reposition och immobilisering av multipla ansiktsfrakturer 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFB30 Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFB40 Uttagning av osteosyntes- eller fixationsmaterial ur käkarna 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFB45 Uttagning av extern fixationsapparatur ur käkarna 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFB50 Ortodontisk åtgärd i samband med ortognatisk kirurgi 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EFB60 Plastik av käkben eller ansiktsben med hjälp av bentransplantat eller alloplastiskt material 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Åtgärder i käklederna

Avgift Pris € Obs!
EGA00 Käkledsartroskopi 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGA05 Spolning av käkled 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGA10 Incision i käkled 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGA20 Biopsi av käkled 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGB00 Kondylektomi på käkled 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGB10 Diskoperation på käkled 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGB20 Synovektomi av käkled 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGB99 Annan resektion av käkled 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGC00 Öppen reposition av käkledsluxation 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGC10 Plastikoperation av käkled 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGC20 Plastikoperation av käkled med ben- eller annat transplantat 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGC30 Protesoperation på käkled 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EGU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från käkled 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Gommen

Avgift Pris € Obs!
EHA00 Incision i gommen 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHA10 Biopsi av gommen 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHB00 Excision av lokal tumör eller vävnadsförändring i gommen 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHC00 Suturering av sår i gommen 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHC10 Förslutning av oronasal eller oroantral fistel i gommen 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHC20 Revision av ärrvävnad i gommen 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHC30 Rekonstruktion av gommen 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHC40 Slutning av dold gomspalt 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHC50 Rekonstruktion av gomspalt med farynxlambå 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHC60 Rekonstruktion av kombinerad läpp-gomspalt 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EHU00 Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från gommen 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Åtgärder på tunga och munbotten

Avgift Pris € Obs!
EJA00 Incision i förändring i tunga eller munbotten 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJA10 Biopsi av tunga eller munbotten 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJA20 Avlägsnande av främmande föremål från tunga eller munbotten 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJB10 Exstirpation av tumör eller annan förändring i tungans främre eller centrala del 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJB20 Exstirpation av tumör eller annan förändring i tungbasen 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJB30 Exstirpation av tumör eller annan förändring i munbottnen 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJC00 Suturering av sår i tunga eller munbotten 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJC20 Tungbandsplastik 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJC30 Korrigerings- och plastikoperation av tunga 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Operationer i kinden

Avgift Pris € Obs!
EKA10 Biopsi av kind 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EKB00 Exstirpation av lokal tumör eller annan förändring i kind 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EKB99 Annan resektion av kind 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EKC00 Suturering av kind 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EKC10 Avlägsnande av främmande föremål från kind 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EKC20 Rekonstruktion eller plastikoperation av kind 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EKC30 Krävande rekonstruktion av kind 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Operationer på spottkörtlar

Avgift Pris € Obs!
ELA00 Incision i förändring i spottkörtel 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELA10 Sialodokotomi 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELA20 Sialolitotomi 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELA30 Biopsi av stor spottkörtel 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELB00 Operation för undersökning eller avlägsning av salivkörteltumör 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELB10 Exstirpation av glandula salivaria minor 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELB20 Exstirpation av glandula sublingualis 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELB30 Exstirpation av glandula submandibularis 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELB40 Delresektion av glandula parotis 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELB50 Exstirpation av glandula parotis 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELC00 Suturering av spottkörtel 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELC30 Ligatur av spottkörtelgång 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELC40 Rekonstruktion av spottkörtelgång 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELC50 Translokation av spottkörtelgång 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
ELC60 Fisteloperation på spottkörtel 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Tonsiller och adenoider

Avgift Pris € Obs!
EMA10 Biopsi av tonsill 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Farynx och halsens mjukdelar

Avgift Pris € Obs!
ENA10 Biopsi av farynx eller närliggande mjukdelar 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Reoperationer föranledda av sårkomplikationer som följd av tand-, käk-, mun- eller svalgoperation

Avgift Pris € Obs!
EWA00 Revision av sårruptur eller sårinfektion efter operation i hals, struphuvud, käke, mun eller svalg 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EWE00 Reoperation på grund av blödning efter operation i käke, mun eller svalg 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EWW99 Annan reoperation på grund av komplikation i operationssår i käke, mun eller svalg 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Bilddiagnostik

Avgift Pris € Obs!
EB1AA Tandröntgen, radiologiskt utlåtande 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EB1AI Tanduppsättning och käk CBCT 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EB1BI Tanduppsättning och käk, volymtomografi, 1 - 2 käkshalvor 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EB1CA Tandröntgen, tilläggsbildet, radiologiskt utlåtande 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EB1CI Tanduppsättning och käk, volymtomografi, 3 - 4 käkshalvor 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EB1HA Ortopantomo- eller annan enkel spaltröntgen av käkar och tänder, radiologiskt utlåtande 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EB1MA Röntgenkefalometri, radiologiskt utlåtande 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EB1SA Tandröntgen, Bite-Wing-bild på sidsidan av tänderna, radiologiskt utlåtande 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EB1S1 Fotografering av tänderna 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJ1S1 Fotografering av tungan 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
EJ2S1 Fotografering av munnens slemhinnor 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
QA1S1 Fotografering av huvudregionen 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
QA7S1 Fotografering av huden på hakan eller läpparna. 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
QA9S1 Ospecificerad fotografering av hud eller underhudsvävnad i huvud- eller halsregionen 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Undersökningar och hälsogranskningar av mun och tänder

Avgift Pris € Obs!
SAA01 Undersökning av munnen, begränsad / Begränsad undersökning av munnen 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAA02 Grundundersökning av munnen 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAA03 Specialistundersökning av munnen 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAB03 Granskning av munnens hälsotillstånd 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAD01 Bedömning av munnens vårdbehov, grundnivå 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAD02 Bedömning av munnens vårdbehov, omfattande 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAE01 Bedömning av behandlingssvar, begränsad 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAE02 Bedömning av behandlingssvar, basnivå 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAE03 Bedömning av behandlingssvar, omfattande 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SAE04 Bedömning av behandlingssvar, synnerligen omfattande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Kompletterande undersökningar

Avgift Pris € Obs!
SBA00 Mikrobiologiska undersökningar 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SBA05 Molekylbiologiska undersökningar av munvätskor 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SBA10 Bestämning av salivavsöndringshastighet 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SBA20 Bestämning av salivens buffertkapacitet 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SBB10 Avtryck av tänderna 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Främjande av munhälsa

Avgift Pris € Obs!
SCA01 Preventiv munhälsovård, begränsad 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SCA02 Preventiv munhälsovård 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SCA03 Preventiv munhälsovård, omfattande 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SCE00 Fissurförsegling 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SCG01 Resininfiltration, fri tandyta 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SCG02 Resininfiltration, approximalyta 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SCG03 Annan behandling av tandyta 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SCG04 Annan behandling av tandyta, omfattande 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Behandling av sjukdomar i tandköttet och parodontiet

Avgift Pris € Obs!
SDA01 Parodontologisk behandling, mycket begränsad 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDA02 Parodontologisk behandling, begränsad 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDA03 Parodontologisk behandling 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDA04 Parodontologisk behandling, tidskrävande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDA05 Parodontologisk behandling, mycket tidskrävande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDA12 Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDA13 Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och krävande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDA14 Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och synnerligen krävande 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDC10 "Parodontologisk fixering, begränsad " 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDC20 Parodontologisk fixering, omfattande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDC30 Parodontologisk förstärkt fixering, begränsad 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDC40 Parodontologisk förstärkt fixering, omfattande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDC50 Parodontologisk förstärkt fixering, mycket omfattande 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDD01 Behandling av ocklusion på parodontologiska indikationer, begränsad 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDD02 Behandling av ocklusion på parodontologiska indikationer 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDD03 Behandling av ocklusion på parodontologiska indikationer, omfattande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SDD10 Behandling av ocklusion med bettskena på parodontologiska indikationer 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Fyllningsterapi

Avgift Pris € Obs!
SFA00 Liten fyllning 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFA10 Fyllning på en yta 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFA20 Fyllning på två ytor 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFA30 Fyllning på tre eller flera ytor 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFA40 Tandkrona 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFB10 Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFB20 Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFB30 Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFB40 Fylling på fyra ytor, tillverkad utanför munnen 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFC00 Pelare av fyllningsmaterial 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFC01 Stödåtgärd för fyllningsterapi 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFC92 Annan krävnande stödåtgärd för fyllningsterapi 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFD10 Stegvis exkavering av karies, en tandyta 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFD11 Stegvis exkavering av karies, minst två tandytor 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFE01 Kariessanering 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SFE02 Kariessanering, omfattande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Rotbehandling av tand

Avgift Pris € Obs!
SGA01 Öppnande av tand som akutbehandling 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGA02 Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGA03 Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, krävande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGA04 Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, mycket krävande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGA05 Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, mycket krävande och tidskrävande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGA06 Avlägsnande av främmande föremål ur tandens rotkanal 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGA07 Avlägsnande av främmande föremål ur tandens rotkanal, krävande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGB00 Avlägsnande av en del av tandpulpan 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGB10 Fyllning av rotkanaler, tand med en rotkanal 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGB20 Fyllning av rotkanaler, tand med två rotkanaler 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGB30 Annan krävande rotfyllning 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGC00 Läkemedelsbehandling av rotkanaler 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGC15 Direkt överkappning av pulpan 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGC20 Reparation av rotkanalsperforation eller inre resorption i tand via rotkanalen 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGC30 Reparation av rotkanalsperforation eller inre resorption i tand via rotkanalen, krävande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGC40 Restaurering av en tandkrona för rotbehandling eller en annan motsvarande stödåtgärd för rotbehandling av en tand 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGC50 Tillslutning av öppen rotspets 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGD00 Inre blekning av krona på rotbehandlad tand 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SGD01 Fortsatt behandling med inre blekning av krona på rotbehandlad tand 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Bettfysiologi

Avgift Pris € Obs!
SHA01 Begränsad bettfysiologisk behandling 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SHA02 Bettfysiologisk behandling 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SHA03 Krävande bettfysiologisk behandling 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SHA04 Mycket krävande bettfysiologisk behandling 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SHB00 Tillverkning och inprovning av bettskena 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SHC01 Betthöjning, begränsad 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SHC02 Betthöjning 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SHC03 Betthöjning, omfattande 85,90 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SHD01 Höjning av tand som ligger under bettnivå med fyllningsmaterial 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Ortodontisk behandling

Avgift Pris € Obs!
SJB00 Inprovning av avtagbar ortodontisk apparatur samt patienthandledning 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJB10 Krävande inprovning av avtagbar ortodontisk apparatur samt patienthandledning 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJB30 Arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning, avtagbar apparatur 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJB60 Slipning och justering av avtagbar apparatur 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJC01 Enskild bracket, platsbestämning och etsad fixering (etsning eller annan motsvarande fixering) 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJC02 Bestämning av platsen för brackets samt etsad fixering 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJC03 Bestämning av platsen för brackets samt etsad fixering, omfattande 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJC10 Ortodontiskt band per tand 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJC20 Arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning, fast apparatur 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJC40 Avlägsnande av fast ortodontisk apparatur, begränsad 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJC50 Avlägsnande av fast ortodontisk apparatur 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJD00 Uttagning och/eller återaktivering och fastsättning av båge i fast ortodontisk apparatur 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJD10 Båge för fast ortodontisk apparatur 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJD20 Individuellt formbar båge för fast ortodontisk apparatur 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJD30 Krävande båge för fast ortodontisk apparatur 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJD40 Fästning av prefabricerad palatinal- eller lingualbåge genom etsning eller cementering 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJD50 Palatinal- eller lingualbåge tillverkad av tandläkaren 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJE90 Avslutande åtgärder i samband med ortodontisk vård 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJF02 Screeningundersökning för ortodontisk behandling 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SJX00 Av tandläkaren utförd reparation av ortodontisk apparatur 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Tandprotetik

Avgift Pris € Obs!
SPA02 Förberedande åtgärder för tandprotetik 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA06 Framställning av styrskena för tandprotetisk åtgärd 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA07 Framställning av styrskena för tandprotetisk åtgärd, krävande 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA10 Attachment på tänderna, tandimplantat eller implantatbaserade skenkonstruktioner 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA20 Val och insättning av implantatdistans 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA30 Slipning för enskild tandkrona, bropelare eller stiftkrona 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA31 Insänkning av parapulpalstift 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA41 Tagning av precisionsavtryck för fast tandprotetik 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA47 Tagning av precisionsavtryck för avtagbar tandprotes 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA48 Tagning av precisionsavtryck för avtagbar tandprotes, krävande 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA50 Bestämning av ocklusion och tandbågarnas läge 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA51 Bestämning av ocklusion och tandbågarnas läge, krävande 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA52 Bestämning av ocklusion och tandbågarnas läge, mycket krävande 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA60 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 1-3 enheter 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA61 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 4-6 enheter 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPA62 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 7 eller fler enheter 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPB05 Provisorisk fabriks- eller laboratorieframställd tand- eller implantatkrona eller broenhet 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPB06 Framställning av provisorisk tand- eller implantatburen krona eller broenhet på mottagningen 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPB07 Provisorisk avtagbar tandprotes 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC01 Fast tandkrona, enskild eller som del av en större konstruktion 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC05 Fast tandkrona, krävande 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC06 Fast mellanled i tandbro eller extensionsled i bro eller krona 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC07 Fast stiftpelare 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC08 Implantatkrona 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC09 Implantatkrona, krävande 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC11 Fast mellanled i implantatbro eller extensionsled i implantatbro eller implantatkrona 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC31 Resinfästad tandbro framställd utanför munnen 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC32 Resinfästad tandbro framställd utanför munnen, krävande 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC36 Fiberförstärkt tandbro, framställd med direkt metod 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPC37 Fiberförstärkt tandbro, framställd med direkt metod, krävande 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPD00 Helprotes 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPD01 Slemhinneburen helprotes 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPD03 Implantatburen helprotes 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPD04 Implantatburen helprotes, krävande 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPE01 Slemhinneburen delprotes 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPE02 Delprotes med metallstomme 248,60 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPE03 Implantatburen delprotes 204,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF00 Reparation av tandprotes utan avtryck 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF02 Avtryckstagning för reparation av tandproteskonstruktion, begränsad 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF03 Avtryckstagning för reparation av tandproteskonstruktion, krävande 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF12 Inprovning av tandprotes i munnen vid reparation av avtagbar protes 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF13 Inprovning av tandprotes i munnen vid rebasering av avtagbar protes 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF20 Provisorisk rebasering av tandprotes 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF41 Reparation av tandkrona, tandbro eller implantatkonstruktion, sedvanlig 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF42 Reparation av tandkrona, tandbro eller implantatkonstruktion, krävande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF43 Reparation av tandkrona, tandbro eller implantatkonstruktion, mycket krävande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF61 Reparation av fasad på tandprotes, sedvanlig 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF62 Reparation av fasad på tandprotes, krävande 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF63 Fästning av fasad på tandprotes 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SPF80 Reparation och aktivering av attachments för tandprotes 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Övriga åtgärder i munnen och på tänderna

Avgift Pris € Obs!
SXA10 Slemhinnebiopsi i munområdet 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SXA20 Lokal läkemedelsbehandling i munområdet 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SXB00 Avlägsnande av stygn från slemhinna i munområdet 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SXB10 Avlägsnande av sammankoppling eller fixering 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SXC05 Annan åtgärd i munnen och tänderna 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
SXC06 Kliniskt arbete i samband med tillverkningen av sömnapnéskena 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Mindre åtgärder i mun, käkar och svalg

Avgift Pris € Obs!
TEA00 Biopsi av läpp 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
TEC00 Punktionsbiopsi av gingiva 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
TED00 Reposition av käkledsluxation 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
TED10 Punktionsbiopsi av underkäken 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
TEE00 Punktionsbiopsi av överkäken 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
TEG00 Injektion i käkleden 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
TEL00 Punktionsbiopsi av spottkörtel 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
TEL40 Sondering av spottkörtelgång 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
TEW99 Annan mindre operation i läppar, tänder, käkar, mun och svalg 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Mindre åtgärder på hud och subkutan vävnad

Avgift Pris € Obs!
TQW30 Akupunktion 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Anestesiåtgärder

Avgift Pris € Obs!
WX001 Sedering eller smärtlindring utan läkemedel 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WX003 Sedering eller smärtlindring via munnen, i ändtarmen eller i en muskel utan allmän anestesi 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WX005 Sedering eller smärtlindring som inhaleras utan allmän anestesi 41,80 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WX105 Ytanestesi på hud eller slemhinna 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WX110 Infiltrationsanestesi 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WX290 Annan ledningsanestesi 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Besökstyper

Avgift Pris € Obs!
WYA00 Screening eller hälsokontroll 9,40 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WYA02 Munvården färdig, följande undersökning eller hälsogranskning om två år 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WYA40 Bedömning av munhälsan och behovet av vård för en familj som väntar sitt första barn 0,00 € om det inte görs en klinisk undersökning eller granskning på besöket. I övriga fall faktureras normala klientavgifter enligt utförda åtgärder samt en besöksavgift på 11,30, 14,60 eller 21,50 €  beroende på om det är ett besök hos munhygienist, mottagning hos tandläkare eller specialisttandläkare.  Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WYA50 Undersökning av munnen för studerande, i vilken behovet av munhygienisk rådgivning och vårdbehov utreds 11,30, 14,60 eller 21,50 €  beroende på om det är ett besök hos munhygienist, mottagning hos tandläkare eller specialisttandläkare Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Intyg, recept, konsultationer och utlåtanden

Avgift Pris € Obs!
WZA00 Begränsat intyg 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WZA90 Annat intyg av läkare eller tandläkare 0,00 € för ett intyg i samband med vården, i annat fall kostar intyget 56,70 € Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WZB00 Vårdanvisningar och eventuellt recept givna per telefon 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
WZC00 Vårdplanering eller konsultation 0,00 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

Uttagning av organ för transplantationer

Avgift Pris € Obs!
YEA00 Uttagning av slemhinnetransplantat från munnen 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
YEA05 Uttagning av tandkötts- eller bindvävstransplantat 61,20 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.
YNA09 Uttagning av benvävnad för transplantation, utan närmare specifikation 21,10 Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år.

 

Avgift Pris Obs!
Vårddagsavgift i kortvarig anstaltsvård 54,60 €

Debiteras för ankomst-, sjukhusvistelse- och avresedagar.


Vi debiterar ingen avgift för avresedagen om vården fortsätter samma dag på annan inrättning. Om du lämnar sjukhuset på ankomstdagen, debiteras en vårddagsavgift.

Vårddagsavgift efter att avgiftstaket har överskridits 25,10 €  
Vårddagsavgift för kortvarig psykiatrisk institutionalvård 25,10 € Vi debiterar ingen avgift för observationstiden i enlighet med mentalvårdslagen, om inte personen ordineras till ofrivillig vård till följd av observationen.
Öppenvårdsbesök till psykiatrin 0 €  
Besök som inte avbokats 56,70 € Vi debiterar en avgift för en besökstid som inte använts eller avbokats av personer över 18 år.
Avgifter för läkarintyg

 

56,70 €

Vi debiterar inte avgifter för läkarintyg som är relaterade till en behandling.
Dag- och nattvårdsavgift 25,10 € Debiteras om patienten vårdas endas under natten eller dagen.
Poliklinikavgift 46,00 €

Debiteras inte på psykiatriska polikliniken.


Debiteras inte heller om patienten tas in på sjukhus under poliklinikbesöksdagen, för krigsveteraner, krigsinvalider eller personer under 18 år.

Avgifter som debiteras för personer under 18 år   Om en person under 18 år har samlat på sig mer än sju vårddagar under ett kalenderår, debiterar vi ingen vårddagsavgift, dag- eller nattvårdsavgift eller avgift för rehabiliteringsvård. Du ska lämna en utredning om vårddagarna till sjukhuset.

 

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster är avgiftsfria. Studerande som är från andra kommuner och över 18 år betalar en poliklinikavgift för varje läkarbesök.

Vi debiterar en avgift på 50,80 euro av  personer över 18 år som inte avbokar och inte kommer till en bokad tid..

Avgift Pris Obs!

Terapi som medicinsk rehabilitering,

mottagningsbesök

(fysioterapi, bassängterapi, lymfterapi, talterapi och neuropsykologisk rehabilitering).

12,80 € Avgiften tas ut endast av personer över 18 år

Terapi som medicinsk rehabilitering,

hembesök

(fysioterapi, bassängterapi, lymfterapi, talterapi och neuropsykologisk rehabilitering).

9,60 € Avgiften tas ut endast av personer över 18 år
Serievårdsavgift 12,80 € / vårdtillfälle Debiteras för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. Vi debiterar ingen avgift för personer under 18 år.
Direktmottagning till fysioterapi på hälsostationen (fysioterapi, ergoterapi, fotterapi och -vård, talterapi, näringsterapi)     0 € / gång Terapi på en hälsostation är avgiftsfri för kunder i alla åldrar.
Distansmottagning för fysioterapi 10,20 € / vårdtillfälle  
Rehabiliteringsvård och hjälpmedel 18,80 € / vårddag

Avgiften debiteras enligt ett beslut från en  rehabiliteringsperiod på en anstalt, för personer med funktionsnedsättning.

Hjälpmedel relaterade till vården. Anpassning, nödvändigt utbyte och underhåll är avgiftsfria. Hjälpmedlen är avgiftsbelagda om behovet orsakas av skada eller yrkesbetingad sjukdom som omfattas av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller patientförsäkringslag.

Besök som inte avbokats 56,70 € Vi debiterar en avgift för en besökstid som inte använts eller avbokats av personer över 18 år.

 

Avgifter för seniortjänster

Avgift Pris Obs!
Läkarbesök inom tillfällig hemsjukhusvård 15,20 €

Avgiften tas ut för högst två besök om dygnet.

Läkarens hembesök inom tillfällig hemvård och hemsjukhus är gratis.

Hembesök av vårdpersonal i tillfällig hemvård 9,60 € Avgiften tas ut för högst två besök om dygnet.

Om behovet av hemvård fortsätter fortlöpande i över två månader och besöken sker minst en gång i veckan, debiterar vi en månadsavgift av klienterna för fortlöpande hemvård.

Fortlöpande och regelbunden hemvård

Avgiften debiteras för andelen över inkomstgränsen. Hemvårdklientens alla skattepliktiga fortlöpande och årligen återkommande förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) beaktas som månadsinkomster. Skattefria sociala förmåner räknas inte som inkomst, med undantag för underhållsbidrag och vårdbidrag för pensionärer. Veterandagpenning som betalas ut som en del av vårdbidraget för pensionstagare beaktasinte som inkomst.

Klientavgiften för makar bestäms på basis av deras sammanlagda inkomster. Om den ena maken eller båda makarna får fortlöpande och regelbunden hemservice, bestäms klientavgiften på basis av makarnas sammanlagda inkomster. Om makarna är klienter inom olika tjänster, bestäms klientavgiften på basis av deras egna inkomster.

Räkna ut en uppskattning av kundavgiften för hemvården med räknaren

 

Familjestorlek, personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro/mån. 653 1205 1891 2338 2830 3251
Inkomstgränser enligt familjestorlek för fortlöpande och regelbunden hemvård

Om familjestorleken är större än 6, höjs inkomstgränsen med 389 euro för varje följande familjemedlem.

Avgiften för fortlöpande och regelbunden hemvård beräknas enligt avgiftsprocenten i tabellen nedan.

Servicetimmar / mån. 1 pers. 2 pers. 3 pers.  4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst 4 timmar 8 7 6 6 6 6
5–8 timmar 10 8 7 7 7 7
9–12 timmar 17 14 12 12 12 12
13–16 timmar 21 17 14 14 14 12
17–20 timmar 24 20 16 16 14 12
21–24 timmar 26 22 18 16 14 12
25–28 timmar 28 24 19 16 14 12
29–32 timmar 30 24 19 16 14 12
33–36 timmar 32 24 19 16 14 12
37–40 timmar 34 24 19 16 14 12
Minst 41 timmar 35 24 19 16 14 12
Tabell över avgiftsprocenter för fortlöpande och regelbunden hemvård
Exempel på avgifter för fortlöpande och regelbunden hemvård

Klientens bruttoinkomster är 1 500 euro i månaden. Klienten bor ensam och får hemvårdsservice 15 timmar i månaden. Avgiftsprocenten är då 21.

Klientavgiften beräknas på följande sätt: (1500–653) x 0,21 = 177,87
Klientavgiften är således 177,87 euro i månaden.

Beräkningsformel: (bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent/100

Du kan be om mer information visavi ändringen av din egen anställda för hemvården eller ekonomisekreteraren som har fattat klientavgiftsbeslutet, vars kontaktuppgifter finns i avgiftsbeslutet som du har fått.

Servicetimmar / mån. Högsta avgifter, euro / mån.
0–4 119,66
5–8 538,47
9–12 1017,12
13–16 1495,76
17–20 1974,40
21–24 2453,05
25–28 2931,69
29–32 3410,33
33–36 3888,98
37–40 4367,62
Minst 41 timmar 4906,10
De högsta avgifterna för regelbunden hemvård

De högsta avgifterna används om klienten inte meddelar sin inkomst eller om klienten har en hög inkomst.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt om klientavgifternas högsta summor för fortlöpande och regelbundna tjänster som ges hemma från och med den 1 oktober 2021.

Avgift Pris Obs!

Måltidstjänst, 

klienter inom den södra


och sydöstra hemvården

 • 3,90 € (lunch)
 • 1,64 € (efterrät)
Transport av måltiden kostar 7,00 €. Expressleveransavgift är 15,50 € / gång. Tjänsteleverantör Compass Group Finland Oy.

Måltidstjänst

, klienter vid andra hemvårdsenheter

 • 3,90 € (lunch)
 • 1,75 € (efterrät)
Transport av måltiden kostar 7,00 €. Expressleveransavgift är 15,50 € / gång. Tjänsteleverantör Compass Group Finland Oy.
Måltidsautomaten Menumat
 • 6,40 € (lunch)
 • 2,00 € (efterrät)
Till priset tillkommer en serviceavgift på 2,36 € / dygn, som inkluderar leveranser och apparathyran. Snabbleveransavgift 40,00 € / gång. Tjänsteleverantör Menumat Oy.
Butikservice Plockning och leverans av matvaror 9,73 € (moms 0 %). Du får en momsfri leverans per vecka. (Mehiläinen Ateriaali Oy)
Trygghetstjänst
 • Ensamboende person eller ett par vars inkomster är högst 1 138 €/månad: trygghetstelefonen är gratis.
 • Ensamboende person vars inkomster är 1 138,10–1 706 €/månad: trygghetstelefonen kostar 34,55 €/månad (apparathyra).
 • Par vars inkomster är 1 138,10–2 101 €/månad: trygghetstelefonen kostar 34,55 €/månad (appa-rathyra). 

Tjänsten innehåller en säkerhetstelefon och ett säkerhetsarmband.

Trygghetstjänsten är inkomstbaserad, vilket innebär att avgifterna beror på dina inkomster eller dina och din makas/makes inkomster. 

Installationen av trygghetstelefonen är kostnadsfri.
Dörrlarmet är gratis för alla som har en trygghetstelefon. 
GPS-spåraren är kostnadsfri. 
 

För övriga grupper kostar trygghetstelefonen 54 €/månad (klientavgift). Dessutom kostar ett  larm-besök 40 €/besök för dem.  

Städtjänst


(Servicesedel)

 • Ensamboende person vars inkomster är högst 1 138 €/månad: värdet på servicesedeln är 24 €/h.
 • Par vars inkomster är högst 1 575 €/månad: värdet på servicesedeln är 24 €/h.
 • Ensamboende person vars inkomster är 1 138,10–1 422 €/månad: värdet på servicesedeln är 21 €/h.
 • Par vars inkomster är 1 575,10–2 107 €/månad: värdet på servicesedeln är 21 €/h.
I undantagsfall kan vi bevilja städtjänst som en tjänst som köps av staden. Inkomstgränserna för denna tjänst är samma som för städtjänsten som erhålls med en servicesedel.

En rehabiliterande bedömningsperiod faktureras på samma sätt som tillfällig hemvård. Det första besöket är avgiftsfritt, varefter besöket kostar 9,60 €. Inom ett dygn faktureras högst två besök, varvid maximiavgiften är 19,20 € / dygn.

Klientavgiften för gemenskapligt boende och stödboende grundar sig på dina bruttoinkomster. Du tilldelas inte längre separat minsta disponibla medel.

Klientavgiften beror på antal servicetimmar, familjens storlek och betalningsförmåga. Avgiften debiteras för andelen över inkomstgränsen.

Boendekostnader eller måltider ingår inte i klientavgiften. 

Familjestorlek, personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro / mån. 653 1205 1891 2338 2830 3251
Inkomstgränser enligt familjestorlek för gemenskapligt boende och stödboende

 Klientavgiften beräknas enligt avgiftsprocenten i tabellen nedan. 

Servicetimmar / mån. 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst 4 timmar 8 7 6 6 6 6
5–8 timmar 10 8 7 7 7 7
9–12 timmar 17 14 12 12 12 12
13–16 timmar 21 17 14 14 14 12
17–20 timmar 24 20 16 16 14 12
21–24 timmar 26 22 18 16 14 12
25–28 timmar 28 24 19 16 14 12
29–32 timmar 30 24 19 16 14 12
33–36 timmar 32 24 19 16 14 12
37–40 timmar 34 24 19 16 14 12
Minst 41 timmar 35 24 19 16 14 12
Tabell över avgiftsprocenter för långvarigt serviceboende och stödboende

Exempel på avgifter för långvarigt serviceboende och stödboende

Klientens bruttoinkomster är 1 500 euro i månaden. Klienten bor ensam och får service 10 timmar i månaden. Avgiftsprocenten är då 17.

Klientavgiften beräknas på följande sätt: (1500–653) x 0,17 = 143,99
Klientavgiften är således 143,19 euro i månaden.

Beräkningsformel: (bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent/100

Avgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg är 85 procent av klientens nettomånadsinkomst efter lagstadgade särskilda avdrag för till exempel läkemedelskostnader och hyra. Om klienten har högre inkomster än sin make, beaktas makens inkomst vid fastställandet av klientavgiften. Då är klientavgiften 42,5 procent av makarnas sammanlagda nettoinkomster efter de lagstadgade avdragen. Om klienten har lägre inkomster än maken, beaktas makens inkomst inte vid fastställandet av klientavgiften.

Om klientavgiften baserat på makarnas sammanlagda månatliga inkomster är större än klientavgiften baserat på klientens egna inkomster, tillämpas den avgift som baserar sig på enbart klientens inkomster.

Om klientavgiften beräknas utifrån makarnas sammanlagda inkomster, får den make som bor hemma behålla ett belopp som motsvarar det grundläggande utkomststödets grunddel. Minst 182 euro lämnas för klientens personliga bruk per månad.

Anmälan om läkemedelskostnader

Klientens läkemedelskostnader för mediciner, kliniska näringspreparat och bassalvor beaktas som ett särskilt avdrag i klientavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Det särskilda läkemedelsavdraget tas ut från de avgiftsgrundande inkomsterna för klientavgiften.

I klientavgiften beaktas två särskilda läkemedelsavdrag:

 • Du behöver inte ansöka om avdrag från klientavgiften för de läkemedelskostnader som ersätts enligt sjukförsäkringslagen, eftersom de beaktas automatiskt upp till avgiftstaket när klientavgiften fastställs. När klientens avgiftstak för läkemedel nås betalar hen självriskandelen på 2,50 euro. Klienten betalar denna självriskandel av sina disponibla medel och den beaktas inte som avdrag i klientavgiften.
 • Du ska ansöka om avdraget för de läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen med en separat ansökan. Läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen beaktas i klientavgiften till den del som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har konstaterat dem vara nödvändiga.
Hur ansöker du om det särskilda avdraget för läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen?

Det särskilda avdraget för läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen ansöks med blanketten för beaktande av läkemedelsavdrag i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg (303-525) .

Fyll i blanketten "Beaktande av läkemedelsavdrag i klientavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg" (PDF på finska)

Det särskilda avdraget görs från och med den månad då du lämnat in ansökan. Observera att beloppet av det särskilda avdraget beräknas månadsvis och beaktas i klientens avgiftsbeslut som ett kontinuerligt avdrag. Detta innebär att de uppgifter som klienten lämnar in används för att beräkna de genomsnittliga månatliga läkemedelskostnaderna.

När du fyller i ansökan, kom ihåg att kontrollera följande:

1. Endast de mediciner, kliniska näringspreparat (inkl. vitaminer) och bassalvor som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen berättigar till det särskilda avdraget. Sårvårdsartiklar, blöjor, tvättlappar och andra vårdartiklar berättigar inte till det särskilda avdraget.

2. Kontrollera om klienten har ett recept för de läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen.

 • Om klienten har ett recept för de läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen, ska du lista klientens receptbelagda läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen under punkt 2.
 • Om klienten inte har ett recept för de läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen, ska du lista klientens icke-receptbelagda läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen under punkt. Du behöver en underskrift av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Obs! Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården bekräftar med sin underskrift att läkemedlen är nödvändiga.

3. Kontrollera ansökningens bilagor.

 • Bifoga apotekets läkemedelslista över klientens inköp av receptbelagda läkemedel och inköpskvitton i första hand från de senaste tre månaderna. Om priserna för de läkemedelskostnader som du angett i ansökan visas i läkemedelslistan behöver du inte bifoga separata inköpskvitton.
Vad ska jag göra om läkemedelskostnaderna som ger rätt till det särskilda avdraget ändras?

Du kan ansöka om det särskilda avdraget på nytt, om klientens läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen väsentligt ändras. I detta fall ska du ange uppgifterna om det nya läkemedlet, varför det behövs och dess pris i ansökan. Observera dock att det särskilda avdraget görs månadsvis. Därför har kostnadsförändringar på ett par euro ingen stor inverkan på avdragsbeloppet. Vi rekommenderar att du meddelar kostnadsförändringar som är fem euro eller mer per månad.

Avgiften för långvarig anstaltsvård är 85 procent av klientens nettomånadsinkomst efter avdrag av till exempel läkemedelskostnader (gäller inte anstaltsvård inom hälso- och sjukvården). Om klienten har en högre inkomst än sin partner, beaktas partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften. I detta fall är vårdavgiften 42,5 procent av partnernas sammanlagda nettoinkomst. Om klienten har en lägre inkomst än sin partner, beaktas inte partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften.

Om klientavgiften baserat på makarnas sammanlagda månatliga inkomster är större än klientavgiften baserat på klientens egna inkomster, tillämpas den avgift som baserar sig på enbart klientens inkomster.

Om klientavgiften beräknas utifrån partnernas sammanlagda inkomster, får den partner som stannar kvar hemma behålla ett belopp som motsvarar grunddelen av utkomststödet. Klienten lämnas alltid kvar med minst 122 euro disponibla medel.

Institutionsvården under närståendevårdarens ledighet kostar 12,80 euro per dygn.

Kortvarig anstaltsvård kostar 54,60 € per dygn.
Anstaltsvård för en del av dygnet kostar 25,10 € (avgift för dag- eller nattvård).

Kortvarigt serviceboende kostar 42,40 € per dygn.
Kortvarigt serviceboende för en del av dygnet kostar 25,10 € (avgift för dag- eller nattvård).

Kortvarig familjevård kostar 42,40 € per dygn.
Familjevård för en del av dygnet kostar 25,10 € (avgift för dag- eller nattvård).

Avgift Pris
Dagverksamhet 4h eller längre med transport 17,90 €/gång
Dagverksamhet 4h eller längre utan transport 12,30 €/gång
Dagverksamhet under 4h med transport 8,95 €/gång
Dagverksamhet under 4h utan transport 6,05 €/gång
Dagverksamhet som närståendevårdens lagstadgade ledighet 11,40 €/gång

Avgift Pris
Utskrift 0,45€ /ark
Bastu 3,40€ /besök
Tvättstuga 1,30€ /kg (kontant)

Barn- och familjetjänsternas avgifter

Rådgivningsbyråns tjänster är avgiftsfria. För besökstider som inte används eller avbokas debiterar vi en avgift på 56,70 euro av personer över 18 år.

Kortvarig hemservice för barnfamiljer

Vid kortvarig hemservice för barnfamiljer debiteras en avgift på basis av besök som höjs gradvis med besökets längd. Vi debiterar avgiften skilt för varje besök, men dock endast för de två första besöken i dygnet.

Besökets längd Klientavgift
Under 3 timmar 9,80€
3–6 timmar 13,90 €
Över 6 timmar 19,50 €
Avgifter för barnfamiljernas kortvariga hemservice

Fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer

Klientens alla skattepliktiga fortlöpande och årligen återkommande förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) beaktas som månadsinkomster. Skattefria sociala förmåner räknas inte som inkomst, med undantag för underhållsbidrag och vårdbidrag för pensionärer.

Som månadsinkomster beaktas:

 • studiepenning
 • vuxenutbildningsstöd
 • stöd för hemvård av barn
 • fortlöpande eller årligen utbetalda stipendier på grund av studier samt övriga motsvarande understöd.
Familjestorlek, personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro / mån. 653 1205 1891 2338 2830 3251
Inkomstgränser enligt familjestorlek för fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer

 Klientavgiften beräknas enligt avgiftsprocenten i tabellen nedan. 

Servicetimmar / mån. 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst 4 timmar 1 1 1 1 1 1
5–8 timmar 2 2 2 2 2 2
9–12 timmar 3 3 3 3 3 3
13–16 timmar 4 4 4 4 4 4
17–20 timmar 5 5 5 5 5 5
21–24 timmar 6 6 6 6 6 6
25–28 timmar 7 7 7 7 7 7
29–32 timmar 8 8 8 8 8 8
33–36 timmar 9 9 9 9 9 9
37–40 timmar 10 10 10 10 10 10
Minst 41 timmar 11 11 11 11 11 11
Tabell över avgiftsprocenter för fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer

Exempel på avgifter för fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer

Bruttoinkomsterna för klienten och hens partner är totalt 2 500 euro i månaden. Klientens familj består av fyra personer och hen får 10 timmar service i månaden. Avgiftsprocenten är då 3.

Klientavgiften beräknas på följande sätt: (2500–2338) x 0,03 = 4,86
Klientavgiften är således 4,86 euro i månaden.

Beräkningsformel: (bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent/100

Servicetimmar / mån.     Högsta avgifter, euro / mån.
0–4 119,66
5–8 538,47
9–12 1017,12
13–16 1495,76
17–20 1974,40
21–24 2453,05
25–28 2931,69
29–32 3410,33
33–36 3888,98
37–40 4367,62
Minst 41 timmar 4906,10
De högsta avgifterna för fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer

De högsta avgifterna används om klienten inte meddelar sin inkomst eller om klienten har en hög inkomst.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt om klientavgifternas högsta summor för fortlöpande och regelbundna tjänster som ges hemma från och med den 1 oktober 2021.

Avgifter för mentalvårds- och missbrukartjänster

Klientavgiften för långvarig psykiatrisk öppenvård baserar sig på dina nettoinkomster. Klientavgiften består av hyra och måltidsavgifter. Du får alltid behålla minst 182 euro för personliga utgifter. Vård vid en enhet för psykiatrisk öppenvård är gratis bortsett från relaterat partiellt underhåll.

Klientavgiften för gemenskapligt boende och stödboende grundar sig på dina bruttoinkomster. Du tilldelas inte längre separat minsta disponibla medel.

Klientavgiften beror på antal servicetimmar, familjens storlek och betalningsförmåga. Avgiften debiteras för andelen över inkomstgränsen.

Boendekostnader eller måltider ingår inte i klientavgiften. Du betalar separat för måltider, trygghetstjänster och övriga stödtjänster.

Familjestorlek, personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro / mån. 653 1205 1891 2338 2830 3251
Inkomstgränser enligt familjestorlek för gemenskapligt boende och stödboende

 Klientavgiften beräknas enligt avgiftsprocenten i tabellen nedan. 

Servicetimmar / mån. 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst 4 timmar 8 7 6 6 6 6
5–8 timmar 10 8 7 7 7 7
9–12 timmar 17 14 12 12 12 12
13–16 timmar 21 17 14 14 14 12
17–20 timmar 24 20 16 16 14 12
21–24 timmar 26 22 18 16 14 12
25–28 timmar 28 24 19 16 14 12
29–32 timmar 30 24 19 16 14 12
33–36 timmar 32 24 19 16 14 12
37–40 timmar 34 24 19 16 14 12
Minst 41 timmar 35 24 19 16 14 12
Tabell över avgiftsprocenter för långvarigt serviceboende och stödboende

Exempel på avgifter för långvarigt serviceboende och stödboende

Klientens bruttoinkomster är 1 500 euro i månaden. Klienten bor ensam och får service 10 timmar i månaden. Avgiftsprocenten är då 17.

Klientavgiften beräknas på följande sätt: (1500-653) x 0,17 = 143,99
Klientavgiften är således 143,99 euro i månaden.

Beräkningsformel: (bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent/100

Avgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg är 85 procent av klientens nettomånadsinkomst efter avdrag av till exempel läkemedelskostnader. Om klienten har en högre inkomst än sin partner, beaktas partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften. I detta fall är vårdavgiften 42,5 procent av partnernas sammanlagda nettoinkomst. Om klienten har en lägre inkomst än sin partner, beaktas inte partnerns inkomst vid fastställandet av klientavgiften.

Om klientavgiften beräknas utifrån partnernas sammanlagda inkomster, får den partner som stannar kvar hemma behålla ett belopp som motsvarar grunddelen av utkomststödet. Klienten blir alltid kvar med minst 167 euro disponibla medel.

Anmälan om läkemedelskostnader

Klientens läkemedelskostnader för mediciner, kliniska näringspreparat och bassalvor beaktas som ett särskilt avdrag i klientavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Det särskilda läkemedelsavdraget tas ut från de avgiftsgrundande inkomsterna för klientavgiften.

I klientavgiften beaktas två särskilda läkemedelsavdrag:

 • Du behöver inte ansöka om avdrag från klientavgiften för de läkemedelskostnader som ersätts enligt sjukförsäkringslagen, eftersom de beaktas automatiskt upp till avgiftstaket när klientavgiften fastställs. När klientens avgiftstak för läkemedel nås betalar hen självriskandelen på 2,50 euro. Klienten betalar denna självriskandel av sina disponibla medel och den beaktas inte som avdrag i klientavgiften.
 • Du ska ansöka om avdraget för de läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen med en separat ansökan. Läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen beaktas i klientavgiften till den del som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har konstaterat dem vara nödvändiga.
Hur ansöker du om det särskilda avdraget för läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen?

Det särskilda avdraget för läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen ansöks med blanketten för beaktande av läkemedelsavdrag i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg (303-525) .

 

Fyll i blanketten "Beaktande av läkemedelsavdrag i klientavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg" (PDF på finska)

 

Det särskilda avdraget görs från och med den månad då du lämnat in ansökan. Observera att beloppet av det särskilda avdraget beräknas månadsvis och beaktas i klientens avgiftsbeslut som ett kontinuerligt avdrag. Detta innebär att de uppgifter som klienten lämnar in används för att beräkna de genomsnittliga månatliga läkemedelskostnaderna.

När du fyller i ansökan, kom ihåg att kontrollera följande:

 

1. Endast de mediciner, kliniska näringspreparat (inkl. vitaminer) och bassalvor som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen berättigar till det särskilda avdraget. Sårvårdsartiklar, blöjor, tvättlappar och andra vårdartiklar berättigar inte till det särskilda avdraget.

 

2. Kontrollera om klienten har ett recept för de läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen.

 • Om klienten har ett recept för de läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen, ska du lista klientens receptbelagda läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen under punkt 2.
 • Om klienten inte har ett recept för de läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen, ska du lista klientens icke-receptbelagda läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen under punkt. Du behöver en underskrift av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Obs! Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården bekräftar med sin underskrift att läkemedlen är nödvändiga.

3. Kontrollera ansökningens bilagor.

 • Bifoga apotekets läkemedelslista över klientens inköp av receptbelagda läkemedel och inköpskvitton i första hand från de senaste tre månaderna. Om priserna för de läkemedelskostnader som du angett i ansökan visas i läkemedelslistan behöver du inte bifoga separata inköpskvitton.
Vad ska jag göra om läkemedelskostnaderna som ger rätt till det särskilda avdraget ändras?

Du kan ansöka om det särskilda avdraget på nytt, om klientens läkemedelskostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen väsentligt ändras. I detta fall ska du ange uppgifterna om det nya läkemedlet, varför det behövs och dess pris i ansökan. Observera dock att det särskilda avdraget görs månadsvis. Därför har kostnadsförändringar på ett par euro ingen stor inverkan på avdragsbeloppet. Vi rekommenderar att du meddelar kostnadsförändringar som är fem euro eller mer per månad.

Tillfällig inkvartering i Sanduddsgatans servicecentral, Castrénsgatans bostadsenhet och boendeenheten Topparikuja kostar 14,60 euro per dag.

Nödinkvarteringen är avgiftsfri för klienterna.

Inkomstutredning för beslut om klientavgift

Avgifter som beror på inkomst bestäms enligt betalningsförmåga. De baserar sig på dina eller din och din partners sammanlagda inkomster. För att fastställa en inkomstrelaterad klientavgift behöver vi uppgifter om dina inkomster och utgifter. Du kan reda ut inkomsterna antingen med ett elektroniskt formulär eller på papper (pappersblanketten måste skrivas ut och postas).

Klientavgifterna kan basera sig på brutto- eller nettoinkomster dvs. någondera inkomsttypen beaktas då klientavgiften fastställs. Klientavgifterna indelas enligt brutto- eller nettoinkomster som följer:

Klientavgifter baserade på bruttoinkomster är

 • Klientavgift för kontinuerlig och regelbunden service i hemmet (regelbunden hemvård och regelbunden hemtjänst för barnfamiljer).
 • Klientavgift för långvarigt serviceboende med heldygnomsorg för äldre (över 65 år) (Obs! gäller bl.a. personer som fått beslut om make/maka).
 • klientavgift för långvarigt serviceboende med heldygnomsorg för personer i arbetsför ålder (under 65 år, mentalvårdsrehabilitering, missbrukarrehabilitering eller dementa)
 • Klientavgift ör subventionerade bostäder för personer i arbetsför ålder (under 65 år, mentalvårdsrehabilitering, missbrukarrehabilitering eller dementa).

Gå till det elektroniska formuläret för redovisning av bruttoinkomster för klientavgift(Länk leder till extern tjänst)

Du kan även fylla i och skriva ut blanketten för inkomstutredning och posta den till den adressen längst ner på blanketten.

Inkomstutredning, bruttoinkomstbaserade klientavgifter (pdf)

Klientavgifter baserade på nettoinkomster är

 • klientavgift för långvarigt intensifierat serviceboende för äldre (över 65 år)
 • klientavgift för långvarigt serviceboende med heldygnomsorg för personer i arbetsför ålder (under 65 år, mentalvårdsrehabilitering, missbrukarrehabilitering eller demens)
 • klientavgift för långvarig anstaltsvård inom social- och hälsovården
 • klientavgift för tillfälligt boende
 • klientavgift för långvarig familjevård och anstaltsvård av personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning
 • Klientavgift för långvarig psykiatrisk öppenvård (enheterna Aurora och Eltsu) och familjevård.

Gå till det elektroniska formuläret för redovisning av nettoinkomst för kundavgifter(Länk leder till extern tjänst)

Du kan även fylla i och skriva ut blanketten för inkomstutredning och posta den till den adressen längst ner på blanketten.

Inkomstutredning, nettoinkomstbaserade klientavgifter (pdf)

Nedsättning eller efterskänkning av klientavgift

Om du upplever att du inte har råd att betala klientavgiften, kan du ansöka om nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften. En lägre klientavgift grundar sig på lagen om klientavgifter.

Vanligtvis sänks klientavgiften från socialtjänsternas inkomstrelaterade avgifter. Bland annat regelbunden hemvård eller långvarigt intensifierat serviceboende är sådana. Vi sänker inte hälsovårdens fasta avgifter, såsom tandvårdsavgifter eller poliklinikavgifter.
 

Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkning för socialvårdens inkomstrelaterade avgifter samt klientavgifter med fasta summor.

Socialvårdens inkomstrelaterade klientavgifter

 • kontinuerliga och regelbundna tjänster i hemmet (hemvård eller hemservice för barnfamiljer)
 • långvarig boendeservice (serviceboende med heldygnomsorg, gemensamt boende, stödboende)
 • långvarig anstaltsvård
 • långvarig familjevård.

Hälsovårds inkomst relaterade kundavgifter

 • långvarig antaltsvård

Socialvårdens klientavgifter med fasta summor

 • tillfällig service i hemmet (hemvård, hemservice för barnfamiljer)
 • en tjänst som främjar inkludering och social interaktion (dagverksamhet)
 • stödtjänster (säkerhetstelefon och säkerhetsarmband, städservice, badtjänster, måltidsservice, butiksservice, självriskandelar vid resor för att uträtta ärenden)
 • kortvarig boendeservice (långvarigt serviceboende med heldygnomsorg, tillfälligt boende)
 • kortvarig anstaltsvård
 • kortvarigt familjevård

Om du vill ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgift gällande äldre personers kortvariga vårdperioder eller dagverksamhet, vänligen kontakta den egna kontaktpersonen.

Ansök om nedsättning av klientavgiften med en elektronisk ansökan till enheten för klientavgifter.

Länken öppnas i en ny flik.

Lämna in en elektronisk ansökan(Länk leder till extern tjänst)

Fritt formulerad ansökan

Alternativt kan du göra en fritt formulerad ansökan och lämna in den jämte verifikat på utgifter (t.ex. kvitton och kontoutdrag) till enheten för klientavgifter. Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgifter för högst tolv månader.

I den fritt formulerade ansökan ska framgå:

 • vilken avgift nedsättningen gäller
 • för vilken tidsperiod eller från och med när du ansöker om nedsättning eller efterskänkning av avgift
 • din motivering till varför du ansöker om nedsättning eller efterskänkning av avgift.

Underteckna ansökan och bifoga kopior av dina och din partners utgifter som ska beaktas för de senaste två månaderna.

Utgifter som beaktas vid nedsättning eller efterskänkning av avgift

 • hyra/bolagsvederlag
 • el
 • vattenavgift
 • räntor på bostadslån
 • räntor på studielån
 • räntor som hänför sig till köp av bil om klienten utifrån lagen om service och stöd på grund av handikapp har fått stöd för köp av bil
 • tilläggsskatter (för månaden i fråga)
 • stödtjänstavgifter för hemvård och dagvårdsavgifter
 • trygghetstelefon
 • underhållsbidrag
 • betalningsbeslut eller -plan vid utsökning eller skuldsanering
 • långvariga recept på läkemedel (ordinerade för tre månader eller mer). Klienten ska bifoga recepten och verifikationerna på långvariga läkemedel. Läkemedelskostnader beaktas upp till högst det årliga taket för läkemedel.
 • bashemförsäkring. Den senaste fakturan ska bifogas.

I allmänhet beslutar vi om nedsättning eller efterskänkning av avgift från början av den månad då du lämnade in din ansökan.

Din betalningsförmåga beräknas genom att kostnaderna dras av från din inkomst.

Omprövning av klientavgiftsbeslut

Du har rätt att söka ändring i hälso- och sjukvårdens samt socialvårdens fasta avgifter, som debiteras av alla till samma belopp. Sådana tjänster är exempelvis tandvårdsavgifter, vårddygn vid sjukhus eller vårdanstalter, poliklinikavgifter och avgiftsbelagda mottagningsbesök. Du kan dock inte be om omprövning av hälsovårdens fasta avgift på grundval av att betalningen av fakturan äventyrar förutsättningarna för att försörja sig. Omprövning av hälsovårdens fasta avgift är inte möjlig då avgiften är felaktig eller obefogad.

Innan omprövningsbegäran, kontrollera att fakturan avser en fast avgift. Inkomstrelaterade avgifter är inte fasta avgifter.

För inkomstrelaterade avgifter kan du söka ändring i avgiftsbeslutet. Du har fått besvärshänvisning i samband med beslutet. Om du har frågor om avgiftsbeslutet, kontakta i första hand beslutsfattaren. Kontaktuppgifterna finns i beslutet.

Observera också att omprövning inte gäller för en avgift för tjänster som du inte har anlitat. Om du vill bestrida avgiften för en tjänst som du inte har anlitat, ska du fylla i en separat blankett. Se Ansök om rättelse av avgift för ett bokat besök du inte kom till

Be om rättelse av fakturan inom 30 dagar efter att du fått fakturan.

Rättelseyrkandet är ett fritt formulerat brev, som inkluderar

 • motiveringar till varför du kräver rättelse eller ändring av fakturan, och hur du vill att fakturan ändras
 • fakturans uppgifter (fakturanummer, betalarens förnamn och efternamn)
 • kopia av fakturan, om möjligt
 • dina kontaktuppgifter.

Rikta din skrivelse till social- och hälsovårdsnämndens avdelning för individärenden. Skicka rättelseyrkandet till Helsingfors stads registratorskontor.

Skicka med krypterad e-post(Länk leder till extern tjänst)

Du kan även posta eller föra det själv till Helsingfors stads registratorskontor.

Gå till webbplatsen för Helsingfors stads registratorskontor

Om du har fått en felaktig faktura korrigeras fakturan. Fakturan kan vara felaktig till exempel för att den har fel vårdtid. Fakturan korrigeras för att stämma överens med tjänsten du fått.

Kontakta enheten där du fick vård eller service. Du kan också kontakta ekonomiförvaltningstjänsten.

Gå till ekonomiförvaltningstjänstens webbplats

Avgift för oavbokad mottagningstid

Om du inte kommer till besökstiden som bokats åt dig, debiteras en avgift på 50,80 euro av dig. Avgiften debiteras av personer över 18 år.

Avgiften debiteras, om du inte avbokar din tid:  

 • på hälsostationer
 • på rådgivningsbyråer
 • på tandkliniker
 • för fysioterapi och ergoterapi
 • för fotterapi
 • för näringsterapi
 • på internmedicinska kliniker
 • på psykiatriska polikliniker
 • på geriatriska polikliniken
 • hos skolhälsovården och studerandehälsovården.

Avgiften för besök som inte avbokas debiteras också för dessa tjänsters mottagningar på distans.

Du debiteras ingen avgift för besök som inte avbokats om debiteringen av avgiften är orimlig eller om det finns en godtagbar orsak till att besöket inte avbokades.

Dessutom debiteras ingen avgift om vi inte har meddelat dig om denna straffavgift och inte har gett instruktioner om hur du avbokar tiden.

Om du är av annan åsikt om avgiften för det besök du bokat men inte kommit till, ska du kontakta den plats där du hade bokat tiden.

Om avgiften gäller tandvård, se närmare anvisningar på tandvårdens sida.

Avgifter för distansmottagningar

Klientavgiften för distansmottagningar är 80 procent av klientavgiften för en motsvarande avgiftsbelagd närmottagning. Klientavgifter för distansmottagningar tas ut för medicinsk rehabilitering, mottagningar på geriatriska polikliniken samt munhälsovård.

Läkarens och sjukskötarens distansmottagningar på hälsostationer, i ergoterapi, närings- och fotterapi samt familjecoachning är avgiftsfria.

Privat hemtjänst utan mervärdesskatt

Om din funktionsförmåga är försvagad p.g.a. ålder, sjukdom, utmattning till följd av anhörigvård eller motsvarande, kan du köpa hemtjänst jämte stödtjänster skattefritt från ett privat företag.. 

Hemtjänsten omfattar hjälp i samband med boende, personlig vård och omsorg samt med livet i allmänhet. Med hemvårdens stödtjänster avses exempelvis måltidstjänst, klädvård, städning, badning samt följeslagare eller socialt umgänge. Läs mer om privat hemtjänst.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/social-och-halsovardstjanster/avgifter.