Sommarjobb 2024

Inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn har vi varje år hundratals sommarjobbare och semestervikarier. De första platserna öppnas för ansökan redan i början av januari och nya platser öppnas under vårens lopp.

Tillbringa ditt livs sommar, kom och jobba med oss!

Hymyilevä kesätyöntekijä ulkona.

Sommarjobba inom Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor
 

Sommarjobbare på social-​, hälsovårds-​ och räddningssektorn.
Bild: Markus Pentikäinen / MRKS Photo

Sommarjobb för studerande och utexaminerade inom social- och hälsovårdsbranschen

Vi har mångsidiga arbetsmöjligheter inom till exempel funktionshinderservicen, hemvården och på sjukhus runt om i Helsingfors.

Vi berättar skilt om arbetets innehåll i respektive platsannons.

Bekanta dig närmare med arbetsmöjligheterna
 

Ungdomar som cyklar.
Bild: Jenni Lang; Maarit Hohteri

Sommarjobb för 16−17-åriga unga

Hos oss kan du till exempel vara utomhus med de äldre, spela olika spel och prata med klienterna. Det finns också platser i hemvården, funktionshinderservicen, på hälsostationer och sjukhus.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Du har fått ditt avgångsbetyg innan sommarjobbet börjar.
  • Du fyller 16 eller 17 år under loppet av år 2024, eller så fyller du 18 år efter att du börjat sommarjobba.

Bekanta dig närmare med arbetsmöjligheterna för unga
 

En sommarjobbare i Helsingfors.
Bild: Markus Pentikäinen / MRKS Photo

Sommarjobb som Nordjobbare

Nordjobb är ett utbytesprogram för sommarjobb för 18-30-åringar från de nordiska länderna och EU-länderna, finansierat av Nordiska ministerrådet och Utbildnings- och kulturdepartementet.

Målet med programmet är att öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och att förbättra språk- och kulturkunskaperna i de nordiska länderna. Nordjobb erbjuder sina sökande en arbetsplats, lägenhet samt ett kultur- och fritidsprogram.

Bekanta dig närmare med Nordjobb-verksamheten(Länk leder till extern tjänst)