Skolhälsovård

Skolhälsovården är en fortsättning på den förebyggande hälsovård som inletts på rådgivningsbyrån. Dess syfte är att trygga barnets och den ungas sunda uppväxt och utveckling.

Nainen katsoo puhelinta

Börja använda Maisa!

Kontrollera laboratorieresultat, avboka mottagningstider och skicka meddelanden till hälsovårdare.

Allt detta och flera andra ärenden kan skötas via Maisa.

Ladda ner Maisa på din Android-apparat

Ladda ner Maisa på din iOS-apparat