Adoptionens eftertjänst

Vi stöder dig i frågor kring föräldraskap efter adoption.

Stadens adoptionsteam stöder dig också efter adoption. Våra socialhandledare i adoptionens eftertjänst stöder din familj med särskilt föräldraskap.

Stödbehovet är individuellt, och ni kan tillsammans fundera över hur nära och hurdant stöd som vore lämpligt för er familj.

Myndigheterna i ditt barns födelseland har fastställt en tidplan för uppföljning av barnets adoption. Socialhandledarna i adoptionens eftertjänst utfärdar rapporter till myndigheterna i barnets födelseland.

Du kan kontakta adoptionens eftertjänst även om det skulle ha gått mycket tid sedan adoptionen. Om du vill fundera på till exempel ditt barns dagvård, skolgång eller andra frågor kring barnets liv, kan du kontakta adoptionens eftertjänst.

Vi ordnar en familjeklubb för våra adoptivfamiljer en gång i månaden. Adoptivfamiljeklubben träffas i Lekplats Linjen på fredagsförmiddagar. Våra socialhandledare ger dig mer information och inbjudan till familjeklubben.

Adoptionsrådgivningen är kostnadsfri.

Kontakta adoptionens eftertjänst:

Enni Koskela, socialhandledare, tfn 09 3104 3090

Laura Uusitalo, socialhandledare, tfn 09 3104 3414