Förskoleundervisning

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utgör en helhet som framskrider ändamålsenligt med tanke på barnets tillväxt och lärande samt lägger grunden för livslångt lärande. I förskoleundervisningen lär sig barnen genom att leka, röra på sig och utforska tillsammans med andra.