Outamo barnhem

Outamo barnhem ligger i Lojo ungefär en timmes resa från Helsingfors.
Bild: Kaisa Sunimento

I Outamo barnhem bor 14-17-åriga barn och ungdomar från Helsingfors.

Outamo barnhem ligger i en trivsam herrgårdsmiljö. Vårt barnhem är som en liten by där hemavdelningarna ligger cirka 200 meter från varandra och i mitten står Outamo skola.

Vårt mål är att vinna barnets förtroende. Barnets anhöriga är ytterst viktiga för oss.

Barnhemschef Rolf Widercrantz, tfn 050 572 13 91

Kontorssekreterare Merja Sorsa, tfn 040 516 25 46

Hemavdelningen Nelonen
Handledare, tfn 09 310 73157
Ansvarig handledare, tfn 050 572 13 44
E-post: nelonen.outamo@hel.fi

Hemavdelningen Noko
Handledare, tfn 040 649 47 68
Ansvarig handledare, tfn 040 649 49 48
E-post: noko.outamo@hel.fi

Hemavdelningen Pähkinä
Handledare, tfn 050 572 1383
Ansvarig handledare, tfn 050 5721343
E-post:pahkina.outamo@hel.fi

Kontaktuppgifter

Karkalivägen 148, 08100 Lojo Visa plats på servicekartan
finska

Läs mer om Outamo barnhem

Alla barn är unika. Vårt mål i Outamo är att vinna barnets förtroende. I Outamo är vuxna alltid närvarande i de många möjligheterna och utmaningarna som ingår i barnets liv, i glädje och sorg.  

Vår målsättning är ett tryggt liv tillsammans med barnet, vårdnadshavarna och socialarbetarna. Vi planerar och bedömer tillsammans hur vi ska främja barnets välfärd så bra som möjligt. Vi samlas regelbundet för att diskutera med barnets anhöriga. 

Vi stödjer barnet att slutföra grundskolan och förbereda sig för fortsatta studier. Outamo har en egen skola som upprätthålls av Helsingfors stad. 

Vi övar vardagliga kunskaper gradvis. Självständigheten och ansvaret ökar i takt med att barnets färdigheter att ta hand om sig själv ökar. 

Alla barn har två egna handledare som har en särskild skyldighet att ta hand om barnet. De egna handledarna ser till att barnets åsikt beaktas. Hela arbetsgruppen på avdelningen ansvarar för barnets vård och fostran.  

I Outamo har alla barn ett eget rum. Barnens hemavdelningar och skola är nya och trivsamma. I Outamos gamla byggnader finns hobbylokaler, såsom en replokal, en inspelningsstudio, ett gym och en ungdomslokal med flera spel.  

Vi har också båtar, kanoter och terränghjulingar samt en frisbeegolfbana och en klättervägg. Barnen kan också ha hobbyer utanför Outamo, till exempel ridning. 

Helsingfors har ägt Outamo i drygt 110 år. Vårt motto är ”Outamo  är lilla Staden”. 

Barnen i barnhemmet bildar också en egen gemenskap där man lär sig samvaro. På vdelningarna hålls ett gemenskapsmöte varje vecka, där barnen utvärderar hur de samsas med varandra och de vuxna. Barnen kan också lägga fram förslag på sådant som bör beaktas i Outamo. Barnen kan ge respons på bemötandet på gemenskapsmötet eller individuellt till barnhemmets personal eller socialarbetare.  

Outamo ansvarar för barnets levnadskostnader. Utöver maten, de grundläggande hygienprodukterna och eventuella hälsovårdskostnader betalar vi för nödvändiga kläder och  hobbybidrag. Barnet får också pengar som hen får använda fritt.  

I barnhemmet kan begränsningsåtgärder vidtas på individuella grunder, om barnhemmets verksamhet och avtal inte ensamt kan garantera säkerheten för barnet eller andra personer. Begränsningsåtgärderna är aldrig ett straff utan ett sätt att få barnet att stanna upp för att tillsammans med personalen fundera på hur vi bäst kan stödja barnets uppväxt och utveckling. 

 Vi beslutar alltid ett separat skriftligt om begränsningsåtgärder. Innan begränsningsåtgärder vidtas utreder vi barnets och vårdnadshavarens åsikt. Beslutet kan överklagas. 

De anhöriga är ytterst viktiga för oss.  

Vi vill stödja relationen mellan barnet och de närstående. De som står barnet nära får besöka och övernatta i Outamo enligt överenskommelse. Alltid när det är möjligt åker barnen till hemträning i Helsingfors på veckoslut och under lovtider. Vi kommer överens om hemträning tillsammans med barnets närstående och socialarbetare.  

Vi stödjer hemträningen på många sätt för att den ska lyckas. Personalen i Outamo arbetar också i Helsingfors och vi håller kontakt med barnet och vårdnadshavarna under hemträningen.  

Outamo är tillfälligt, de anhöriga består. Vi önskar att vi även i svåra situationer är värda allas förtroende. 

I Outamo barnhem arbetar socionomer, sjukskötare, närvårdare och samhällspedagoger. Vårt arbete stöds av Outamos psykolog, skolpersonalen och läkare som regelbundet besöker Outamo.  

Hos oss arbetar också yrkespersoner inom matförsörjning och lokalvård.  

Vi samarbetar med många olika instanser. Outamo ligger i HUS område så uppgifterna om barnens hälsosituation förblir i samma händer som i Helsingfors. 

Plats

Karkalivägen 148, 08100 Lojo
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)