Teinilä barnhem

I Teinilä barnhem i Åggelby bor barn och ungdomar i olika åldrar.
Bild: Kaisa Sunimento

I Teinilä stödjer vi barn och ungdomar att leva en så normal vardag som möjligt. I den ingår skolgång, kontakt med familjen och andra närstående samt hobbyer och kompisar.

Vi håller regelbunden kontakt med barnets föräldrar, närstående och nätverk samt ser till att barnets delaktighet förverkligas. Vårt mål är uppfostran i partnerskap med barnets föräldrar.

Barnens och ungdomarnas anhöriga och kompisar är välkomna att besöka Teinilä.

Teinilä barnhem har två verksamhetsställen i Åggelby, på Enspännarvägen och Lärlingsvägen.

Teinilä barnhemschef Jarmo Lonkola, tfn 09 310 52441, e-post: jarmo.lonkola@hel.fi

Kontorssekreterare, tfn 09 310 52440

Psykologer, tfn 09 310 24139 och 09 310 33099

Kontaktuppgifter

Enspännarvägen 15, 00620 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 8512, 00099 Helsingfors stad
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Läs mer om Teinilä barnhem

I Teinilä accepterar vi barnet som det är och tar hand om dess grundläggande behov och välfärd. Vi stödjer barnet i allt som rör ungdomsåren och uppfostran. 

På plats finns alltid vuxna som barnet kan vända sig till i alla slags frågor.  De vuxna har åtagit sig att verka på ett visst sätt, vilket till skapar trygghet i barnens vardag. Barnen övar  vardagliga kunskaper gradvis. Barnets självständighet och ansvar ökar i takt med att  färdigheterna att ta hand om sig själv ökar.  

Hela arbetsgruppen ansvarar för barnets vård och fostran. Alla barn har ett eget handledarpar. De egna handledarna är experter på barnets vardag i barnhemmet och ser till att barnets delaktighet förverkligas. De håller regelbunden kontakt med barnets föräldrar, närstående och nätverk samt för fram arbetsgruppens professionella uppfattning om barnets bästa. Vårt mål är ett fostringspartnerskap med barnets föräldrar. 

Vi gör planer och sätter mål tillsammans med barnet, vårdnadshavarna och socialarbetarna. Vi samlas regelbundet för att samtala med viktiga personer i barnets liv.  

Vi stödjer barnet att slutföra grundskolan. Medan barnet bor på barnhem kan det bli aktuellt att fundera på fortsatta studier. Vi stödjer barnet att tänka ut vad som skulle vara den bästa lösningen och hjälper barnet att lyckas. Studierna stöds också ekonomiskt.  

I Teinilä har alla barn ett eget rum där de får tillbringa tid i lugn och ro för sig själva. Barnen i barnhemmet bildar också en egen gemenskap och med några kan man få långvariga vänskapsrelationer. 

Teinilä ansvarar för barnets levnadskostnader. Utöver maten, de grundläggande hygienprodukterna och eventuella hälsovårdskostnader betalar vi för nödvändiga kläder och stödjer hobbyer. Barnet får också veckopeng att använda fritt.  

I barnhemmet kan begränsningsåtgärder vidtas enligt individuella grunder och behov, om enbart barnhemmets verksamhetssätt och avtal inte kan garantera säkerheten för barnet eller andra personer. Begränsningsåtgärderna är aldrig ett straff utan ett sätt att få barnet att stanna upp för att fundera på hur vi bäst kan stödja barnets uppväxt och utveckling.  

Flytten till barnhemmet är en stor förändring, men mycket förblir som det är.  

Vi betonar förtroendet mellan de närstående och barnhemmet. Vi stödjer relationen mellan barnet och de anhöriga. Vi samarbetar med de anhöriga och är en fostringspartner i barnets frågor.  

Samarbetet stödjer en återförening av familjen eller det viktiga nätverk av närstående som barnet behöver för att starta ett självständigt liv. 

Om möjligt kan barnet besöka hemmet och närstående är välkomna att besöka Teinilä. 

Hos oss arbetar handledare som är utbildade socionomer, samhällspedagoger och närvårdare. På avdelningarna arbetar också sjukskötare. Barnet, familjen och teamet stöds dessutom av psykologer.  

Varje avdelning har en ansvarig handledare. Helheten leds av barnhemschefen.    

Verksamhetsställena har en egen kock och lokalvårdarna sköter städningen. 

För att stödja barnets uppväxt och utveckling har vi ett nära samarbete med skolan, den specialiserade sjukvården och Ungdomsstationen.  

Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Plats

Enspännarvägen 15, 00620 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.