Hyvönens barnhem

Hyvönens barnhems verksamhetsställen ligger i Åggelby och Bocksbacka.
Bild: Kaisa Sunimento

I Hyvönens barnhem bor barn och ungdomar i olika åldrar. Barnhemmet har sammanlagt 38 platser.

Barnhemschef Roope Tommila, tfn 09 310 73328 och 050 402 08 77, e-post: roope.tommila@hel.fi

Kontorssekreterare Tuula Koivula, tfn 09 310 52872 och 040 334 42 79, e-post: tuula.koivula@hel.fi

Kontaktuppgifter

Åldermansvägen 32 L- och M-byggnad, 00620 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 8560, 00099 Helsingfors stad
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Läs mer om verksamheten vid Hyvönens barnhem

I Hyvönens barnhem har alla barn sin egen historia och individuella behov som vi tillgodoser. 

Livet i barnhemmet består av en vanlig och regelbunden vardag, gemensamma aktiviteter och lärande.  Barnen övar både praktiska kunskaper, såsom städning, och olika färdigheter med koppling till livshantering. Genom en stabil och fungerande vardag hittar vi resurser för framtiden. Vi strävar i all vår verksamhet efter förutsägbarhet och en trygg samvaro.  

På de hemtrevliga avdelningarna har alla barn ett eget rum. Vi stödjer barnen att delta i hobbyer och träffa sina vänner.  

Vårt vårdarbete styrs av barnets klientplan som den ansvariga socialarbetaren utarbetar. Dessutom får barnet en plan för vård och fostran vars genomförande vi utvärderar varje månad. Vi utarbetar planen tillsammans med barnet och hens närstående. Barnet har också ett individuellt veckoprogram.  

Alla barn har ett eget handledarpar som i regel ansvarar för att barnets vardag fungerar bra.  

Barnets familj och närstående är en viktig del av vardagen i Hyvönens barnhem. Vi håller regelbunden kontakt med familjen på möten och per telefon. Barnets närstående är välkomna till avdelningen.  

För oss är det viktigt att höra föräldrarnas syn på barnets angelägenheter. Vi tror starkt på samarbete och öppenhet med familjen och närstående.  

Målet med placeringen är alltid att barnet ska återvända hem när familjens situation förbättras och rehabiliteringen framskrider. 

På alla avdelningar arbetar handledare och en ansvarig handledare. Dessutom arbetar på båda verksamhetsställena en kock och en anstaltsvårdare. Verksamhetsställena har en gemensam kontorssekreterare. 

Psykologerna stödjer arbetet på avdelningarna genom att träffa barnen och deras föräldrar samt egna handledare, delta i utarbetandet av planer för vård och fostran samt i ankomst- och terapimöten och möten med skolan och sjukhus.   

Barnhemschefen ansvarar för verksamheten vid Hyvönens barnhem. 

Vi samarbetar med bland annat skolorna, sysselsättnings- och utbildningstjänsterna för ungdomar, HUS barnpsykiatriska och ungdomspsykiatriska poliklinik, HUS beroendepsykiatriska poliklinik för unga samt Ungdomsstationen. 

Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Plats

Åldermansvägen 32 L- och M-byggnad, 00620 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)