Lemmiläs barnhem

Lemmilä barnhem ligger vid sjön Ridasjärvi i Hyvinge.
Bild: Kaisa Sunimento

Lemmilä barnhem lämpar sig för barn och ungdomar som har svårigheter i skolan och som behöver en trygg miljö och distans från Helsingfors.

Vi har mysiga lokaler och en stor gård. Våra två avdelningar har sammanlagt 14 platser.

Lemmilä har en egen skola.
Kontaktuppgifter till Lemmilä barnhem:

Barnhemschef Matti Seppälä, tfn 040 531 94 85, e-post: matti.seppala@hel.fi

Lärare vid Lemmilä skola, tfn 040 767 93 01

Rektor för Lemmilä skola Lasse Luostarinmäki, tfn 040 589 66 75, e-post: lasse.luostarinmaki@edu.hyvinkaa.fi.

Avdelningen Jukola, tfn 040 334 56 20
Avdelningen Kestilä, tfn 040 334 56 21

Kontaktuppgifter

Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinge Visa plats på servicekartan
finska
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Läs mer om verksamheten vid Lemmilä barnhem

Vården grundar sig på ett individuellt bemötande av varje barn och en god växelverkan. 

Den vardagliga gemenskapen byggs upp genom samarbetet mellan avdelningarna och skolan samt hänsyn tillandra. Lemmilä har en varm atmosför där alla är på samma sida.  

Lemmilä är rusmedelsfritt och tryggt. I Lemmilä har barn och ungdomar många aktiviteter. Vi har motionssal, bollplaner, rink, motocrossbana, båtar, ett biljardrum och en verkstad. Vi ordnar till exempel idrottsevenemang med skolan. 

Mat, renlighet, ett eget rum, tillräcklig vila, friluftsliv och en regelbunden dagsrytm utgör grunden för vården. Dagsrytmen utformas enligt skolgången i Lemmilä skola. Barnen övar grupparbete på avdelningen och gör hushållssysslor. 

Alla barn har en egen skötare och egna målsättningar. Den egna skötaren är en pålitlig vuxen person som ansvarar för samarbetet med föräldrarna. Den egna skötaren pratar med barnet om upplevelser och känslor i vardagen, stödjer skolgången och fritiden samt planeringen av framtiden. 

Barnet deltar i att sköta sina egna angelägenheter, såsom att utarbeta planen för vård och fostran, samt deltar i barnens möten. 

I Lemmilä ordnar vi evenemang, såsom vår- och vinterfester, där tidigare klienter är välkomna att delta och träffa de vuxna och barnen i Lemmilä. 

Samarbetet med barnets vårdnadshavare är viktigt för att trygga en stabil utveckling för barnet och att vården utom hemmet ska lyckas. Vi stödjer kontakten mellan barnet och föräldrarna. 

Lemmilä ligger 65 kilometer från Helsingfors och det är mycket viktigt att föräldrarna och de närmaste anhöriga känner till vardagen och verksamhetssätten i Lemmilä. Vi håller föräldrarna uppdaterade om vad som händer i barnets liv och hur barnet mår.  

Familjen och andra viktiga människor för barnet är välkomna till Lemmilä. 

På båda avdelningarna arbetar sex handledare och en ansvarig handledare. 

Lemmilä har en egen kock. En fastighetsskötare och två anstaltsbiträden ansvarar för renligheten i och skötseln av barnhemmets avdelningar och gårdsområden. För kontoret ansvarar en deltidsanställd kontorssekreterare. 

Vid Lemmilä arbetar en deltidsanställd psykolog som träffar barnen och deras föräldrar och handledare, deltar i att utarbeta planer för vård och fostran samt i ankomst- och terapimöten och vid möten med skolan och sjukhus. Barnet har rätt till konfidentiella möten med psykologen. 

Barnhemschefen ansvarar för verksamheten vid Lemmilä barnhem. 

Vid barnhemmet verkar Lemmilä filialskola som tillhör Hyvinge kommuns skola Puolimatkan koulu. Rektorn för Puolimatkan koulu är också rektor för Lemmilä skola.  

Utöver vår egen skola samarbetar vi med en lokal byskola samt grannar, sysselsättnings- och utbildningstjänsterna för ungdomar, hälso- och tandvården, HUS barnpsykiatriska och ungdomspsykiatriska polikliniker, den beroendepsykiatriska polikliniken för unga och Ungdomsstationen. 

Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Plats

Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinge
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)