Teinilän lastenkoti

Oulunkylässä sijaitsevassa Teinilän lastenkodissa asuu eri-ikäisiä lapsia ja nuoria.
Kuva: Kaisa Sunimento

Tuemme Teinilässä lapsia ja nuoria elämään mahdollisimman normaalia arkea, johon kuuluvat koulunkäynti, yhteys perheeseen ja muihin läheisiin sekä harrastukset ja kaverit.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä lapsen vanhempiin, läheisiin ja verkostoon sekä huolehdimme lapsen osallisuuden toteutumisesta. Tavoitteenamme on kasvatuskumppanuus lapsen vanhempien kanssa.

Lapsen ja nuoren läheiset ja kaverit ovat tervetulleita vierailemaan Teinilässä.

Teinilän lastenkoti toimii Oulunkylässä kahdessa toimipisteessä, Pikalähetintiellä ja Oppipojantiellä.

Teinilän lastenkodin johtaja Jarmo Lonkola p. 09 310 52441, sähköposti jarmo.lonkola@hel.fi

Toimistosihteeri p. 09 310 52440

Psykologit p. 09 310 24139 ja 09 310 33099

Yhteystiedot

Pikalähetintie 15, 00620 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi
PL 8512, 00099 Helsingin kaupunki
Kuva: Kaisa Sunimento
Kuva: Kaisa Sunimento

Tutustu tarkemmin Teinilän lastenkotiin

Hyväksymme Teinilässä lapsen omana itsenään ja huolehdimme hänen perustarpeistaan ja hyvinvoinnistaan. Tuemme lasta nuoruuteen ja kasvamiseen liittyvissä asioissa. 

Paikalla on aina aikuisia, joiden puoleen lapsi voi kääntyä kaikissa asioissa. Toimintatavat, joihin lapset ja aikuiset sitoutuvat, luovat turvaa arjessa. Lapset harjoittelevat arkielämän taitoja vaiheittain. Lapsen itsenäisyys ja vastuu lisääntyvät sitä mukaa, kun itsestä huolehtimisen taidot karttuvat.  

Koko työryhmä vastaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Jokaisella lapsella on nimetty omaohjaajapari. Omaohjaajat toimivat lapsen lastenkodin arjen asiantuntijana ja huolehtivat  lapsen osallisuuden toteutumisesta. He pitävät säännöllisesti yhteyttä lapsen vanhempiin, läheisiin ja verkostoon ja tuovat esille työryhmän ammatillisen näkemyksen lapsen edusta. Tavoitteenamme on kasvatuskumppanuus lapsen vanhemman kanssa. 

Teemme suunnitelmia ja asetamme tavoitteet yhdessä lapsen, huoltajien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Kokoonnumme säännöllisesti keskustelemaan lapsen elämän tärkeiden ihmisten kanssa.  

Tuemme lasta suorittamaan peruskoulun. Lastenkodissa asumisen aikana voi olla ajankohtaista miettiä jatko-opintoja. Tuemme lasta pohtimaan, mikä voisi olla paras ratkaisu, ja autamme onnistumisessa. Opintoja tuetaan myös taloudellisesti.  

Teinilässä kaikilla lapsilla on oma huone, jossa saa viettää aikaa rauhassa ilman muiden läsnäoloa. Lastenkodin lapset muodostavat oman yhteisönsä ja joidenkin kanssa voi syntyä pitkäaikaisiakin ystävyyssuhteita. 

Teinilä vastaa lapsen elämiseen liittyvistä kustannuksista. Ruoan, perushygieniatuotteiden ja mahdollisten terveydenhoitokulujen lisäksi kustannamme tarvittavat vaatteet ja tuemme harrastuksia. Lapselle maksetaan viikkorahaa, jonka hän saa käyttää haluamallaan tavalla.  

Lastenkodissa voidaan yksilöllisin perustein tarpeen vaatiessa käyttää rajoitustoimenpiteitä, jos lastenkodin toimintatavat ja sopimukset yksinään eivät riitä takaamaan lapsen tai muiden turvallisuutta. Rajoitustoimenpiteet eivät ole koskaan rangaistus, vaan keino pysäyttää lapsi yhdessä pohtimaan, miten voimme parhaiten tukea hänen kasvuaan ja kehitystään. 

Tutustu Teinilän lastenkodin Hyvän kohtelun suunnitelmaan

Muutto lastenkotiin on iso muutos, mutta moni asia pysyy kuitenkin ennallaan.  

Painotamme luottamuksen syntymistä läheisten ja lastenkodin välille. Tuemme lapsen ja hänen läheistensä välistä yhteyttä. Teemme läheisten kanssa yhteistyötä ja toimimme lapsen asioissa kasvatuskumppaneina.  

Yhteistyö tukee perheen jälleenyhdistymistä tai tärkeää läheisverkostoa, jota lapsi tarvitsee itsenäistä elämää aloittaessaan. 

Mahdollisuuksien mukaan lapsi voi käydä kotona ja läheiset ovat tervetulleita vierailemaan Teinilässä. 

Meillä työskentelee ohjaajia, jotka ovat koulutukseltaan sosionomeja, yhteisöpedagogeja ja lähihoitajia. Lisäksi osastoilla työskentelee sairaanhoitajia. Lapsen, perheen ja tiimin tukena työskentelevät myös psykologit.  

Jokaisella osastolla on vastaava ohjaaja. Kokonaisuutta johtaa lastenkodin johtaja.    

Toimipisteissä on oma keittäjä ja siivouksesta huolehtivat laitoshuoltajat. 

Lapsen kasvun ja kehityksen tueksi teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi koulun, erikoissairaanhoidon ja Nuorisoaseman kanssa.  

Kuva: Kaisa Sunimento
Kuva: Kaisa Sunimento

Sijainti

Pikalähetintie 15, 00620 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

  • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
  • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

  • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
  • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella.
  • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

  • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
  • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
  • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
  • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.