Regionala planeringsanvisningar

Läs planeringsanvisningarna, bestämmelserna om byggnadssätt och anvisningarna för reparationssätt, vilka endast har getts för vissa stadsdelar. Du finner också anvisningar om reparations- och byggnadssätt för sommarhyddor och kolonialträdgårdar samt för småhus som har uppförts under åren 1940 –1960.

På den här sidan

Mellersta Helsingfors

Nordöstra Helsingfors

Östra Helsingfors

Småhus från återuppbyggnadsperioden (1940 - 1960)