Byggnadstillsyn och de övriga tjänsterna inom stadsmiljösektorn är stängda 8–28.7.2024.

Under stängningstiden ordnar byggnadstillsynen inte förhandsförhandlingar eller behandlar tillstånd. Dessutom är följande tjänster stängda: byggnadstillsynens arkiv och tidsbokningstjänster, kundservice i frågor som gäller jordmån och berggrund samt behandling av grannens samtycke som gäller jordvärme om grannen är Helsingfors stad.

Stadsmätningstjänsterna är i huvudsak stängda mellan 8–28.7.2024 Under stängningstiden utför stadsmätningstjänsterna endast exceptionellt brådskande arbeten. Kundtjänsten har öppet som normalt.

Tillstånd och anvisningar för byggplatsen