Markpolitiska riktlinjer och statistik

Helsingfors styr sina tomtöverlåtelser i enlighet med sina riktlinjer. De innehåller bland annat principer för val av arrendatorer och köpare, hur tomtöverlåtelse sker (försäljning, arrendering, arrendering med rätt att köpa) samt hur tomterna prissätts. Tillämpningsanvisningarna kompletterar riktlinjerna.