Tomtansökningar och -tävlingar

På denna sida finns aktuella, kommande samt avslutade tomansökningar och -tävlingar för tomter som ägs av Helsingfors stad. Beställ Tomtvakten så får du meddelanden om nya tomter och tävlingar till din e-post.

På den här sidan

Avslutade tomtansökningar och -tävlingar

Du hittar tidigare tomtansökningar och -tävlingar på sidan Avslutade tomtansökningar och -tävlingar.

Läs mer om tävlingar

Staden ordnar olika tomtöverlåtelsetävlingar.

Pristävlingen ordnas i regel för att sälja en tomt med en fastställd detaljplan och som är färdig att anläggas. Tävlingen avgörs utifrån det högsta prisanbudet.

Tävlingen för tröskelpengar ordnas för att arrendera ut en tomt. En tomt med en fastställd detaljplan arrenderas ut till den som lämnat in det högsta anbudet på tröskelpengar på de villkor som anges i tävlingsprogrammet.

Kvalitets- och koncepttävlingen ordnas för att överlåta en tomt med en fastställd detaljplan när staden vill ställa särskilda villkor för anläggandet av tomten. Det avgörande tävlingskriteriet kan vara till exempel energieffektivitet eller arkitektonisk planering av den byggnad som uppförs på tomten.

Kvalitets- och koncepttävlingen kan ordnas också då staden söker nya användningsändamål för en tidigare obebyggd eller bebyggd fastighet. Det avgörande tävlingskriteriet är då ofta det föreslagna projektets funktionella koncept och arkitektoniska kvalitet.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/tomtansokningar.