Vinterunderhåll av cykelvägar

På vintern skottar och plogar vi cykelvägarna i Helsingfors och förhindrar halka. Du cyklar smidigast på cykelvägar med effektiviserat vinterunderhåll.

På den här sidan

Cykelleder med effektiviserat vinterunderhåll

Sopsaltning, röd led
Effektiverad plogning, blå led

Cykelleder med effektiviserat vinterunderhåll på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Nätverket med effektiviserat vinterunderhåll täcker cirka 105 km cykelleder från Drumsö till Nordsjö och från Malm till centrum. Under vintersäsongen 2023–2024 finns nya rutter längs bland annat Spårjokern till exempel mellan Hertonäs och Åggelby samt i Sockenbacka.  Vi sopsaltar cirka hälften av rutterna och utför effektiverad plogning på hälften.

Sopsaltning (röd led) 

 • Vi utför effektiviserat underhåll på leden vardagar kl. 7–19 och veckoslut kl. 7–17.   
 • Vi sopar bort snön och saltar för att förebygga halka. Vid hård kyla tvingas vi ibland att använda makadam även på rutter som sopsaltas för att förhindra halka.

På rutten mellan Lövö och Bortre Tölö provar vi i stället för sopsaltning plogning med gummiskär som avlägsnar slask. Halkan förebyggs med saltlösning. 

Effektiverad plogning (blå led)  

 • Vi plogar leden senast kl. 7 på morgonen. Dessutom utför vi effektiviserad plogning på leden kl. 3–17, senast inom 4 timmar från att det har slutat snöa.  
 • På hösten och i början av vintern sandar vi inte leden, utan förebygger halka med salt. På vintern sandar vi leden. 

Vi utför även effektiviserat underhåll av trottoarerna bredvid cykelleden, om staden har ansvaret för underhåll av trottoarerna.

Vinterunderhåll på andra cykelvägar 

De cykelvägar som inte ingår i det effektiviserade vinterunderhållet plogas och sandas enligt underhållsklass.  

Vi börjar ploga när snölagrets tjocklek överstiger 5 centimeter. Efter plogningen sandar vi lederna efter behov.  

Under kontinuerligt snöfall riktar vi oss först in på leder med klass A och B, och försöker hålla dem i framkomligt skick. När det slutar snöa plogar vi cykelvägar och trottoarer enligt följande: 

 • Klass A: plogad senast kl. 7 på morgonen
  Dessutom plogar vi leden inom 4 timmar från att det har slutat snöa kl. 3–17.  
 • Klass B: plogad senast kl. 10 på morgonen
  Dessutom plogar vi leden inom 4 timmar från att det har slutat snöa kl. 6–17. 
 • Klass C: plogad senast kl. 12
  Dessutom plogar vi leden inom 8 timmar från att det har slutat snöa kl. 4–13. 

Under exceptionell snöyra kan det samlas så mycket snö på gatorna att vi måste avvika från planerna.

Underhållsklasser för cykelvägar och trottoarer 

Klass A: röd Klass B: orange Klass C: gul
På ljusblå leder utförs inget vinterunderhåll.

Underhållsklasser för cykelvägar och trottoarer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Vanliga frågor och svar om underhåll av cykelvägar

Vi sandar cykelvägarna för att det ska vara säkert att cykla när det är halt. Även underhållslagen förpliktigar oss att förebygga halka. 

Helsingfors har ett omfattande nätverk av cykelleder och det kan bli halt snabbt. Därför förebygger vi halka med framförhållning – ibland till och med när det är barmark, exempelvis om väderprognosen lovar frosthalka. Halka förebyggs antingen med sandningsmakadam eller salt (leder med effektiviserat underhåll).  

Halkbekämpningen på cykellederna förebygger att cyklister faller. Samtidigt förbättras fotgängarnas säkerhet, eftersom en stor del av Helsingfors cykelvägar består av leder som är kombinerade med gångtrafik. 

Vi sandar inte rutterna som sopsaltas och som ingår i det intensifierade vinterunderhållet. På rutterna som sopsaltas förhindrar vi halka med en utspädd saltlösning. Vid hård kyla, när saltets effekt minskar, tvingas vi ibland att använda makadam.

Vi håller även lederna med effektiviserad plogning sandfria i början av vintern och förebygger tillfällig halka med salt. 

Vårt mål är, att Helsingfors ska vara en cykelstad som fungerar året runt för människor i alla åldrar. Vi utvidgar nätverket med effektiviserat vinterunderhåll till 150 kilometer fram till år 2025. De cykelrutter som används mest får effektiviserat vinterunderhåll. På så sätt har så många stadsbor som möjligt nytta av vinterunderhållet. Vi förbättrar även vinterunderhållets kvalitet på andra cykelleder. 

Läs mer om åtgärderna i cykeltrafikens utvecklingsprogram (på finska).

 

Om du upptäcker en farlig grop eller ett hinder på cykelvägen, kan du meddela oss om det med responsblanketten. 

Gå till responsformuläret(Länk leder till extern tjänst)

Om du har möjlighet kan du även bifoga ett foto på objektet till responsblanketten och markera platsen på responsblankettens karta.  Du kan också skicka platsens koordinater, om du ser dem i din telefon. Denna tilläggsinformation snabbar på hanteringen av ärendet. 

Obs! Ring nödnumret 112 om du upptäcker ett hinder på cykelvägen som kan orsaka omedelbar allvarlig skada, exempelvis en livshotande olycka.