Förflyttning av fordon

Ibland måste vi flytta fordon på grund av gatuputsning, gatuarbeten eller evenemang. Även felparkering kan vara orsak till att ett fordon flyttas.

På den här sidan

Vi använder skyltar med flyttningsuppmaning för att informera om när fordonet ska flyttas annanstans. Du får även information om förflyttningar i samband med gatuputsning per sms och på webbplatsen Puhdistussuunnitelmat.

Beställ information per sms om gator som ska rengöras

Du kan beställa information om vilka gator som ska rengöras baserat på gatunamn eller postnummer. Du får ett sms klockan 16 dagen innan gaturengöringen.

Tjänsten är gratis, endast meddelandena som skickas i samband med att du ansluter dig och lämnar tjänsten debiteras med priset för sms tills servicenummer, 16 cent.

Ytterligare upplysningar

Gör så här:

Skicka ett sms med texten "viestit" efterföljt av postnummerområden och/eller gatunamn som du vill ha information till åtskilda med mellanslag till numret 16130.

Om du till exempel vill ja rengöringsinformation för hela Drumsö samt Museigatan och Tölögatan, skickar du följande sms:

viestit 00200 00210 museokatu töölönkatu

Om du bara vill ha rengöringsinformation för Museigatan och Tölögatan, skickar du följande sms:

viestit museokatu töölönkatu

När du vill sluta använda tjänsten, skickar du följande sms till numret 16130:

viestit sulje

Sms-tjänsten är informativ och skylten med flyttningsuppmaning på gatan är alltid lagakraftvunnen.

Länkar

Vart har bilen flyttats?

Vi flyttar fordonet till andra sidan gatan, till en gata i närheten eller till Helsingfors flyttcentrum för fordon. Om du inte hittar din bil, kan du få reda på var bilen är genom att ringa till stadsmiljösektorns kundtjänst eller polisen, eller med hjälp av sms-tjänsten.

Pris för sms är 4,7 cent.

Ytterligare upplysningar

Få reda på var fordonet är per sms - gör så här:

Skicka ett meddelande med AS (mellanslag) registernummer till numret 040 8481 857. I svarsmeddelandet står det var bilen finns. Exempelmeddelande: AS ABC-123

Länkar

Begäran om omprövning av beslut om ersättning för fordonets flyttningskostnader

Om du anser att beslutet om ersättning för fordonets flyttningskostnader är obefogat, kan du göra en begäran om omprövning.

Du kan göra en begäran om omprövning efter att du har fått ta del av beslutet. En begäran om omprövning ska göras senast inom 30 dagar från delgivningen.
Du behöver inte betala kostnaderna för flyttningen under handläggningen av begäran om omprövning.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Beslutet om omprövning skickas till ärendemappen eller per post.

Handläggningstid

Handläggningen av ärendet tar cirka 1-3 månader.

Ytterligare upplysningar

Begäran om omprövning kan göras i e-tjänsten eller så kan den levereras till stadsmiljösektorns kundtjänst per post, e-post (pysakointi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)) eller personligen.

Beslut om ersättning för flytt av fordon behöver inte betalas medan ett överklagande som gjorts inom tidsfristen behandlas. Om du inte vill ange ditt kontonummer i ditt överklagande, kan du skicka in överklagandet via e-post.

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla följande:

- ändringssökandens namn (fordonets ägare, innehavare eller med fullmakt) och adress
- fordonets registernummer
- numret på ersättningsbeslutets räkning
- bankkontonummer.

Bifoga de handlingar som du åberopar. Efter att begäran om omprövning har handlagts kasserar vi dina bilagor om exempelvis hälsotillstånd eller ekonomisk situation. Vänligen använd alltid skyddad e-post när du skickar personuppgifter.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Kontrollera uppgifterna angående förflyttning av fordon, samt gör rättelseyrkan

Kräver identifiering.

Kostnader för flyttning av fordon

Fordonets ägare eller innehavare ansvarar för kostnaderna för flyttningen. Ersättningsbeslutet skickas per post. 

Hur får man tillbaka ett fordon som flyttats till upplaget?

Du får tillbaka ett fordon som flyttats till upplaget när du har betalat kostnaderna för flyttning och förvaring av fordonet. Om fordonet har flyttats till upplaget på grund av minst fem obetalda lagakraftvunna felparkeringsavgifter, måste du även betala dem. 

Om du inte hämtar ditt fordon inom 60 dagar efter att du har tagit del av flyttningen, övergår fordonet i stadens ägo. Vi skickar information om flyttningen per post. Om man inte vet vem fordonets ägare är, informerar man om flyttningen av fordonet på stadens webbplats(Länk leder till extern tjänst). Kungörelselistan kan även ses hos stadsmiljösektorn kundtjänst och vid flyttcentrum.

Har din bil fått skador vid flyttningen?

Om ditt fordon har fått skador vid flyttningen, kan du få instruktioner från Stara. Var i första hand i kontakt med Stara via e-post: stara.kuljetuspalvelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Vid behov kan du också ringa 09 310 60161 på vardagar mellan 12 och 14.

Vill du skrota din bil?

Du kan leverera din bil för skrotning till alla Finlands Bilåtervinnings officiella mottagningsplatser. Där monteras fordonen isär i enlighet med miljökraven. Det kostar inget för dig att låta skrota bilen. 

Sök mottagningsplats (Länk leder till extern tjänst)

Serviceställen

Ajoneuvojen siirtokeskus sijaitsee Tattarisuolla osoitteessa Autotallintie 22.

Flyttcentrum för fordon

Adress: Garagevägen 22, 00770 Helsingfors
Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/forflyttning-av-fordon.