Främjande av cykling

Vi vill att Helsingfors är en trevlig cykelstad som passar för alla åldrar och där man kan cykla året om.

Cykling gynnar hela staden

Det är viktigt att populariteten av gång-, cykel- och kollektivtrafiken ökar, så att Helsingfors trafik förblir smidig och livskraftig när folkmängden ökar. Genom att främja cykeltrafiken främjar vi även hälsa, sparar på miljön och förbättrar trafiksäkerheten.  

Vi främjar cykeltrafiken som en del av all trafik- och stadsplanering. Vårt mål är att andelen resor med cykel bland olika färdmedel höjs till 20 procent fram till år 2030.   

En cykelväg och cyklist på vintern.
Man kan cykla året om i Helsingfors. Vinterunderhållet av cykelvägarna utvecklas till exempel genom att öka antalet cykelrutter med effektiviserat vinterunderhåll. Bild: Suna Junnola

Utvecklingsprogrammet för cykeltrafik

Hösten 2020 godkände stadsstyrelsen Utvecklingsprogrammet för cykeltrafik 2020–2025 (på finska), som innehåller sammanlagt 34 åtgärder för att främja cykeltrafiken. Åtgärderna är uppdelade i delmål, som du kan läsa sammandrag om nedan. Under de kommande åren fokuserat vi på att genomföra åtgärderna.   

Vårt mål är att skapa raka och smidiga rutter för cyklister och tydliga arrangemang i korsningar samt att separera gångtrafiken från cykeltrafiken. Alla nya cykelleder byggs separerade från gångtrafiken. Redan existerande leder utvecklas så att gångtrafiken och cykeltrafiken har sina egna tydliga utrymmen. På så sätt främjar vi även gångtrafiken.  

Vårt mål fram till år 2030 är att göra majoriteten av stadskärnans cykelleder till högklassiga målnätverk för cykeltrafiken, som följer de nuvarande planeringsprinciperna.  Staden strävar också efter att få nätverket av cykelbanor färdigt.

Utgångspunkten för planeringen och genomförandet av cykellederna är människan. Människan kan göra misstag, om miljön inte är intuitiv. Cyklisternas agerande och beaktandet av det har en central roll i planeringen av trafikmiljön. 

 • Vi strävar efter att utföra högklassigt underhåll av cykelleder och -parkeringar året om. 
 • För vinterunderhåll används en ruttspecifik sopsaltningsmetod, som utvidgas med en rutt för varje år. 
 • Vi vill förbättra vinterunderhållets kvalitet även på de cykelleder som inte ingår i det effektiviserade vinterunderhållet. Därför har vi startat ett projekt för att koordinera planeringen och underhållet av cykelvägar. 

 • Cykeltrafiken tas i beaktande på samma sätt som andra fordon i arrangemang under byggarbeten. 
 • Trafikarrangemangen vid byggplatser och under evenemang har förbättrats med utbildningar samt genom att effektivera övervakning och anvisningar. 
 • Målet med utvecklandet av cykeltrafikens tillfälliga arrangemang är att cykeltrafikens arrangemang planeras och genomförs med samma vikt som arrangemang för annan fordonstrafik. 

 • Med utvecklingsåtgärder inom cykelparkering och cykeltjänster säkerställer man att en utveckling som börjat bra kan fortsätta samt att antalet cykelparkeringar och cykeltjänsterna motsvarar framtidens efterfrågan. 
 • Vi skapar varje år minst 900 nya cykelparkeringsplatser på offentliga ställen.  
 • Stadscykelsystemet i Helsingfors utvecklas i samarbete med Stadstrafik. Systemet har redan utvidgats till att täcka nästan hela staden. På lång sikt strävar vi efter att förlänga stadscykelsäsongen.  

 • Målet med marknadsföring och kommunikation kopplad till cykeltrafik är att främja den positiva bilden av cykling.  
 • Vi har publicerat Cyklingsöversikten åren 2015, 2017, 2019 och 2021. Översikten berättar om cykeltrafikens utveckling, stadsbornas åsikter, cykeltrafiksprojekt och cykeltjänster. 

Cyklingsöversikt 2021 (pdf)

 • Vi har utarbetat anvisningar för planeringen av cykeltrafiken som stöd för yrkesfolk inom stads- och trafikplaneringen i deras planeringsarbete. 
 • Syftet med anvisningarna är att föra fram viktiga synvinklar i trafikplaneringen beträffande cykel- och gångtrafik, som bland annat ökar säkerhet och gör det mer lockande.  

Planeringsanvisningar för yrkesfolk (pyoraliikenne.hel.fi, på finska)(Länk leder till extern tjänst)