Byggnadstillsyn och de övriga tjänsterna inom stadsmiljösektorn är stängda 8–28.7.2024.

Under stängningstiden ordnar byggnadstillsynen inte förhandsförhandlingar eller behandlar tillstånd. Dessutom är följande tjänster stängda: byggnadstillsynens arkiv och tidsbokningstjänster, kundservice i frågor som gäller jordmån och berggrund samt behandling av grannens samtycke som gäller jordvärme om grannen är Helsingfors stad.

Stadsmätningstjänsterna är i huvudsak stängda mellan 8–28.7.2024 Under stängningstiden utför stadsmätningstjänsterna endast exceptionellt brådskande arbeten. Kundtjänsten har öppet som normalt.

Kontaktuppgifter beträffande tomt- och tillståndsfrågor

På den här sidan

Byggnadstillsynen

I Helsingfors förbereds och ansöks alla tillstånd för byggande via Lupapiste (Länk leder till extern tjänst)

I Lupapiste får du allmän rådgivning, kan du boka möten, förbereda tillståndsansökan och skicka in dokument. Inled förberedelserna för projektet med att skicka en begäran om råd. När du har fått svar på den, kan du vid behov ändra din begäran om råd till en tillståndsansökan.

Så här gör du en begäran om råd i Lupapiste.

 1. Logga in till Lupapiste(Länk leder till extern tjänst). Kräver registrering. 
 2. Välj "Fråga råd" högst upp till höger på sidan. 
 3. Ange projektets adress eller fastighetsbeteckning. 
 4. Följ anvisningarna. Välj vilket slags projekt du är på väg att starta.
 5. Tryck ännu till slut på "Fråga råd". 
 6. Skriv en kort beskrivning av projektet och ange dina frågor.

Experternas telefonbetjäningstider är:   

 • Tillståndssekreterarna mån. kl. 10-11, tis. kl. 10-12, tors. kl. 10-11 och fre. kl. 10-12
  • Allmän rådgivning och vägledning, frågor som gäller starträttigheten   
 • Lovhandläggare mån. och tors. kl. 10-11
  • Projektets tillståndsplikt och övriga tillståndsärenden   
 • Inspektionsingenjörer mån. kl. 9-10 och tors. kl.  9-10
  • Ärenden som gäller husteknik och konstruktioner samt tidsbokning för inledande möte, presentation av specialplaner och syneförrättningar
 • Byggmästare vardagar kl. 9-12
  • Godkännande av ansvarig arbetsledare

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter på kartan

Ta för alla frågor som gäller tillstånd i första hand kontakt med byggnadstillsynen via Lupapiste. Du kan be byggnadstillsynen om råd genom att göra en begäran om råd hos Lupapiste(Länk leder till extern tjänst). Så här gör du en begäran om råd i Lupapiste.

Men om du vill skicka e-post eller ringa under telefonbetjäningstiden, hittar du e-postadresser och telefonnummer till områdets experter på kartan. 

Kontaktuppgifterna för byggnadstillsynens experter finner du på denna karta. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Byggnadstillsynens arkiv

Besöksadress:
Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån, tor 12.00-15.00
- tis-ons 8.30-12.00
- fre - Stängt "Betjäning endast med tidsbeställning"
- lör-sön - Stängt
Stängt under sommarlovet: 8.7.2024 - 28.7.2024 - Stängt

Telefontjänsten 09 310 22111 öppen må-to kl 8.30-16.00, fre 12-15.

arkisto@hel.fi

Se detaljer

Tomttjänster

Skicka förfrågningar och kontaktbegäranden till tomttjänsternas gemensamma e-postadresser:

Skicka din dokumentbegäran, förutom för enskilda avtalskopior gällande stadens markegendom, till  e-postadressen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

 

Skicka en begäran om avtalskopia till e-postadressen maaomaisuus.kiinteistosihteerit@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Tomttjänsternas kontaktuppgifter på kartan

Kontakta i första hand tomttjänsterna via ovanstående gemensamma e-postadresser. Men om du vill skicka e-post eller ringa finner du kontaktuppgifterna till områdets experter på kartan. 

Om du öppnar kartan i ett nytt fönster kan du söka rätt område med gatuadressen. Eller klicka på rätt område på kartan så hittar du kontaktuppgifterna till områdets sakkunniga .

Kontaktuppgifterna för tomttjänsternas experter finner du på denna karta. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmätningstjänster

Du kan ansöka om tomtindelning eller fastighetsförrättning, be om råd genom en rådgivningsbegäran och lämna in dokument elektroniskt i tjänsten Lupapiste (Länk leder till extern tjänst).

Så här gör du för att komma i gång och be om råd i Lupapiste

 1. Registrera dig i tjänsten första gången du använder den. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
 2. Klicka på ”Be om råd” eller ”Gör ansökan” uppe till höger.
 3. Skriv in adressen eller fastighetsbeteckningen för objektet.
 4. Klicka på ”Fastighetsförrättningar och tomtindelningar”.
 5. Välj den typ av ansökan som passar bäst för ditt ärende:
  • välj ”Tomtindelning” om tomtindelningen ska ändras eller saknas helt och hållet
  • välj ”Fastighetsbildning” om tomtindelningen är korrekt och du bara ansöker om styckning eller registrering av tomt
  • välj ”Servitutsförrättning” om du bara ansöker om bildande/ändring/radering av servitut
  • välj ”Rågång och andra fastighetsbestämningar” om du till exempel bara ansöker om fastighetsförrättning som gäller rågång eller råmärken.
 6. Klicka på antingen ”Be om råd” eller ”Gör ansökan”.
  • Om du klickar på ”Gör ansökan” kan du fylla i de huvudsakliga uppgifterna om ansökan och bifoga de bilagor som behövs 
  • Om du klickar på ”Be om råd” kan du fråga experter om detaljer som gäller objektet eller typen av ansökan utan att lämna in en egentlig ansökan.
 7. Beskrivning av projektet: Fyll i lämpliga fält i menyerna ”Fastighet som utgör objektet” och ”Tomtindelning”.
  • Under ”Tomtindelning” ska du berätta vilken slags tomtindelning du ansöker om. Nämn eventuella försöksberäkningar eller tidigare förhandlingar med experter på Fastighetsbildningsenheten.
 8. Parter: fyll i de uppgifter som begärs under fliken ”Parter”. Du kan befullmäktiga andra personer. Om det finns flera sökanden kan du bjuda in de andra sökandena att delta i ansökan. Fyll i uppgifterna om den/de som betalar för ansökan om tomtindelning.
 9. Planer och bilagor: bifoga de bilagor som behövs, som till exempel en försöksberäkning, förhandlingsanteckningar, en illustration av tomten och/eller ett reserveringsbeslut.

Länka till ansökan

 1. När du har lämnat in ansökan om tomtindelning kan du länka andra typer av ansökningar till samma ansökan med hjälp av funktionen ”Ansök om fastighetsbildning”.
 2. Klicka på ”Skapa ansökan om fastighetsbildning”.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (Länk leder till extern tjänst)hittar du anvisningar för bland annat hur du registrerar dig, loggar in, gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, gör en rådgivningsbegäran till en tillståndsansökan och lämnar in en ansökan.

Om du behöver tekniskt stöd för att använda Lupapiste kan du få det genom formuläret för stödförfrågan(Länk leder till extern tjänst).

Skicka e-post till asemakaavalaskenta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller kontakta experterna på Fastighetsbildningsenheten:

Skicka e-post till kiinteistorekisteri@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller ring 09 310 319 42 (mån.–fre. 9–12).

Kontakta stadsmätningstjänsternas kundservice, som har öppet mån. 12–15, tis.–ons. 8.30–12, tors.–fre. 12–15.

 • tfn 09 310 38064 eller 09 310 31902

Eller skicka e-post till kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Skicka e-post till kiinteistorekisteri@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller ring 09 310 221 11.

Beställ kartor i tjänsten Karttakori(Länk leder till extern tjänst) eller gör en beställning eller skicka en förfrågan per e-post till  karttatilaukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Du kan också ställa frågor om kartor genom att ringa stadsmiljösektorns kundservice tfn 09 310 22111.

Kontakta stadsmiljösektorns kundtjänst genom att skicka e-post till kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller ring 09 310 221 11.

Du kan fråga efter ett köpvittne eller ärenden som gäller bestyrkande av köp genom att vara i direkt kontakt med de köpvittnen som anges nedan.

Köpvittnen:

 • Jarno Mansner, tfn 09 310 31945, 040 589 2693
 • Eero Jalkanen, tfn 09 310 36791, 040 649 2720
 • Jussi Pirinen, tfn 09 310 31944, 040 500 8330
 • Minna Rainamo, tfn 09 310 52727, 040 704 0378
 • Lauri Raunu, tfn 09 3103 1882, 050 552 3193
 • Mikko Ruokolainen, tfn 09 310 31917, 040 628 2492
 • Laura Silvan, tfn 09 3103 8212, 040 647 1467
 • Roope Summanen, tfn 09 3102 1988, 040 621 3379
 • Timo Tutti, tfn 09 310 31874, 050 375 2156
 • Juho Väänänen, tfn 09 310 31928, 040 176 6321

Informationstjänst för ledningar

Ledningstjänst

Besöksadress:
Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors
Öppettider:

Öppettider för telefontjänst 1.3.2023- (tjänster på plats måste bokas via telefon):
- mån-tor 9.00-15.00
- fre 12.00-15.00
- lör-sön - Stängt

Se detaljer

Kontaktuppgifter för användning och övervakning av områdena på kartan

I tjänsterna för användning och övervakning av områdena ingår allmänna ärenden gällande områdena, såsom evenemang, arrende, anmälningar om gatuarbeten och placeringsavtal.

Ta kontakt med experterna för området som ditt projekt berör. Du finner kontaktuppgifterna när du klickar på korrekt område på kartan. Om du öppnar kartan i ett nytt fönster, kan du söka rätt område med gatuadressen. 

Experternas kontaktuppgifter finns i karttjänsten. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Besöksadress:
Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån 12.00-15.00
- tis-ons 8.30-12.00
- tor-fre 12.00-15.00
- lör-sön - Stängt

Telefontjänsten +358 931022111 är öppen må-to kl. 8.30-16.00, fr 12-15.

Observera att du tidigast kan få ett nummer i kön klockan 11.00 på måndagar, torsdagar och fredagar.
I byggnadstillsynens arkiv tas kunder emot med tidsbokning på fredagar.

Parkeringsövervakningen (jour) tfn +358 9 310 70014 må-to 16-20 fr 8.15-12 och 15-20 lö 10-15.30 sö 11-17

Anmälan om farliga vägskador utanför öppettiderna tas emot på tfn +358 9 310 39310 (ej respons gällande vinterunderhåll eller information om flyttning av bilar).

Se detaljer