Cykelparkering och service

Du hittar stadens cykelställ såväl längs med gator som i parker, på torg och i friluftsområden. Du har också tillgång till infartsparkering för cyklar i anslutning till stationer och hållplatser.

Fler cykelställ till staden

Vi skapar varje år nya parkeringsplatser för hundratals cyklar i Helsingfors. Samtidigt ersätter vi gamla cykelställ med säkrare ställ som möjliggör ramlåsning.

Välj ett cykelställ när du parkerar din cykel på stan. Om det inte finns något cykelställ, ber vi dig parkera cykeln så att den inte stör andra. En bra regel är att stanna och parkera vid vägkanten och i vägens riktning. 

Cykelställ i Helsingfors allmänna gatuområden i karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Anvisningar för att läsa kartan: Om det finns ett märke med låsbåge i informationen om cykelstället, betyder det ett ramlåsbart cykelställ. Tilläggsuppgifterna om cykelställen är nödvändig information för underhållstjänsterna, för stadsborna berättar kartan främst var ställen finns.

Björkholmens metrostation och cykelställ.
Bilden visar ramlåsbara cykelställ framför Björkholmens metrostation. Lås cykelns ram till det ramlåsbara cykelstället. Bild: Riku Pihlanto

Parkera cykeln vid stationen 

I anslutning till kollektivtrafikens stationer och hållplatser finns det infartsparkeringsplatser som är avsedda för cyklar. Det är gratis att parkera cykeln i infartsparkeringen. Tips! I Fiskehamnen finns också en låst infartsparkering för cyklar, som du kan öppna med HRT-kortet.  

Karta över infartsparkeringar vid stationer (HRT)(Länk leder till extern tjänst)

Stadstrafik Ab ansvarar för infartsparkeringarna för cyklar i Helsingfors och utvecklar cykelparkering vid metro- och tågstationer.  Läs mer om infartsparkering för cyklar och uppdateringar på Stadstrafik's webbplats(Länk leder till extern tjänst)