Underhåll av stadens byggnader

Vi renoverar och bygger nya servicebyggnader, såsom skolor, daghem och bibliotek, samt underhåller dem regelbundet, så att de hålls i gott skick och svarar på de behov som tjänsterna och stadsborna har.  

Patsas Yliskylän päiväkodin pihalla.