Hoppa till huvudinnehåll

Företagsparkering

Med tillstånd för företagsparkering parkerar du förmånligt i närheten av ditt företags lokaler eller i nästan hela innerstaden.

På den här sidan

Med ett områdesspecifikt företagsparkeringstillstånd får du parkera på boendeparkeringsplatser i det boendeparkeringsområdet där ditt företag finns. Du får parkera i alla boendeparkeringsområden med alla områdenas företagsparkeringstillstånd.

Tillståndet är avsett för företag, offentliga organ och näringsidkare.
Vi beviljar högst fem tillstånd för varje verksamhetsställe. Ett tillstånd kan endast användas i en bil som anges på tillståndet. Vi beviljar inte tillstånd för arbetsreseparkering.

Tillståndet kan fås för företagets eller företagspersonalens person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil, vars totalmassa är högst fyra ton.

Ett områdesspecifikt tillstånd kostar 30,83 euro och ett tillstånd för alla områden 61,66 euro i månaden inklusive moms per fordon. Utsläppssnåla fordon får 50 procent rabatt på avgiften.

Ansök om tillstånd för företagsparkering

Du kan ansöka om tillstånd för företagsparkering eller förlänga tillståndets giltighet per e-post (kymp.pysakointitunnus@hel.fi) eller genom att personligen besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader, förutom om du ansöker om tillståndet per e-post. Då kan du ansöka om det för högst sex månader åt gången.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

När du ansöker om parkeringstillstånd ber vi dig lämna in
- ett mindre än en månad gammalt intyg från disponent eller fastighetsbolag med företagets adress. Hyresavtal räcker inte.
- fordonets registernummer och företagets FO-nummer
- information om tillståndet söks för ett eller alla områden
- information om vilken tidsperiod tillståndet söks för.

Om fordonet ägs eller innehas av en företagsanställd, ska du dessutom lämna in intyg om anställning och den senaste lönespecifikationen eller inkomstregisterutdraget där kilometerersättningen för användning av bilen specificeras.

Avgifter

Tillstånd som ansöks per e-post betalas via faktura som skickas till din e-post. Tillståndet träder i kraft när betalningen har kommit in. Tillstånd som hämtas hos kundtjänsten betalas kontant eller med bank- eller kreditkort.

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng

Säg upp tillstånd för företagsparkering

Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i en betalningsperiod per e-post eller genom att lämna tillbaka tillståndet till stadsmiljösektorns kundtjänst. Vi betalar tillbaka pengarna för de månader som betalats på förhand.

Handläggningstid

Tillståndet slutar gälla samma dag som du lämnar tillbaka tillståndet till kundtjänsten.

Ytterligare upplysningar

Om du säger upp tillståndet per e-post, ber vi dig anmäla följande information i meddelandet
- ditt namn
- dina kontaktuppgifter
- uppgifter om tillståndet
- kontonummer för eventuell återbetalning.

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng

Förläng giltighetstiden för företagsparkeringstillståndet

När du ansöker om parkeringstillstånd ber vi dig lämna in
- fordonets registernummer och företagets FO-nummer
- information om vilken tidsperiod tillståndet söks för.

Om fordonet ägs eller innehas av en företagsanställd, ska du dessutom lämna in intyg om anställning och den senaste lönespecifikationen eller inkomstregisterutdraget där kilometerersättningen för användning av bilen specificeras.

Läs mer om tillstånd för företagsparkering

Hur känner jag igen boendeparkeringsplatserna?

Boendeparkeringsplatserna är markerade med en tilläggsskylt vid trafikmärket. På tilläggsskylten kan det till exempel stå ”Gäller ej med P-tecknet X”.
Med företagsparkeringstillstånd kan du inte parkera på bilpoolföretagens parkeringsplatser som är markerade med Z-tilläggsskylten.

Hur kontrolleras parkeringstillståndets giltighet?

Parkeringskontrollanterna kontrollerar tillståndets giltighet med hjälp av registernumret.

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress:

Verkstadsgatan 8 00580 Helsingfors