Befrielse från anslutning till vattenledning, spillvatten- eller dagvattenavlopp

En fastighet på HRM:s verksamhetsområde kan ansöka av staden om befrielse från anslutning till vattenledning, spillvatten- eller dagvattenavlopp.

På verksamhetsområdena för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och vattenandelslag ska fastigheten anslutas till vattenförsörjningsverkets vattenledning och spillvattenavlopp. Anslutningsskyldigheten gäller inte obebyggda fastigheter. Fastigheter som är belägna utanför tätorten behöver inte alltid anslutas till vattenförsörjningsnätet.

Du kan ansöka om befrielse från anslutning till vattenledning och avloppsnät om alla villkoren i lagen om vattentjänster (11 §) uppfylls.

Fastigheten som är belägen på HRM:s område för dagvattenavlopp ska anslutas till dagvattenavlopp. Anslutningsskyldigheten gäller inte obebyggda fastigheter.

Du kan ansöka om befrielse från anslutning till dagvattenavlopp om alla villkoren i lagen om vattentjänster (17 c §) uppfylls. Du kan ansöka om befrielse först efter att staden har bekräftat området som vattenförsörjningsverkets område för dagvattenavlopp.

Ansök om befrielse från anslutning till vattenledning och avloppsnät

Ansök om befrielse av stadens miljötjänster elektroniskt i Lupapiste. Mer information: miljöinspektör Sini-Pilvi Saarnio sini-pilvi.saarnio@hel.fi eller tfn 09 310 32019

Uträtta ärenden på webben

Ansök om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnät

Kräver identifiering.

Ansök om befrielse från anslutning till dagvattenavlopp

Ansök om befrielse av stadens miljötjänster elektroniskt i Lupapiste. Mer information: miljöinspektör Ville Hahkala ville.hahkala@hel.fi eller tfn 09 310 32005

Uträtta ärenden på webben

Ansök om befrielse från anslutning till dagvattenavlopp

Kräver identifiering.