Byggnadstillsynens arkiv

I byggnadstillsynens arkiv hittar du huvudritningar, arbetsritningar och specialplaner.

I byggnadstillsynens arkiv hittar du följande material: 

  • Huvudritningar. Arkivets äldsta huvudritningar är från slutet av 1800-talet.
  • Arbetsritningar. Främst för innerstadens större objekt krävdes arbetsritningar fram till 1990. Ritningar från 1908 till 1990 finns på mikrofilmskort i arkivet.
  • Specialplaner Arkivet har även specialplaner tillgängliga, till exempel ritningar över konstruktioner, ventilation och fastigheters vatten- och avloppsledningar. Konstruktionsritningarna finns på mikrofilmskort från och med 1908, vatten- och avloppsritningarna från och med 1913 och ventilationsritningarna från och med 1965.

Byggnadstillsynen arkiverar tillståndsbeslut om tillståndspliktiga byggprojekt, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner samt övriga utredningar för fastställande av att byggarbetet har följt bestämmelserna. Sådana utredningar är bland annat slutsyneprotokoll, sammandrag av inspektionsprotokoll och energicertifikat som uppdaterats vid slutsynen.

Elplaner och planer i anknytning till uppvärmningssystem har aldrig lämnats in till eller arkiverats vid byggnadstillsynen. Ansvaret för arkivering av elritningar ligger hos fastighetens innehavare.

Om handlingen inte är offentlig, behöver du en fullmakt när du uträttar ärenden i byggnadstillsynens arkiv. Till exempel är byggnadsritningar som gäller daghem och skolor inte offentliga.

Du kan köpa byggnadsritningar också i Lupapiste Kauppa. Lupapiste Kauppa kompletterar stadens serviceutbud. Egentliga informationsbegäran besvaras av byggnadstillsynens arkiv om begäran gäller arkivets material.

Läs mer om Lupapiste kauppa på Planer och kartor för byggare.

Gå till Lupapiste kauppa.(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer

Du kan uträtta ärenden i byggnadstillsynens arkiv genom att ta ett könummer på plats, via e-post eller med tidsbokning om du vill undersöka en större mängd material (till exempel planerare eller forskare).

Boka tid till byggnadstillsynens arkiv.(Länk leder till extern tjänst)  I bokningsblanketten finns närmare anvisningar om hur du bokar en tid.

I kundtjänsten har du kostnadsfri tillgång till papperhandlingar som lagras i verksamhetsstället samt alla digitala och mikrofilmade material. I arkivet hålls materialet framlagt och kunden får gratis bläddra i offentliga handlingar.

Vi skickar begärda handlingar också per e-post. Handlingsbegäran ska vara tillräckligt specifik så att vi kan utreda vad handlingsbegäran gäller. Skriv till exempel adressen och fastighetsbeteckningen i begäran.

Vi skickar materialet så fort som möjligt, dock senast inom två veckor efter att ha mottagit handlingsbegäran. Ett undantag är omfattande materialbegäran vars leveranstid är högst 30 dygn.

Kunderna har tillgång till arkivterminal

I stadsmiljösektorns kundtjänst har kunderna tillgång till en arkivterminal där ritningar kan ses kostnadsfritt.

I arkivterminalen kan ritningar bläddras i elektronisk form. I arkivterminalen har du tillgång till samma material som i Lupapiste Kauppa.

Du kan behöva hjälp från huvudplaneraren eller annan expert för att hitta och tolka material. Det kan finnas mycket material och det tar tid att bekanta sig med det. Tolkning av materialet kan kräva experthjälp. Arkivets personal väljer och tolkar inte handlingar.

Det är avgiftsfritt att få information om myndighetsdokument då uppgifterna ges muntligt, handlingen ges till läsning hos myndigheten eller om materialet skickas per e-post. Avgiften kan dock tas ut om det att handlingen tas fram orsakar särskilda kostnader.

Du kan köpa kopior av arkiverat material eller materialet kan sparas på minnespinne. Beställning av kopior kräver att du fyller i en beställningsblankett i kundtjänsten.

Arkivets kundtjänst gör små kopieringar medan du väntar. Tiden för slutförandet av större beställningar anges när du gör beställningen.

För kopior och utskrifter av handlingar kan det tas ut en avgift som motsvarar kostnaderna. Arkivets avgifter fastställs enligt prislistan. I arkivet kan du betala med de vanligaste bank- och kreditkorten.

Utskrifter och kopior

  • Obestyrkta kopior: 0,5 €/sida. De tre första sidorna gratis. 
  • Bestyrkta kopior: 1 €/sida

Materialbegäran/informationsbegäran

Informationsbegäran är i regel avgiftsfria i enlighet med offentlighetslagen. Enligt 34 § i offentlighetslagen tas ingen avgift ut för utlämnande av en handling när en offentlig handling sänds per e-post till den som begärt uppgifterna eller när handlingen läses eller kopieras hos myndigheten. En avgift som motsvarar kostnaderna för att ta fram uppgifterna tas dock ut om den begärda handlingen inte kan individualiseras eller hittas med hjälp av sökfunktioner eller handlingens signum. En avgift tas också ut för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift. 

En informationsbegäran ska i regel besvaras senast inom två veckor (14 dygn) efter att begäran skickats (14 §). Med svar avses utlämnande av material.

  • Sammanställning av uppgifter eller ovanliga informationsuppdrag (enligt definitionen i offentlighetslagen): 70,00 €/timme + moms 24 % 
  • Minnespinne: 12 € eller enligt anskaffningspriset 

Byggnadstillsynens arkiv

Besöksadress:
Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån, tor 12.00-15.00
- tis-ons 8.30-12.00
- fre - Stängt "Betjäning endast med tidsbeställning"
- lör-sön - Stängt
Utvecklingsdag: 24.5.2024 - Stängt

Telefontjänsten 09 310 22111 öppen må-to kl 8.30-16.00, fre 12-15.

arkisto@hel.fi

Se detaljer