Företagstomter

Helsingfors stad arrenderar huvudsakligen sina kontors-, affärs- och industritomter.

På den här sidan

Lediga företagstomter

Helsingfors stad äger lediga kontors- och affärstomter i Bocksbacka, Botby, Haga, Malm, Mosabacka, Nordsjö, Skomakarböle och Vik. 

Lediga industritomter finns i Mosabacka, Ormusåkern, Skomakarböle och Stensböle. Industritomter arrenderas inte ut som lokaler eller lager som kan utarrenderas.

Lediga affärs-, kontors- och industritomter - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Tomter och byggnader, som nu kan ansökas

Du hittar tomterna som nu kan ansökas på sidan Tomtansökningar och -tävlingar.

Läs om uthyrning av lokaler på sidan Uthyrning av lokaler.

Då staden bjuder ut sina företagstomter i en tidsbegränsad ansökning arrenderas de direkt till arrendatorn. 

Så framskrider överlåtelsen av affärs-, kontors- och industritomter

 1. Meddela staden om du är intresserad av en ledig tomt

  Om du är intresserad av tomten, skicka ett meddelande om tomten per e-post till yritystonttitiedustelut@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

  Ange följande uppgifter i meddelandet:

  • Tomtens adress  
  • Information om företaget: bransch, antal anställda och omsättning
  • Preliminära uppgifter om den byggnad du tänker uppföra på tomten: byggnadens storlek, eventuell lägenhetsindelning och tidtabell för byggande.

  Vi svarar dig inom 1–2 veckor.

 2. Staden överför tomten till allmän ansökning

  Om staden preliminärt kan godkänna ansökan, ledigförklarar vi tomten för allmän tidsbegränsad ansökning i enlighet med Helsingfors principer för överlåtelse av tomter. Vi överlåter endast i undantagsfall tomter direkt utan offentligt ansökningsförfarande.

  Ansökningstiden är vanligen cirka 1 månad. 

   

 3. Staden väljer tomtens arrendator

  Vi väljer arrendatorn på basis av förhandlingar, utredningar och stadens riktlinjer för överlåtelse av tomter. Valet påverkas bland annat av branschen, antalet anställda och omsättningen för det företag som placeras på tomten.

 4. Staden reserverar tomten för cirka ett år

  Om det behövs ytterligare utredningar för att genomföra projektet, reserverar vi tomten för cirka 1 år.

  Reserveringstiden är avgiftsfri.

  Den som reserverat tomten ska ansöka om förlängning av reserveringstiden med en ansökningsblankett senast cirka två månader innan reserveringstiden går ut. Tomtenheten förbehåller sig rätten att begära ytterligare utredningar vid behov.

  Om staden redan har arrenderat ut tomten för en kort tid för ansökan om bygglov när reserveringstiden går ut, behöver du inte längre ansöka om förlängning av reserveringen.

  Skicka ansökan per e-post till tonttihakemukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

  Ansökan om förlängning av reserveringen för företagstomter (på finska)

 5. Staden ingår ett kortvarigt arrendeavtal för ansökan om tillstånd

  Den som får en tomtreservering ansöker om ett kortvarigt arrendeavtal av staden för ansökan av nödiga tillstånd.

  Den tillfälliga arrendetiden är vanligen 6 månader. Staden uppbär för denna tid ett arrende, som motsvarar 2 månaders arrende.

 6. Den som reserverar tomten ansöker om bygglov

 7. Arrendeavtal eller köpebrev för tomten

  Vi överlåter tomten genom utarrendering eller i särskilda fall genom försäljning.  Vid byggandet bör tomtens arrendator eller ägare följa villkoren i arrendeavtalet eller köpebrevet.

   

Kontaktuppgifter

Skicka förfrågningar om lediga tomter till yritystonttitiedustelut@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

I frågor som gäller arrendeavtal och -villkor kontakta:

Idrotts- och motionsplatser

Kultur- och fritidssektorns idrottstjänster svarar för uthyrning av idrottsparkerna och idrottsplatserna för idrotts- och motionsverksamhet. Kontakta kulttuurijavapaa-aika@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/foretagstomter.