Hoppa till huvudinnehåll

Cykelleder

Helsingfors har ett omfattande nätverk av cykelvägar som gör det möjligt för dig att röra dig smidigt i staden.

Banorna

Banorna är sammanhängande cykelvägar, som vi bygger etappvis.   

Du kan redan cykla på exempelvis Banan i centrum, cykelgatan på Brändö parkväg som är en del av Östra banan, samt på Norra banan mellan Skogsbackavägen och Kottby station. 

Se banplanen och läs mer om banorna på sidan om byggande av cykelvägar

Banan i centrum går från Kiasma till Gräsviken. Längden på leden är 1,3 kilometer. Bild: Janne Saavalainen
Banan i centrum går från Kiasma till Gräsviken. Längden på leden är 1,3 kilometer. Bild: Janne Saavalainen

Vanliga frågor och svar om att ta sig fram med cykel

Du får cykla på cykelvägar, cykelfiler eller körbanan. Du kan även cykla på cykelgator, gårdsgator och gågator. Trottoarerna är till för fotgängare och där får endast barn under 12 år cykla.  

Se trafikregler för cyklisten på Cykelförbundets webbplats (på finska)

Du får även cykla på stadens friluftsleder och parkgångar. Se anvisningar för naturområden (på finska), om du tänker cykla i naturen.

Stäng

Elsparkcykel får köras på samma leder som cykel. Du får alltså köra på cykelvägar och cykelfiler eller, om sådana inte finns, på körbanan. Även trafikreglerna är de samma som för cyklar. 

Se trafikregler för cyklisten (Cykelförbundet, på finska) 

Mopeder och elmopeder ska köras på körbanan. Om cykelvägen har en tilläggsskylt med texten ”Sallittu mopoille” (”Tillåtet för mopeder”), får du köra moped även på cykelvägen. 

Cykelvägar i Helsingfors som är tillåtna för mopeder, riktningsgivande (pdf, på finska)

För eldrivna cyklar gäller samma regler som för cyklar. Undantag är eldrivna cyklar med en hastighet över 25 km/h, de likställs med mopeder och deras plats är därför på körbanan eller på cykelvägar tillåtna för mopeder.

Stäng

Det finns olika slags cykelleder i Helsingfors: 

  • Cykelfilen är en cykelled som går längs med kanten av körbanan. 
  • Cykelvägen är cyklistens egen cykelled, som är separerad från körbanan. Nya cykelvägar i Helsingfors är oftast enkelriktade, men det finns även dubbelriktade cykelvägar i staden. 
  • På en kombinerad cykelväg och trottoar använder cyklisterna och fotgängarna samma utrymme. Fotgängarna får gå på båda kanterna av utrymmet, men cyklisterna ska köra längs med högra kanten i färdriktningen.

Trafikmärkena och markeringarna på körbanan visar hurdan cykelväg det är.  

Stäng

Vi håller på att sammanställa en karta över Helsingfors cykelvägar och huvudcykelleder. Kartan blir klar under år 2022. 

Redan nu hittar du rutter som lämpar sig för cykling med hjälp av HRT:s reseplanerare , om du väljer cykel som färdmedel. Även exempelvis Google Maps visar cykelrutter, om du väljer cykling.  

Gamla kartor

Helsingfors har tidigare haft en tryckt cykelkarta för huvudstadsregionen.  Man har även kunnat ladda ner Helsingfors hembygdscykelleder på våran webbplats. Vi har inte längre uppdaterat dessa kartor. När Helsingfors nya cykelkarta blir klar ersätter den delvis dessa kartor. 

Vi har arkiverat Helsingfors hembygdscykelleder i pdf-format i Helsingfors stads materialbank, där du kan ladda ner dem om du vill. Eftersom informationen på kartorna inte är uppdaterad, bör du endast använda dem preliminärt i ruttplaneringen.  

Stäng