Hoppa till huvudinnehåll

Cykelleder

Helsingfors har ett omfattande nätverk av cykelvägar som gör det möjligt för dig att röra dig smidigt i staden.

På den här sidan

Vi håller just nu på med att sammanställa en karta över cykelvägarna i Helsingfors. Den digitala kartan färdigställs under 2023 och du kommer att hitta den på denna sida.

Färdiga ruttförslag

Strandstråket i innerstaden

Bekanta dig med stränderna i innerstaden genom att cykla eller promenera längs det 15 kilometer långa strandstråket. Rutten är välskyltad från början till slut. På kartan visas tjänster längs rutten – bland annat kaféer, restauranger, allmänna toaletter och kulturobjekt. Klicka på kartmarkeringarna för mer information.

Strandstråket i östra Helsingfors

På det 23 kilometer långa Östra strandstråket kan du utforska de fina strandområdena i östra Helsingfors. Skyltningen börjar i Fiskehamnsparken och rutten går längs stränderna på bland annat Blåbärslandet, Brändö och Hertonäs ända till Solvik och Nybondas.

Andra ruttförslag

Man har tidigare kunnat ladda ner Helsingfors hembygdscykelleder på våran webbplats. Vi har arkiverat hembygdscykelleder i pdf-format i Helsingfors stads materialbank, där du kan ladda ner dem om du vill: Cykelleder i hembygden 2014 i materialbanken (på finska) . Eftersom informationen på kartorna inte är uppdaterad, bör du endast använda dem preliminärt i ruttplaneringen. 

Banorna

Banorna är sammanhängande cykelvägar, som vi bygger etappvis.   

Du kan redan cykla på exempelvis Banan i centrum, cykelgatan på Brändö parkväg som är en del av Östra banan, samt på Norra banan mellan Skogsbackavägen och Kottby station. 

Se banplanen och läs mer om banorna på sidan om byggande av cykelvägar

Banan i centrum på sommaren.
Banan i centrum går från Kiasma till Gräsviken. Längden på leden är 1,3 kilometer. Bild: Janne Saavalainen

Vanliga frågor och svar om att ta sig fram med cykel

Du får cyklacykelvägar, cykelfiler eller körbanan. Du kan även cykla på cykelgator, gårdsgator och gågator. Trottoarerna är till för fotgängare och där får endast barn under 12 år cykla.  

Se trafikregler för cyklisten på Cykelförbundets webbplats (på finska)

Natur och grönområden

Du får även cykla på stadens friluftsleder och parkgångar

Cykling i naturen är tillåtet på samma sätt som att promenera. Allemansrätten garanterar rörligheten. Kom ihåg att till exempel träd inte får skadas när du rör dig i naturen.   
  
Naturskyddsområdena i Helsingfors har egna anvisningar och restriktioner som skyddar områdets vegetation och djur. I de flesta naturskyddsområdena är cykling endast tillåten längs markerade leder. I vissa områden är cykling helt förbjuden.  Se anvisningar för cykling i naturskyddsområdena i Helsingfors på sidan Håll dig på stigen. Råd om cykling i naturen finns även på Suomen Latus webbplats Terrängcyklisten och allemansrätten (på finska) .

Stäng

Elsparkcykel får köras på samma leder som cykel. Du får alltså köra på cykelvägar och cykelfiler eller, om sådana inte finns, på körbanan. Även trafikreglerna är de samma som för cyklar. 

Se trafikregler för cyklisten (Cykelförbundet, på finska) 

Mopeder och elmopeder ska köras på körbanan. Om cykelvägen har en tilläggsskylt med texten ”Sallittu mopoille” (”Tillåtet för mopeder”), får du köra moped även på cykelvägen. 

Cykelvägar i Helsingfors som är tillåtna för mopeder, riktningsgivande (pdf, på finska)

För eldrivna cyklar gäller samma regler som för cyklar. Undantag är eldrivna cyklar med en hastighet över 25 km/h, de likställs med mopeder och deras plats är därför på körbanan eller på cykelvägar tillåtna för mopeder.

Stäng

Det finns olika slags cykelleder i Helsingfors: 

  • Cykelfilen är en cykelled som går längs med kanten av körbanan. 
  • Cykelvägen är cyklistens egen cykelled, som är separerad från körbanan. Nya cykelvägar i Helsingfors är oftast enkelriktade, men det finns även dubbelriktade cykelvägar i staden. 
  • På en kombinerad cykelväg och trottoar använder cyklisterna och fotgängarna samma utrymme. Fotgängarna får gå på båda kanterna av utrymmet, men cyklisterna ska köra längs med högra kanten i färdriktningen.

Trafikmärkena och markeringarna på körbanan visar hurdan cykelväg det är.  

Stäng

Vi håller på att sammanställa en karta över Helsingfors cykelvägar och huvudcykelleder. Kartan blir klar under år 2023. 

Redan nu hittar du rutter som lämpar sig för cykling med hjälp av HRT:s reseplanerare , om du väljer cykel som färdmedel. Även exempelvis Google Maps visar cykelrutter, om du väljer cykling. 

Stäng