Byggande av cykelvägar

Under de närmaste åren bygger och förbättrar vi cykelleder särskilt i Helsingfors stadskärna. Vi fortsätter även att utvidga banornas nätverk.

Planer för cykeltrafiken

Banorna är högklassiga raka cykelleder där du kan cykla med en jämn fart. När banornas nätverk blir klart bildar det ett cirka 150 kilometer långt regionalt cykelvägsnätverk, som förenar stora bostadsområden med centrum och arbetsplatskoncentrationer.  

Vi bygger banorna en sträcka i taget. En del av banorna byggs i samband med andra trafikprojekt, men vi strävar efter att genomföra separata banprojekt som mer omfattande sträckor som byggs enligt de allmänna planerna. 

Du kan redan cykla längs den ursprungliga Banan i centrum mot den nya Kajsatunneln och längs Centralparkens bana förbi Olympiastadion mot Aurorabron.  Även Bölebanan som förbättrar tvärförbindelserna i stadskärnan utvecklas efter att cykelgatan vid Tilkkalänken och cykelvägarna vid Stinsgatan och i Vallgårdsdalen färdigställts. 

I förortsområdena kan man cykla längs banorna längs Norra banan förbi Kottby och Åggelby samt längs Vikbanan från Åggelby i riktning mot Östra centrum. 

Längs Östra banan kan du cykla på cykelgatan vid Brändö parkväg mot Hertonäs. Från Stugövägen byggs banan mot Hertonäs metrostation. Från Skidbacksvägen mot Gjutaregatan löper den färdiga Östra banan som cykelväg. Den närmare planeringen av Östra banan fortsätter utgående från den allmänna planen mot Kasberget och banan följer Österleden. 

Under kommande år fortsätter planeringen av banorna med planeringen av bland annat Östra banan, Norra banan, Munksnäsbanan, Sockenbackabanan, Arabiabanan och Granöbanan. 

Helsingfors nätverksplan för Banan på kartan

Se större karta: Banornas nätverksplan (pdf, på finska)

Bild: Jenni Huovinen

Under de närmaste åren bygger vi cykelleder särskilt i stadskärnan där det finns mycket cykeltrafik. Vi bygger främst enkelriktade cykelvägar och -filer samt förbättrar arrangemangen i korsningar. Vi satsar särskilt på cykelledernas kontinuitet. 

Målet för cykeltrafikens nätverk i centrum 2025 på kartan

Uppskattning av byggandet av målnätverket i innerstaden 2025 på kartan. Bild: Mikko Airikka / Koponen+Hildén Oy
Uppskattning av byggandet av målnätverket i innerstaden 2025 på kartan. Bild: Mikko Airikka / Koponen+Hildén Oy

Just nu bygger vi

Vi bygger ofta cykelvägar som en del av större gatuarbetsprojekt. Nedan kan du läsa hur cykellederna förbättras i följande projekt .   

På Drumsövägen byggs cykelfilar mellan Storsvängen och Bruksviken, vilket innebär att cykeltrafiklösningarna är enkelriktade på hela Drumsövägen. 

Fortsättningen av Östra banan från cykelbanan på Brändö parkväg fortsätter som enkelriktade cykelvägar mot Skepparviken. Vid Skepparvikens slinga byggs det bredvid metrobanan en ny förbindelse för gång- och cykeltrafik mot Hertonäs. Banförbindelsen förenas till Skidlöpargränden. 

Bölebanan fortsätter från Lillhoplaxparken mot Böle längs cykelgatorna som byggs på Tilkkalänken och Ridvägen.

Den grundläggande renoveringen av Mannerheimvägen innebär att det byggs enkelriktade cykelvägar längs gatukanten från Postgatan ända till Grejusgatan, varefter cykelvägsförbindelserna på Mannerheimvägen fortsätter längs hela gatan. Samtidigt utvecklas även organiseringen av anslutande gator. 

På gatan byggs enkelriktade cykelvägar som ansluts till de redan byggda arrangemangen för Drumsö bro.

Karta över planer för gatu- och parkbyggande

På kartan hittar du också planerings- och anläggningsobjekten för cykling.

Brun: planerade gatu- och parkobjekt
Röd: gatu- och parkbyggnadsobjekt i år
Blå: gatu- och parkbyggnadsobjekt nästa år

Karta över planer för gatu- och parkbyggande - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Färdigställda projekt

Färdiga Helsingegatan: hur färdas man med cykel? 

Cykeltrafiken går längs med hela Helsingegatan på enkelriktade cykelvägar, vilket gör cyklandet smidigare och säkrare. Cykellederna blir tydliga. På Västra Brahegatan görs cykelvägen på Braheplans sida om till enkelriktad i norrgående riktning. Cykeltrafiken mot söder löper på körbanan.  

Färdiga Runebergsgatan: hur färdas man med cykel? 

Cyklisterna färdas på enkelriktade cykelvägar. Runebergsgatan får dock enkelriktade cykelvägar mellan Tölö torg och Caloniusgatan först i samband med att västra Helsingfors spårväg byggs i slutet av 2020-talet.

Trafikarrangemangen för cyklister och fotgängare förbättras på Drumsövägen. Mellan Sjöallén och Drumsö bro byggs enkelriktade cykelfiler. För fotgängare byggs en ny trappa vid brons norra fäste intill gångtunneln och friluftsleden.

Byggandet av Östra banans avsnitt mellan Planerargatan och Gjutaregatan inleddes i juni 2022 i Hertonäs. Byggarbetena färdigställs på sensommaren 2023.

Mellan Planerargatan och Gjutaregatan går Östra banans sträckning i huvudsak bredvid Österledens bullerskydd. Den nuvarande kombinerade gång- och cykelbanan kan fortsättningsvis användas av fotgängare när Östra banan är klar.

Östra banan mellan Helsingfors östra delar och innerstaden byggs i etapper. Det första avsnittet, Brändö parkväg, stod färdigt 2021.

Banarrangemang byggs i anslutning till spårlinjen som en del av projektet Från Fiskehamnen till Böle. I Vallgårdsdalen löper banan bredvid spårvägen som dubbelriktad cykelväg och vid kanterna av Stinsgatan som enkelriktad cykelväg.

Den nuvarande förbindelsen för cykeltrafiken i Lillhoplaxparken förbättrades genom att skilja cykeltrafiken och gångtrafiken från varandra. Förbindelsen är en del av Bölebanan.

Byggdes 2023.

Längs Norra banan byggdes en sträcka från Landshövdingsvägen norrut mellan de nya husen och järnvägen.

Vid Katarina av Sachsens gata byggdes en cykelgata som en del av totalsaneringen av gatan. Gatan är en del av Arabiabanan mot Vik.

Färdigställdes 2023.

I samband med Spårjokern byggdes betydande cykelvägar. Bland annat sträckor längs Vikbanan. 

Kajsatunneln är en tunnel för fotgängare och cyklister, som byggdes under bangården nedanför centralstationens järnvägsräls. Tunnelns ändor är på Tölöviksgatan och vid Kajsaniemiparkens sydvästra hörn.