Hoppa till huvudinnehåll

Byggande av cykelvägar

Under de närmaste åren bygger och förbättrar vi cykelleder särskilt i Helsingfors stadskärna. Vi fortsätter även att utvidga banornas nätverk.

Planer för cykeltrafiken

Banorna är högklassiga raka cykelleder där du kan cykla med en jämn fart. När banornas nätverk blir klart bildar det ett 130 kilometer långt regionalt cykelvägsnätverk, som förenar stora bostadsområden med centrum och arbetsplatskoncentrationer.  

Vi bygger banorna i etapper. Du kan redan cykla på Banan i centrum, Norra banan på sträckan Hagnäsvägen–Kottby station samt på cykelgatan på Brändö parkväg som är en del av Östra banan. Under de närmaste åren fokuserar vi i synnerhet på planeringen av Norra banan och Östra banan.

Helsingfors nätverksplan för Banan på kartan

Se större karta: Banornas nätverksplan (pdf, på finska)

Bild: Jenni Huovinen
Stäng

Under de närmaste åren bygger vi cykelleder särskilt i stadskärnan där det finns mycket cykeltrafik. Vi bygger främst enkelriktade cykelvägar och -filer samt förbättrar arrangemangen i korsningar. Vi satsar särskilt på cykelledernas kontinuitet. 

Målet för cykeltrafikens nätverk i centrum 2025 på kartan

Uppskattning av byggandet av målnätverket i innerstaden 2025 på kartan. Bild: Mikko Airikka / Koponen+Hildén Oy
Uppskattning av byggandet av målnätverket i innerstaden 2025 på kartan. Bild: Mikko Airikka / Koponen+Hildén Oy
Stäng

Just nu bygger vi

Vi bygger ofta cykelvägar som en del av större gatuarbetsprojekt. Nedan kan du läsa hur cykellederna förbättras i följande projekt .   

Färdiga Helsingegatan: hur färdas man med cykel?  

Cykeltrafiken går längs med hela Helsingegatan på enkelriktade cykelvägar, vilket gör cyklandet smidigare och säkrare. Cykellederna blir tydliga. På Västra Brahegatan görs cykelvägen på Braheplans sida om till enkelriktad i norrgående riktning. Cykeltrafiken mot söder löper på körbanan.   

Stäng

Färdiga Runebergsgatan: hur färdas man med cykel?  

Cyklisterna färdas på enkelriktade cykelvägar. Runebergsgatan får dock enkelriktade cykelvägar mellan Tölö torg och Caloniusgatan först i samband med att västra Helsingfors spårväg byggs i slutet av 2020-talet. 

Stäng

Kajsatunneln är en tunnel för fotgängare och cyklister, som byggs under bangården nedanför centralstationens järnvägsräls. Tunnelns ändor kommer att vara på Tölöviksgatan och vid Kajsaniemiparkens sydvästra hörn.  

Stäng

Karta över planer för gatu- och parkbyggande

Brun: planerade gatu- och parkobjekt
Röd: gatu- och parkbyggnadsobjekt i år
Blå: gatu- och parkbyggnadsobjekt nästa år