Rå- och höjdvisning

Beställ en råvisning för visning av fastighetens råläge eller en höjdvisning för definiering av byggnadens, konstruktionens eller gårdens höjdläge.

Om råarna för din fastighet är oklara t.ex. när staket byggs, kan du ansöka om råvisning, som är en inofficiell rågångsförrättning. Under råvisningen visas råmärkets läge genom fastighetsregisterenlig mätning i terrängen på detaljplaneområdet och markeras temporärt i terrängen.

Höjdvisning är en mätåtgärd med hjälp av vilken byggnadens, konstruktionens eller gårdens höjdläge bestäms från den plats som beställaren föreslår. Vid behov ges ett utlåtande om höjdläget.

Rå- och höjdvisning kan sökas av fastighetens ägare eller delägare, hyresrättsinnehavaren, kommunen eller person vars rätt direkt berörs av rågången, till exempel en delägare av ett gemensamt område. Visningen kan beställas när som helst.

Beställ rå- eller höjdvisning

Beställ rå- eller höjdvisning per e-post från kundtjänsten vid stadsmätningstjänsterna. Du kan fråga mer information av stadsmiljösektorns kundtjänst per telefon.

Stadsmätningen utför rå- och höjdvisning inom cirka 1-2 veckor från beställningen och de är avgiftsbelagda tjänster.

Ring

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Öppet mån-tor 08:15-16, fre 12-15
Samtalets pris: normalt samtalspris