Förebygga miljöolägenheter

Du kan med egna åtgärder se till att miljön i din närmaste omgivning är i gott skick. På den här sidan finns det tips och bestämmelser till skydd för miljön samt uppgifter om hur en oljecistern som tagits ur bruk ska hanteras.

Buller

Du kan använda en lövblåsare dagtid för att avlägsna löv under några timmar i taget på våren och hösten. Om du använder lövblåsare på natten mellan kl. 22.00 och 07.00 kan det vara en ordningsstörning där du kanske åläggs böter.

De ljudanläggningar i butiker och på restauranger som riktas utåt ska alltid inställas så att bullret inte stör grannskapet.

Det behövs inget myndighetstillstånd i Helsingfors för att spela musik på gatan. Du får dock inte störa grannskapet med din musik, och det är förbjudet att stärka musiken elektroniskt med en extern strömkälla.

Läs mer i miljöskyddsbestämmelserna om användning av ljudanordningar.

Luftkvalitet

Du kan avsevärt påverka utsläppet från din öppna spis eller bastugn. Rätt lagrad, torr och ren ved samt god teknik vid tändning och förbränning minskar utsläppet väsentligt från vedförbränningen. Det är förbjudet att förinta avfall (bl.a. ris och hyggesavfall) genom förbränning.

Läs mer i miljöskyddsbestämmelserna om vedförbränning och att förebygga rökolägenheter

Gatusanden ska vara våt när den tas bort, vät sanden vid behov. Det är förbjudet att använda lövblåsare för att avlägsna gatusand.

Läs mer i miljöskyddsbestämmelserna om renhållning av gångleder och gårdar.

Trafiken är en stor orsak till oren luft i Helsingfors. Du själv kan minska utsläpp från trafiken genom att prioritera fotgång, cykling och kollektivtrafik. När du kör bil kan du minska utsläpp genom att välja en bil med låga utsläpp och använda friktionsdäck i stället för dubbdäck. 

Utsläpp i marken eller vattendrag

Det är skäl att tvätta bilen på en tvättplats byggd för ändamålet, där tvättvattnet via en sand- eller oljeseparator leds till en avloppsledning. 

Läs mer i miljöskyddsbestämmelserna om tvätt av fordon och arbetsmaskiner.

Det är skäl att tvätta båtar med enbart vatten, eftersom vattnet på flesta platser för vinteruppläggning impregneras i marken eller rinner ut i havet. När man använder lösande tvättmedel ska tvätten ske på en plats där vattnet via en sand- eller oljeseparator leds till en avloppsledning. När båten är sjölagd får den tvättas med enbart vatten, inget annat. 

Läs mer i miljöskyddsbestämmelserna om tvätt och underhåll av båtar.

Avfall och nedskräpning

Sortera olika sopor på rätt sätt och lämna dem i insamlingskärlen för dem vid huset där du bor. Avfall (till exempel textilier, möbler och farligt avfall) utan ordnad insamling vid bostadsfastigheten kan levereras till mottagningsplatserna för respektive avfall. Större avfallspartier tas emot på bland annat HRM:s Sortti-stationer, där man också kan beställa transporttjänster för större möbler eller vitvaror. 

Minska mängden avfall genom att främst erbjuda dina saker till återvinning, exempelvis till Kierrätyskeskus eller FRK:s Kontti. 

HRM ger dig råd om sortering och hantering av avfall. Det finns mer information om sortering av och mottagningsplatser för avfall på webbplatserna för HRM och kierrätys.info.

Gå till HRM:s kundtjänst. (Länk leder till extern tjänst)

Gå till HRM:s webbplats för farligt avfall. (Länk leder till extern tjänst)

Gå till kierratys.info. (Länk leder till extern tjänst)

Rengör och inspektera en oljecistern som tagits ur bruk

När du avstår från oljeuppvärmning, ska cisternen för olja, bränsle eller andra kemikalier tas ur bruk. Beställ arbetet av en inspektionsfirma som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Inspektionsfirman tömmer, rengör och inspekterar cisternen samt skriver ett protokoll över den. Skicka inspektionsprotokollet per e-post till miljötjänsterna, kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Se listan med godkända inspektionsfirmor på Tukes webbplats.(Länk leder till extern tjänst)

Läs i Helsingfors stads miljöskyddsbestämmelser om hantering av en oljecistern som tagits ur bruk.