Adressnumrering

På denna sida finns information om adressnumrering av tomter och byggnader samt om lägenheternas adresser.

Stadsmätningstjänsterna fastställer adressnummer för tomt

Stadsmätningstjänsterna fastställer adressnumret för tomten när tomtindelningen eller förändringen av tomtindelningen bekräftats eller om detaljplanen har ändrat trafikförbindelsen eller gatans namn. Adressnumret och gatunamnet bildar fastighetens (tomtens) eller byggnadens gatuadress, t.ex. Hemgatan 1.

Vid adressnumreringen av tomten fastställs adressen för tomten genom adressbeslut. Stadsmätningstjänsterna ansvar för adressbesluten

Adressbeslutet delges Posten och befolkningsdatasystemet, varvid den boende inte behöver göra en adressändring. Adressbesluten delges av staden till parterna och följande aktörer:

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • Helen Elnät Ab
  • Helen Ab, Anslutningskunder
  • Helsingforsregionens miljötjänster HRM
  • Lantmäteriverket
  • Posten  

Adressnumreringen kan ändras, om detaljplanen eller tomtindelningen så kräver. Beslut om ändringar i adressnumreringen fattas inom stadsmätningstjänsterna.
 

Adressnumreringen kan förtydligas, om adressnumreringen trots relevanta adressanteckningar orsakar upprepade missförstånd. Tomtägaren ansvarar för adressanteckningarna.
 

Stadsmiljösektorn ansvarar inte för uppdatering av kommersiella kartor (t.ex. Google Maps).

Du kan fråga adressplaneraren om adressnumreringen, tfn 09 310 31957 eller kymp.osoitteet@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ange kvarters- och tomtnummer eller ange objektets exakta läge på kartan.

Byggnadstillsynen ger anvisningar om trappbokstäver och lägenhetsnummer

Lägenhetens adress består av tomtens gatuadress och beroende på byggnadstyp av trappbokstäver och lägenhetsnummer som ges lägenheten. För egnahemshus består lägenhetens adress vanligen av enbart gatuadressen.

Byggnadstillsynen ger vid behov anvisningar om trappbokstäver och lägenhetsnummer i nya byggnader i samband med byggnadstillståndsprocessen.

Varje trapphus i tomtens byggnader ska märkas löpande med stora bokstäver. Markeringen ska vara upplyst vid mörker. Byggnadens lägenheter ska med hjälp av en löpande sifferserie i byggnaden markeras med siffror från och med bottenvåningen i A-trappan. Lägenheterna i ett litet bostadshus kan märkas med bokstäver.

Läs närmare anvisningar: Anvisning för planerare om upprätthållande av adress- och registeruppgifter (på finska, pdf) 

Du får information om trapp-, lägenhets- eller byggnadsidentifikationer från byggnadstillsynen kymp.rakennusrekisteri@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller av Sirpa Pirinen-Stürmer tfn 09 310 26484 eller Jesse Piirainen tfn 09 310 26483.