Fakturering av tomtarrende

På denna sida har vi samlat information om hur Helsingfors stad fakturerar arrendet för sina arrendetomter.

Om du vill ändra faktureringsadressen, förfallodatumet eller fråga om faktureringsgrunderna, kontakta tjänsten Utveckling av jordegendom och tomter. I ärenden som gäller enskilda fakturor kontakta Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst.

Gör en adressändring

Ytterligare upplysningar

Om du vill göra en adressändring per post, skicka ett meddelande till

Helsingfors stad
Utveckling av markegendom och tomter
Enheten för tomter/fakturering av arrenden
PB 58213
00099 HELSINGFORS STAD

Ring

Gör en adressändring per telefon

Öppet mån-fre 10-14
Samtalets pris: normalt samtalspris

Ändra förfallodatumet för fakturan

Om du vill ändra förfallodatumet för arrendefakturan, fyll i blanketten nedan. Skicka den undertecknade blanketten per e-post, per post eller ta den med till stadsmiljöns kundtjänst (Verkstadsgatan 8, 1:a vån.). Markera kuvertet med "ändring av förfallodatum".

Ytterligare upplysningar

Du kan också skicka blanketten per post till

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Utveckling av jordegendom och tomter
Arrendeavtal
PB 58213
00099 HELSINGFORS STAD

Länkar

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors