Underhåll av parker och grönområden

Läs mer om underhåll av Helsingfors parker, skötsel av skogar och ängar samt bekämpning av främmande arter.