Djur

Var finns närmaste hundpark? Får man mata fåglar? Hur gör jag en djurskyddsanmälan? På de här webbsidorna hittar du information om djur vad gäller deras välmående och säkerhet samt deras skötsel.
Ihmisiä ja poni ulkona.
Bild: Jussi Hellsten

Sällskapsdjur och husdjur

Vi berättar bland annat om hur man ska ta hand om sällskapsdjur och vilka tjänster som erbjuds för sällskapsdjur i Helsingfors. På sidorna finns dessutom finns information för de som är intresserade av sommarhönseri eller biodling.

Läs mer om sällskapsdjur och husdjur

Fåglar

Var och när får man mata fåglar? Vad ska man göra om man stöter på en aggressiv fågel? På de här sidorna hittar du information och fåglar i stadsmiljö.

Läs mer om fåglar

Observationer av råttor

Råttor är skadedjur som ändå hör till stadens natur. Vi berättar bland annat hur man kan förhindra råttproblem och var du kan anmäla observationer av råttor.

Läs mer om observationer av råttor

Djurskydd och djurs hälsa

Information om bland annat veterinärtjänster, djurskyddsövervakning och hittedjur.

Läs mer om djurskydd och djurs hälsa