Stadsplaner, bakgrundsmaterial och bidrag till byggandet