Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Råd för byggprojekt

Ta reda på om du kan genomföra projektet och vilka tillstånd som krävs. Läs anvisningarna gällande projektet.

Välj byggprojekt

Byggande av småhus

Hur framskrider byggprocessen för småhus, vilka typer av tillstånd hör till byggandet och vad är det bra att ta i beaktande vid byggande av småhus?

Reparations- och ändringsarbeten

Läs anvisningarna för reparations- och ändringsarbeten i byggnader eller bostäder: våtrum, öppen spis, balkonger, terrasser, fönster, dörrar, fasader och teknisk utrustning samt byggprojekt i bostadsaktiebolag: hissar, linjesanering och vindsbyggande.

Gårdsbyggande

Läs anvisningarna för gårdsbyggande: vinterträdgård eller glasveranda, gårdsbastu, lider, sopskjul eller annan konstruktion, staket, plattbeläggning och planteringar, parkeringsplatser, simbassäng och badtunna.

Trädfällning och rivning av en byggnad

 Innan du kan riva en byggnad behöver du ett rivningslov eller ska du göra en rivningsanmälan. Läs här, när du kan fälla träd utan tillstånd av staden och när förutsätts det att grannen samtycker till trädfällningen.

Bergvärme

Vilka olika tillstånd krävs för byggande av en bergvärmebrunn, det vill säga en energibrunn och hur framskrider processen?

 

Markbyggnad och vattenhantering

Läs anvisningarna för utgrävning och sprängning av mark, miljöåtgärder landskapsarbeten, hantering av dagvatten på tomter, hantering av hushållsavloppsvatten i glesbygden och byggande på i grundvattenområden.