Planer och byggnadsprojekt

På denna sidan hittar du information av de betydande planerings- och byggnadsprojekten i Helsingfors.

Karta över planer för gatu- och parkbyggande

På kartan hittar du planerings- och anläggningsobjekten för gator och parker.

Brun: planerade gatu- och parkobjekt
Röd: gatu- och parkbyggnadsobjekt i år
Blå: gatu- och parkbyggnadsobjekt nästa år

Karta över planer för gatu- och parkbyggande - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Servicebyggnadsprojekt på kartan

På kartan hittar du investeringar på över 500 000 euro under de närmste åren för Helsingfors verksamhetslokaler.

Karta över Helsingfors stads investeringar i verksamhetslokalerna (över 500 000 euro). - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)