Planer och byggnadsprojekt

På denna sidan hittar du information av de betydande planerings- och byggnadsprojekten i Helsingfors.

Karta över planer för gatu- och parkbyggande

På kartan hittar du planerings- och anläggningsobjekten för gator och parker.

Brun: planerade gatu- och parkobjekt
Röd: gatu- och parkbyggnadsobjekt i år
Blå: gatu- och parkbyggnadsobjekt nästa år

Karta över planer för gatu- och parkbyggande - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)