Byggnadstillsynens anvisningar och blanketter

På den här sidan

Anvisningar och blanketter

Anvisning för inkvarteringsverksamhet i bostad (pdf).

Avfallsarrangemang på gårdar och byggande av sopskjul(pdf).

Balkong- och terrassinglasning (pdf).

​​​​​​​Beräkningsverktyg för grönytefaktor (Excel-tabell).

Byggande i koloniträdgårdar (pdf).

Bygglov för ändringar i våtrum (pdf).

Byggnadsanvisning för högt byggande 2018 – Anvisningskort (på finska, pdf, 3 Mb)

Energieffektivitet vid reparationer (pdf).

Fasadfärger och -färgändringar, förfarandeanvisning (pdf).

Fukthantering (på finska, pdf, 2 Mb)

Fönster- och dörrändringar (pdf).  

Föredragningsmaterial (pdf).

Förhandsförhandling (pdf).

Grundande av restaurang eller café (pdf).

Grönytefaktor-metod: Vanliga frågor (på finska, pdf).

Hamnholmens sommarhyddor (pdf).

Hörande av granne / grannens samtycke, (blankett och anvisning) (pdf).

Inledande möte för och tillsyn av småhusbyggplatser (pdf).

Inledningsrätt (pdf).

Miljöåtgärder (pdf).

Montering av solsamlare, luftvärmepumpar och utomhusenheter för kylanordningar (pdf).

Placeringsprinciper för anordningar för utomhusreklam (pdf).

Reklamanordningar på byggnader och tomter (pdf).

Rivning av byggnader (pdf).

Rökventilation från byggnader (på finska, pdf, 1 Mb)

Sekretessbelagda uppgifter i ansöknings- och övriga tillståndshandlingar (pdf).

Stadsbildsmässigt utlåtande (pdf).

Staket och avgränsning av tomter (pdf).

Uteserveringsområden eller terrasser (pdf).

Vindslägenheter (pdf).

Vindsbyggande (pdf). 

Z-utlåtande för mindre byggnads- och hustekniska åtgärder (pdf).

 

Läs planeringsanvisningarna, bestämmelserna om byggnadssätt och anvisningarna för reparationssätt, vilka endast har getts för vissa stadsdelar. Du finner också anvisningar om reparations- och byggnadssätt för sommarhyddor och kolonialträdgårdar samt för småhus som har uppförts under åren 1940 –1960.

Gå till sidan Regionala planeringsanvisningar

Planerarnas behörighet och planernas tekniska specifikationer

Ett byggnadsprojekt måste ha en huvudplanerare, en byggplanerare och för det mesta också en eller flera specialplanerare. Projektets planerare namnges i Lupapiste och planerarna anger själva informationen om sin arbetserfarenhet och utbildning i Lupapiste.

Läs upp behörighetskraven på webbplatsen för bygandets topten-praxis (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Projektets planer och ritningar levereras via Lupapiste.
Skala:

  • Planritning, 1:500
  • Fasadbilder, genomskärnings- och planritningar, 1:100.
  • Situationsplan och gårdsplaner för småhusprojekt, 1:200
  • Annat kompletterande planeringsmaterial i enlighet med planens innehåll, exempelvis detaljer på fönster och annat, 1:1.

Kontrollera att alla bilagor du laddar upp är i PDF-format, rätt svängda och i rätt skala (pappersark 1:1, A4-multipla). 

Läs närmare anvisningar (på finska): PDF-tiedoston luonti mustavalkoiseen rakennuspiirustustulostukseen (pdf, 1 MB)

Lämna in och underteckna specialplanerna i Lupapiste. När du har bokat en presentationstid och levererat planerna till Lupapiste, meddela detta till områdets inspektionsingenjör per e-post.

För presentationen av planerna gäller följande anvisningar:

  • Dokumenten bör ha ett titelblad med bara en korrekt ifylld titel, revisionstabell och eventuellt positionsdiagram samt tillräckligt med plats för arkiveringsanteckningar.
  • Bilder av ritningen, definitionstexter, referenser till dokument eller fördelningstabell bör inte finnas på titelbladet.
  • Titeln bör innehålla uppgifter om byggobjektet, planeraren och planerarens examen samt ritningens innehåll.
  • Bifoga även en förteckning över ritningarna om planernas antal överstiger 10.
  • Filerna bör vara i formatet PDF/A.

Se också Miljöministeriets anvisningar om planer och utredningar gällande byggande.