Hoppa till huvudinnehåll

Boendeparkering

Med tillstånd för boendeparkering kan du parkera förmånligt på boendeparkeringen i ditt bostadsområde. Boendeparkering finns i innerstaden.

På den här sidan

Tillståndet ger dig rätt att mot en månadsavgift parkera på markerade boendeparkeringsplaster i ditt bostadsområde. Tillståndet garanterar dock inte en parkeringsplats. Tillståndet kostar 15 eller 30 euro i månaden beroende på område. Utsläppssnåla fordon får 50 procent rabatt på avgiften.

Du kan få ett tillstånd om
- du bor i boendeparkeringsområdet
- du har körkort
- du är ägare eller innehavare av en person- eller paketbil, motorcykel eller mopedbil enligt fordonsregistret.

Tillståndet är inte giltigt om fordonet avställs.

Köp tillstånd för boendeparkering för första gången

Du kan skaffa tillstånd för boendeparkering elektroniskt med webblankett eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du behöver ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader.

Handläggningstid

Om du ansöker om tillståndet i vår kundtjänst, får du ta det i bruk direkt. Om du ansöker om tillståndet elektroniskt, får du tillståndet inom några vardagar.

Avgifter

Om du ansöker om tillständet i vår kundtjänst, betalas tillståndet genast. Du kan betala med kontanter och kort.

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng

Förläng giltighetstiden för boendeparkeringstillståndet

Du kan förlänga boendeparkeringstillståndets giltighet i e-tjänsten eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du vill förnya ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Handläggningstid

Förlängningen av tillståndet träder i kraft direkt efter betalningen.

Avgifter

I e-tjänsten kan du betala för en ny period tidigast två veckor på förhand.

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng
Elektronisk tjänst

Förläng giltighetstiden för tillståndet

Kräver identifiering

Säg upp tillstånd för boendeparkering

Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i betalningsperioden genom att meddela om uppsägningen till stadsmiljösektorns kundtjänst eller elektroniskt med webblanketten.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon, sägs tillståndet upp genom att leverera det till kundtjänsten per post eller personligen.

Handläggningstid

Tillståndet slutar gälla samma dag som du meddelar om uppsägningen eller lämnar tillbaka tillståndet till kundtjänsten.

Ytterligare upplysningar

Vi betalar tillbaka pengarna för de månader som betalats på förhand. Kom ihåg att även meddela ditt kontonummer om du vill ha återbetalningen.

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng

Ange en ny adress för boendeparkeringstillståndet

Du kan ändra din adress på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att meddela om adressändringen till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Vi kan ändra adressen på tillståndet när den nya adressen har uppdaterats i befolkningsdatasystemet.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra adressen genom att besöka kundtjänsten. För grupptillstånd kan du göra adressändringen per telefon eller genom att besöka kundtjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden för elektroniskt meddelade adressändringar är några vardagar. Ändringar som anmäls i kundtjänsten eller per telefon träder genast i kraft.

Ytterligare upplysningar

Om tillståndets pris blir dyrare på grund av adressändringen, betalar vi tillbaka pengarna för de månader som du betalat på förhand och gör ett nytt tillstånd till dig. Om priset blir billigare, betalar vi tillbaka skillnaden mellan det gamla och det nya priset för de månader som du betalat på förhand.

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng

Ange ett nytt registernummer för boendeparkeringstillståndet

Du kan ändra registernumret för ett fordon som är registrerat på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att anmäla det nya registernumret till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra registernumret genom att besöka kundtjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden för elektroniskt meddelade ändringar av registernummer är några vardagar. Ändringar som anmäls i kundtjänsten eller per telefon träder genast i kraft.

Ytterligare upplysningar

Om tillståndets pris blir dyrare på grund av adressändringen, betalar vi tillbaka pengarna för de månader som du betalat på förhand och gör ett nytt tillstånd till dig. Om priset blir billigare, betalar vi tillbaka skillnaden mellan det gamla och det nya priset för de månader som du betalat på förhand.

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng

Vanliga frågor och svar

Du kan få ett nytt tillstånd för boendeparkering om 

 • du enligt befolkningsdatasystemet bor i boendeparkeringsområdet
 • du har ett gällande körkort
 • du är ägare eller innehavare av en person- eller paketbil, motorcykel eller mopedbil enligt fordonsregistret. Om uppgifterna inte har uppdaterats i fordonsregistret, kan du intyga ägarskapet med köpebrevet.
Stäng

Du kan få tillstånd för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil, vars totalmassa är högst fyra ton. Tillståndet är inte giltigt om fordonet avställs.

Stäng

Ja. Du kan få ett boendeparkeringstillstånd för hyrfordon under den period som hyresavtalet gäller för. Fordonet ska hyras av ett företag, vars verksamhetsområde är uthyrning av fordon.

Stäng

Ja. Om bilen har flera ägare eller innehavare, kan ni få ett grupptillstånd. Med grupptillståndet får ni parkera i alla de boendeparkeringsområden där samåkningsbilens ägare eller innehavare bor.

Du kan inte ha ett grupptillstånd och ett eget boendeparkeringstillstånd samtidigt. Du kan bara ta del av ett grupptillstånd.

Du ansöker, förnyar och betalar för grupptillståndet hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Stäng

Du kan bara få ett tillstånd. Du kan ansluta två registernummer till tillståndet, men du kan bara använda tillståndet i ett fordon åt gången. Olika personer kan inte ha tillstånd till samma fordon om det inte är en samåkningsbil med grupptillstånd.

Stäng

Du kan skaffa tillståndet för 1–12 månader åt gången. 

Stäng

I år kostar boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet 15 eller 30 euro i månaden beroende på boendeparkeringsområdet.

30 euro i månaden:

 • A Kampen
 • B Rödbergen, Eira
 • C Gardesstaden, Ulrikasborg, Brunnsparken
 • D Skatudden
 • E Gloet, Kronohagen
 • F Främre Tölö
 • H Bortre Tölö, Mejlans
 • I Berghäll, Sörnäs
 • J Åshöjden
 • K Vallgård
 • L Brunakärr

15 euro i månaden:

 • M Södra Haga
 • N Drumsö
 • O Munksnäs
 • P Munkshöjden, Näshöjden

Priset inkluderar moms (24 %).

Om grupptillståndet gäller flera områden, bildas priset för tillståndet av det sammanlagda priset för alla områden som är markerade på tillståndet.

Lågemission fordon får 50 procent rabatt.

Stäng

Du kan betala för tillståndet kontant eller med bankkort hos vår kundtjänst. Om du ansöker om tillståndet elektroniskt, får du efter handläggningen av ansökan ett e-postmeddelande med en länk till e-tjänsten där du kan betala för tillståndet via nätbanken eller med kort.

Stäng

Du får parkera på boendeparkeringsplatser i det boendeparkeringsområde som är markerat på tillståndet. Boendeparkeringsplatserna är markerade med en tilläggsskylt vid trafikmärket. På tilläggsskylten kan det till exempel stå ”Gäller ej med P-tecknet X”.

Stäng

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8 00580 Helsingfors

Se öppettider och kontaktuppgifter