Om du får meddelandet ”ägarskapet/innehavarskapet kunde inte verifieras” när du köper ett tillstånd för boendeparkering, kolla att du har inaktiverat förbud mot utlämnande av uppgifter i dina uppgifter i Traficoms trafik- och transportregister. Om du får något annat felmeddelande när du matar in registreringsnumret, måste du besöka kundservicen för stadsmiljösektorn, adress Verkstadsgatan 8, för att köpa ett tillstånd.

Ny e-tjänst för parkering har tagits i bruk. Om du har köpt tillståndet senast 16.1.2024, får du tyvärr inget meddelande om att betalningsperioden går ut, utan du måste själv komma ihåg att förnya tillståndet. Vid behov kan du kolla när betalningsperioden för tillståndet går ut i vår kundtjänst per e-post kymp.pysakointitunnus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Kom ihåg att meddela registreringsnumret för ditt fordon i ditt e-postmeddelande.

Om du har köpt tillståndet 17.1.2024 eller senare, får du i fortsättningen ett meddelande när betalningsperioden för tillståndet går ut. Du kan själv förlänga giltighetstiden för tillståndet, ändra tillståndets uppgifter eller säga upp tillståndet i den nya e-tjänsten.

Boendeparkering

Med tillstånd för boendeparkering kan du parkera förmånligt på boendeparkeringen i ditt bostadsområde. Boendeparkering finns i innerstaden.

På den här sidan

Tillstånd för boendeparkering ger dig rätt att mot en månadsavgift parkera på markerade boendeparkeringsplaster i ditt bostadsområde. Kontrollera alltid på trafikmärket att det är möjligt att parkera vid sidan av gatan eller på parkeringsområdet med boendeparkeringstecknet. Tillståndet garanterar dock inte en parkeringsplats.

Tillståndet kostar 45 eller 60 euro per månad beroende på område. Lågemissionsfordon får rabatt på avgiften.

Du kan få ett tillstånd om du enligt befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Traficoms trafik- och transportregister
- bor i boendeparkeringsområdet
- du har ett giltigt körkort för den aktuella fordonskategorin
- är den som äger eller förvaltar den person- eller paketbil, motorcykel eller mopedbil, för vilken tillståndet ansöks.

Tillståndet är inte giltigt om fordonet avställs. Se till att du har ett giltigt tecken och att dina uppgifter är uppdaterade.

Köp tillstånd för boendeparkering eller förläng dess giltighetstid

Du kan skaffa tillstånd för boendeparkering eller förlänga dess giltighetstid via nätet eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du har ett utländskt eller åländskt körkort måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst för att köpa ditt boendeparkeringstillståndet för första gången. Du kan sedan förlänga dess giltighetstid via nätet.

Om du behöver ett grupptillstånd eller vill förlänga dess giltighetstid, måste du tills vidare besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader eller välja kontinuerlig debitering, så att vi debiterar avgiften månadsvis tills du säger upp tillståndet eller din rätt till det upphör exempelvis på grund av att du flyttar.

Du kan betala för en ny period via nätet tidigast två veckor i förväg.

Handläggningstid

Tillståndet träder i kraft direkt när du har betalat för det.

Om du ansöker om tillståndet i vår kundtjänst, betalas tillståndet genast. Du kan betala med kontanter och kort. Om du betalar via nätet kan du betala för tillståndet via nätbanken, med debitkort samt med MasterCard- och Visa-kreditkort (Diners Club- och American Express-kort fungerar inte).

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Köp tillstånd eller förläng dess giltighetstid

Kräver identifiering.

Säg upp tillstånd för boendeparkering

Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i betalningsperioden genom att meddela om uppsägningen till stadsmiljösektorns kundtjänst eller via nätet.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon, sägs tillståndet upp genom att leverera det till kundtjänsten per post eller personligen.

Handläggningstid

Tillståndet slutar gälla samma dag som du meddelar om uppsägningen eller lämnar tillbaka tillståndet till kundtjänsten.

Ytterligare upplysningar

Vi betalar tillbaka pengarna för de månader som betalats på förhand. Kom ihåg att även meddela ditt kontonummer om du vill ha återbetalningen.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Säg upp tillstånd som är köpts senast 16.1.2024

Kräver identifiering.

Säg upp tillstånd som köpts 17.1.2024 eller senare

Kräver identifiering.

Ange en ny adress för boendeparkeringstillståndet

Du kan ändra din adress på tillståndet via nätet eller genom att meddela om adressändringen till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Vi kan ändra adressen på tillståndet när den nya adressen har uppdaterats i befolkningsdatasystemet.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra adressen genom att besöka kundtjänsten. För grupptillstånd kan du göra adressändringen per telefon eller genom att besöka kundtjänsten.

Handläggningstid

Adressändringen träder i kraft genast efter att du har meddelat om ändringen. Om tillståndet har köpts före 17.1.2024 och du meddelar om ändringen på nätet, är handläggningstiden circa två vardagar.

Ytterligare upplysningar

Om tillståndets pris blir dyrare på grund av adressändringen, betalar vi tillbaka pengarna för de månader som du betalat på förhand och gör ett nytt tillstånd till dig. Om priset blir billigare, betalar vi tillbaka skillnaden mellan det gamla och det nya priset för de månader som du betalat på förhand.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Uppdatera adressen för ett tillstånd som köpts senast 16.1.2024

Kräver identifiering.

Uppdatera adressen för ett tillstånd som köpts 17.1.2024 eller senare

Kräver identifiering.

Ange ett nytt registernummer för boendeparkeringstillståndet

Du kan ändra registernumret för ett fordon som är registrerat på tillståndet via nätet eller genom att anmäla det nya registernumret till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra registernumret genom att besöka kundtjänsten.

Handläggningstid

Ändringen träder i kraft genast efter att du har meddelat om ändringen. Om tillståndet har köpts före 17.1.24 och du meddelar om ändringen på nätet, är handläggningstiden c. 2 vardagar.

Ytterligare upplysningar

Om tillståndets pris blir dyrare på grund av ändringen, betalar vi tillbaka pengarna för de månader som du betalat på förhand och gör ett nytt tillstånd till dig. Om priset blir billigare, betalar vi tillbaka skillnaden mellan det gamla och det nya priset för de månader som du betalat på förhand.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Uppdatera registernumret för ett tillstånd som köpts senast 16.1.2024

Kräver identifiering.

Uppdatera registernumret för ett tillstånd som köpts 17.1.2024 eller senare

Kräver identifiering.

Vanliga frågor och svar

En ny e-tjänst för parkeringstillstånd togs i bruk 17.1.2024. Om du har köpt ett tillstånd efter det ska du sköta alla ärenden som gäller tillståndet, såsom förlängning av giltighetstiden, ändringar av register- och adressuppgifter samt uppsägning av tillståndet, i den nya tjänsten. Du kommer till den nya e-tjänsten genom att välja de länkar som nämner tillstånd som köpts 17.1.2024 eller senare.

Om du har köpt ditt tillstånd före 17.1.2024 ska du sköta ärenden som gäller tillståndet med de gamla webblanketterna, som du hittar via de länkar som nämner tillstånd som köpts före 17.1.2024.

Tillstånd för boendeparkering och grupptillstånd kostar 45 eller 60 euro i månaden beroende på område. För lågemissionsfordon är priset 37,5 eller 45 euro. Om du har två tillstånd, är priset för det andra tillståndet en och en halv gång det normala priset.

Boendeparkeringsområde

Från och med den 

1 december 2023

A Kampen 60 €
B Rödbergen, Eira 60 €

C Gardesstaden, 

Ulrikasborg, 

Brunnsparken

60 €
DC Sveaborg (kan parkera i områden C och D) 60 €
D Skatudden 60 €
E Gloet, Kronohagen 60 €
F Främre Tölö 60 €
H Bortre Tölö, Mejlans 60 €
I Berghäll, Sörnäs 60 €
J Åshöjden 60 €
K Vallgård 60 €
L Brunakärr 60 €
M Södra Haga 45 €
N Drumsö 45 €
O Munksnäs 45 €

P Munkshöjden, 

Näshöjden

45 €
Priser för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet (€/månad)

Priset inkluderar moms (24 %).

Om grupptillståndet gäller flera områden, bildas priset för tillståndet av det sammanlagda priset för alla områden som är markerade på tillståndet.

Priser för lågemissionsfordon

Boendeparkeringsområde

Från och med den 

1 december 2023

A Kampen 45 €
B Rödbergen, Eira 45 €

C Gardesstaden, 

Ulrikasborg, 

Brunnsparken

45 €
DC Sveaborg (kan parkera på områden C och D) 45 €
D Skatudden 45 €
E Gloet, Kronohagen 45 €
F Främre Tölö 45 €
H Bortre Tölö, Mejlans 45 €
I Berghäll, Sörnäs 45 €
J Åshöjden 45 €
K Vallgård 45 €
L Brunakärr 45 €
M Södra Haga 37,5 €
N Drumsö 37,5 €
O Munksnäs 37,5 €

P Munkshöjden, 

Näshöjden

37,5 €
Priser för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet för lågemissionsfordon (€/månad)

Bekanta dig med kriterier för lågemissionsfordon.

Du kan få ett nytt tillstånd för boendeparkering om 

Du kan få tillstånd för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil, vars totalmassa är högst fyra ton. Tillståndet är inte giltigt om fordonet avställs.

Ja. Du kan få ett boendeparkeringstillstånd för hyrfordon under den period som hyresavtalet gäller för. Fordonet ska hyras av ett företag, vars verksamhetsområde är uthyrning av fordon.

Ja.  

Om du har köpt tillståndet i den nya e-tjänsten 17.1.2024 eller senare, kan du själv lägga till uppgifterna om lånebilen i tillståndet via nätet.

Om du har köpt tillståndet före 17.1.2024 kan du skicka oss ett fritt formulerat intyg från bilverkstaden eller hyresavtalet för lånebilen per e-post på kaupunkiymparisto@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). När du har skickat meddelandet, ring ännu vår kundtjänst, så lägger vi till lånebilen i tillståndet. Det tar ungefär två arbetsdagar att behandla e-postmeddelandet.  

En lånebil kan läggas till i tillståndet högst två gånger per år och högst två veckor i taget. Om du behöver tillstånd för en lånebil för en längre tid, kontakta vår kundtjänst.  

Ja. Om bilen har flera ägare eller innehavare, kan ni få ett grupptillstånd. Med grupptillståndet får ni parkera i alla de boendeparkeringsområden där samåkningsbilens ägare eller innehavare bor.

Du kan inte ha ett grupptillstånd och ett eget boendeparkeringstillstånd samtidigt. Du kan bara ta del av ett grupptillstånd.

Du ansöker, förnyar och betalar för grupptillståndet hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan få två boendeparkeringstillstånd. För det andra tillståndet betalar du en och en halv gång det normala priset. Olika personer kan inte ha tillstånd till samma fordon om det inte är ett samanvändningsfordon med grupptillstånd.

Du kan skaffa tillståndet för 1–12 månader åt gången eller välja kontinuerlig debitering, så att vi debiterar avgiften månadsvis tills du säger upp tillståndet eller din rätt till det upphör exempelvis för att du flyttar.

Du kan betala för tillståndet kontant eller med bankkort hos vår kundtjänst. Om du betalar via nätet kan du betala för tillståndet via nätbanken, med debitkort samt med MasterCard- och Visa-kreditkort (Diners Club- och American Express-kort fungerar inte).

Du får parkera på boendeparkeringsplatser i det boendeparkeringsområde som är markerat på tillståndet. Boendeparkeringsplatserna är markerade med en tilläggsskylt vid trafikmärket. På tilläggsskylten kan det till exempel stå ”Gäller ej med P-tecknet X”.

Observera att alla platser inte är parkeringsplatser för boende- eller företagsparkering. Nära affärsbyggnader finns det till exempel s.k. ärendeplatser, på vilka man inte får parkera med boendeparkeringstecken, utan man måste alltid betala.

Om du har köpt ditt tillstånd 17.1.2024 eller senare får du ett meddelande per e-post om att giltighetstiden löper ut. För tillstånd som köpts tidigare kan vi tyvärr inte skicka ett meddelande när de löper ut, så du måste själv se till att förnya tillståndet i tid.

Vi kontrollerar tillståndets giltighet elektroniskt utifrån registernumret. Du behöver inte ha det laminerade tillståndet i vindrutan.

Om du har parkeringstillstånd för två registernummer, som du har köpt före 17.1.2024, ska du sätta det laminerade tillståndet på instrumentbrädan så att det kan läsas från utsidan av bilen.
 

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors