Boendeparkering

Med tillstånd för boendeparkering kan du parkera förmånligt på boendeparkeringen i ditt bostadsområde. Boendeparkering finns i innerstaden.

På den här sidan

Tillståndet ger dig rätt att mot en månadsavgift parkera på markerade boendeparkeringsplaster i ditt bostadsområde. Kontrollera alltid på trafikmärket att det
är möjligt att parkera vid sidan av gatan eller på parkeringsområdet med boendeparkeringstecknet. Tillståndet garanterar dock inte en parkeringsplats. År 2023 kostar tillståndet 15-60 euro per månad beroende på område. Lågemissionsfordon får rabatt på avgiften.

Du kan få ett tillstånd om
- du bor i boendeparkeringsområdet
- du har körkort
- du enligt fordonsregistret är den som äger eller förvaltar den person- eller paketbil, motorcykel eller mopedbil, för vilken tillståndet ansöks.

Parkeringstillstånd för ett registreringsnummer är elektroniska. Tillståndet är inte giltigt om fordonet avställs.

Se till att du har ett giltigt och tillbörligt tecken. Innehavaren av tecknet ansvarar för att tecknet är i kraft.

Köp tillstånd för boendeparkering för första gången

Du kan skaffa tillstånd för boendeparkering elektroniskt med webblankett eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du behöver ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader.

Handläggningstid

Om du ansöker om tillståndet i vår kundtjänst, får du ta det i bruk direkt. Om du ansöker om tillståndet elektroniskt, får du tillståndet inom några vardagar.

Om du ansöker om tillståndet i vår kundtjänst, betalas tillståndet genast. Du kan betala med kontanter och kort.

Förläng giltighetstiden för boendeparkeringstillståndet

Du kan förlänga boendeparkeringstillståndets giltighet i e-tjänsten eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du vill förnya ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Handläggningstid

Förlängningen av tillståndet träder i kraft direkt efter betalningen.

I e-tjänsten kan du betala för en ny period tidigast två veckor på förhand.

Säg upp tillstånd för boendeparkering

Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i betalningsperioden genom att meddela om uppsägningen till stadsmiljösektorns kundtjänst eller elektroniskt med webblanketten.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon, sägs tillståndet upp genom att leverera det till kundtjänsten per post eller personligen.

Handläggningstid

Tillståndet slutar gälla samma dag som du meddelar om uppsägningen eller lämnar tillbaka tillståndet till kundtjänsten.

Ytterligare upplysningar

Vi betalar tillbaka pengarna för de månader som betalats på förhand. Kom ihåg att även meddela ditt kontonummer om du vill ha återbetalningen.

Länkar

Ange en ny adress för boendeparkeringstillståndet

Du kan ändra din adress på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att meddela om adressändringen till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Vi kan ändra adressen på tillståndet när den nya adressen har uppdaterats i befolkningsdatasystemet.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra adressen genom att besöka kundtjänsten. För grupptillstånd kan du göra adressändringen per telefon eller genom att besöka kundtjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden för elektroniskt meddelade adressändringar är några vardagar. Ändringar som anmäls i kundtjänsten eller per telefon träder genast i kraft.

Ytterligare upplysningar

Om tillståndets pris blir dyrare på grund av adressändringen, betalar vi tillbaka pengarna för de månader som du betalat på förhand och gör ett nytt tillstånd till dig. Om priset blir billigare, betalar vi tillbaka skillnaden mellan det gamla och det nya priset för de månader som du betalat på förhand.

Länkar

Ange ett nytt registernummer för boendeparkeringstillståndet

Du kan ändra registernumret för ett fordon som är registrerat på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att anmäla det nya registernumret till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra registernumret genom att besöka kundtjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden för elektroniskt meddelade ändringar av registernummer är några vardagar. Ändringar som anmäls i kundtjänsten eller per telefon träder genast i kraft.

Ytterligare upplysningar

Om tillståndets pris blir dyrare på grund av ändringen, betalar vi tillbaka pengarna för de månader som du betalat på förhand och gör ett nytt tillstånd till dig. Om priset blir billigare, betalar vi tillbaka skillnaden mellan det gamla och det nya priset för de månader som du betalat på förhand.

Länkar

Vanliga frågor och svar

Priset för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet beror på boendeparkeringsområdet och den månad för vilken man köper tillståndet. Tillståndens pris höjs med 15 euro den 1 juni 2023 och med ytterligare 15 euro den 1 december 2023.

Priser för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet 2023 (€/månad)
Boendeparkeringsområde

Till den 31 maj 2023

Från den 1 juni
till den 30 november
2023
Från och med den
1 december 2023
A Kampen 30 € 45 € 60 €
B Rödbergen, Eira 30 € 45 € 60 €
C Gardesstaden,
Ulrikasborg,
Brunnsparken
30 € 45 € 60 €
D Skatudden 30 € 45 € 60 €
E Gloet, Kronohagen 30 € 45 € 60 €
F Främre Tölö 30 € 45 € 60 €
H Bortre Tölö, Mejlans 30 € 45 € 60 €
I Berghäll, Sörnäs 30 € 45 € 60 €
J Åshöjden 30 € 45 € 60 €
K Vallgård 30 € 45 € 60 €
L Brunakärr 30 € 45 € 60 €
M Södra Haga 15 € 30 € 45 €
N Drumsö 15 € 30 € 45 €
O Munksnäs 15 € 30 € 45 €
P Munkshöjden,
Näshöjden
15 € 30 € 45 €

Priset inkluderar moms (24 %).

Exempel: Om du köper ett tillstånd för A-området i mars för tolv månader (gäller från den 1 mars 2023 till den 29 februari 2024), kostar tillståndet 30 euro per månad från mars till maj, 45 euro per månad från juni till november och 60 euro per månad från december till februari, det vill säga totalt 540 euro.

Om grupptillståndet gäller flera områden, bildas priset för tillståndet av det sammanlagda priset för alla områden som är markerade på tillståndet.

Priser för lågemissionsfordon

Priser för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet
för lågemissionsfordon 2023 (€/månad)
Boendeparkeringsområde

Till den 31 maj 2023

Från den 1 juni
till den 30 november
2023
Från och med den
1 december 2023
A Kampen 15 € 30 € 45 €
B Rödbergen, Eira 15 € 30 € 45 €
C Gardesstaden,
Ulrikasborg,
Brunnsparken
15 € 30 € 45 €
D Skatudden 15 € 30 € 45 €
E Gloet, Kronohagen 15 € 30 € 45 €
F Främre Tölö 15 € 30 € 45 €
H Bortre Tölö, Mejlans 15 € 30 € 45 €
I Berghäll, Sörnäs 15 € 30 € 45 €
J Åshöjden 15 € 30 € 45 €
K Vallgård 15 € 30 € 45 €
L Brunakärr 15 € 30 € 45 €
M Södra Haga 7,5 € 22,5 € 37,5 €
N Drumsö 7,5 € 22,5 € 37,5 €
O Munksnäs 7,5 € 22,5 € 37,5 €
P Munkshöjden,
Näshöjden
7,5 € 22,5 € 37,5 €

Bekanta dig med kriterier för lågemissionsfordon.

Du kan bara få ett tillstånd. Du kan ansluta två registernummer till tillståndet, men du kan bara använda tillståndet i ett fordon åt gången. Olika personer kan inte ha tillstånd till samma fordon om det inte är en samåkningsbil med grupptillstånd.

Du kan få ett nytt tillstånd för boendeparkering om 

  • du enligt befolkningsdatasystemet bor i boendeparkeringsområdet
  • du har ett gällande körkort
  • du är ägare eller innehavare av en person- eller paketbil, motorcykel eller mopedbil enligt fordonsregistret. Om uppgifterna inte har uppdaterats i fordonsregistret, kan du intyga ägarskapet med köpebrevet.

Du kan få tillstånd för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil, vars totalmassa är högst fyra ton. Tillståndet är inte giltigt om fordonet avställs.

Ja. Du kan få ett boendeparkeringstillstånd för hyrfordon under den period som hyresavtalet gäller för. Fordonet ska hyras av ett företag, vars verksamhetsområde är uthyrning av fordon.

Ja. Om bilen har flera ägare eller innehavare, kan ni få ett grupptillstånd. Med grupptillståndet får ni parkera i alla de boendeparkeringsområden där samåkningsbilens ägare eller innehavare bor.

Du kan inte ha ett grupptillstånd och ett eget boendeparkeringstillstånd samtidigt. Du kan bara ta del av ett grupptillstånd.

Du ansöker, förnyar och betalar för grupptillståndet hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan skaffa tillståndet för 1–12 månader åt gången. 

Du kan betala för tillståndet kontant eller med bankkort hos vår kundtjänst. Om du ansöker om tillståndet elektroniskt, får du efter handläggningen av ansökan ett e-postmeddelande med en länk till e-tjänsten där du kan betala för tillståndet via nätbanken eller med kort.

Du får parkera på boendeparkeringsplatser i det boendeparkeringsområde som är markerat på tillståndet. Boendeparkeringsplatserna är markerade med en tilläggsskylt vid trafikmärket. På tilläggsskylten kan det till exempel stå ”Gäller ej med P-tecknet X”.

Observera att alla platser inte är parkeringsplatser för boende- eller företagsparkering. Nära affärsbyggnader finns det till exempel s.k. ärendeplatser, på vilka man inte får parkera med boendeparkeringstecken, utan man måste alltid betala.

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors