Boendeparkering

Med tillstånd för boendeparkering kan du parkera förmånligt på boendeparkeringen i ditt bostadsområde. Boendeparkering finns i innerstaden.

På den här sidan

Tillståndet ger dig rätt att mot en månadsavgift parkera på markerade boendeparkeringsplaster i ditt bostadsområde. Kontrollera alltid på trafikmärket att det
är möjligt att parkera vid sidan av gatan eller på parkeringsområdet med boendeparkeringstecknet. Tillståndet garanterar dock inte en parkeringsplats. År 2023 kostar tillståndet 15-60 euro per månad beroende på område. Lågemissionsfordon får rabatt på avgiften.

Du kan få ett tillstånd om
- du bor i boendeparkeringsområdet
- du har körkort
- du enligt fordonsregistret är den som äger eller förvaltar den person- eller paketbil, motorcykel eller mopedbil, för vilken tillståndet ansöks.

Parkeringstillstånd för ett registreringsnummer är elektroniska. Tillståndet är inte giltigt om fordonet avställs.

Se till att du har ett giltigt och tillbörligt tecken. Innehavaren av tecknet ansvarar för att tecknet är i kraft. Vänligen observera att det inte kommer någon separat anmälan om att giltighetstiden upphör.

Köp tillstånd för boendeparkering för första gången

Du kan skaffa tillstånd för boendeparkering elektroniskt med webblankett eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du behöver ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader.

Handläggningstid

Om du ansöker om tillståndet i vår kundtjänst, får du ta det i bruk direkt. Om du ansöker om tillståndet elektroniskt, får du tillståndet inom några vardagar.

Om du ansöker om tillståndet i vår kundtjänst, betalas tillståndet genast. Du kan betala med kontanter och kort.

Uträtta ärenden på webben

Förläng giltighetstiden för boendeparkeringstillståndet

Du kan förlänga boendeparkeringstillståndets giltighet i e-tjänsten eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du vill förnya ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Handläggningstid

Förlängningen av tillståndet träder i kraft direkt efter betalningen.

Uträtta ärenden på webben

Förläng giltighetstiden för tillståndet

Kräver identifiering.

Säg upp tillstånd för boendeparkering

Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i betalningsperioden genom att meddela om uppsägningen till stadsmiljösektorns kundtjänst eller elektroniskt med webblanketten.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon, sägs tillståndet upp genom att leverera det till kundtjänsten per post eller personligen.

Handläggningstid

Tillståndet slutar gälla samma dag som du meddelar om uppsägningen eller lämnar tillbaka tillståndet till kundtjänsten.

Ytterligare upplysningar

Vi betalar tillbaka pengarna för de månader som betalats på förhand. Kom ihåg att även meddela ditt kontonummer om du vill ha återbetalningen.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Säg upp tillstånd

Kräver identifiering.

Ange en ny adress för boendeparkeringstillståndet

Du kan ändra din adress på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att meddela om adressändringen till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Vi kan ändra adressen på tillståndet när den nya adressen har uppdaterats i befolkningsdatasystemet.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra adressen genom att besöka kundtjänsten. För grupptillstånd kan du göra adressändringen per telefon eller genom att besöka kundtjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden för elektroniskt meddelade adressändringar är några vardagar. Ändringar som anmäls i kundtjänsten eller per telefon träder genast i kraft.

Ytterligare upplysningar

Om tillståndets pris blir dyrare på grund av adressändringen, betalar vi tillbaka pengarna för de månader som du betalat på förhand och gör ett nytt tillstånd till dig. Om priset blir billigare, betalar vi tillbaka skillnaden mellan det gamla och det nya priset för de månader som du betalat på förhand.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Uppdatera ny adress

Kräver identifiering.

Ange ett nytt registernummer för boendeparkeringstillståndet

Du kan ändra registernumret för ett fordon som är registrerat på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att anmäla det nya registernumret till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra registernumret genom att besöka kundtjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden för elektroniskt meddelade ändringar av registernummer är några vardagar. Ändringar som anmäls i kundtjänsten eller per telefon träder genast i kraft.

Ytterligare upplysningar

Om tillståndets pris blir dyrare på grund av ändringen, betalar vi tillbaka pengarna för de månader som du betalat på förhand och gör ett nytt tillstånd till dig. Om priset blir billigare, betalar vi tillbaka skillnaden mellan det gamla och det nya priset för de månader som du betalat på förhand.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Uppdatera registernummer

Kräver identifiering.

Vanliga frågor och svar

Priset för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet beror på boendeparkeringsområdet och den månad för vilken man köper tillståndet. Tillståndens pris höjs med 15 euro den 1 juni 2023 och med ytterligare 15 euro den 1 december 2023.

Boendeparkeringsområde

Från och med den 

1 december 2023

Från den 1 juni 

till den 30 november 

2023

Till den 31 maj 2023
A Kampen 60 € 45 € 30 €
B Rödbergen, Eira 60 € 45 € 30 €

C Gardesstaden, 

Ulrikasborg, 

Brunnsparken

60 € 45 € 30 €
D Skatudden 60 € 45 € 30 €
E Gloet, Kronohagen 60 € 45 € 30 €
F Främre Tölö 60 € 45 € 30 €
H Bortre Tölö, Mejlans 60 € 45 € 30 €
I Berghäll, Sörnäs 60 € 45 € 30 €
J Åshöjden 60 € 45 € 30 €
K Vallgård 60 € 45 € 30 €
L Brunakärr 60 € 45 € 30 €
M Södra Haga 45 € 30 € 15 €
N Drumsö 45 € 30 € 15 €
O Munksnäs 45 € 30 € 15 €

P Munkshöjden, 

Näshöjden

45 € 30 € 15 €
Priser för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet 2023 (€/månad)

Priset inkluderar moms (24 %).

Exempel: Om du köper ett tillstånd för A-området i mars för tolv månader (gäller från den 1 mars 2023 till den 29 februari 2024), kostar tillståndet 30 euro per månad från mars till maj, 45 euro per månad från juni till november och 60 euro per månad från december till februari, det vill säga totalt 540 euro.

Om grupptillståndet gäller flera områden, bildas priset för tillståndet av det sammanlagda priset för alla områden som är markerade på tillståndet.

Priser för lågemissionsfordon

Boendeparkeringsområde

Från och med den 

1 december 2023

Från den 1 juni 

till den 30 november 

2023

Till den 31 maj 2023
A Kampen 45 € 30 € 15 €
B Rödbergen, Eira 45 € 30 € 15 €

C Gardesstaden, 

Ulrikasborg, 

Brunnsparken

45 € 30 € 15 €
D Skatudden 45 € 30 € 15 €
E Gloet, Kronohagen 45 € 30 € 15 €
F Främre Tölö 45 € 30 € 15 €
H Bortre Tölö, Mejlans 45 € 30 € 15 €
I Berghäll, Sörnäs 45 € 30 € 15 €
J Åshöjden 45 € 30 € 15 €
K Vallgård 45 € 30 € 15 €
L Brunakärr 45 € 30 € 15 €
M Södra Haga 37,5 € 22,5 € 7,5 €
N Drumsö 37,5 € 22,5 € 7,5 €
O Munksnäs 37,5 € 22,5 € 7,5 €

P Munkshöjden, 

Näshöjden

37,5 € 22,5 € 7,5 €
Priser för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet
för lågemissionsfordon 2023 (€/månad)

Bekanta dig med kriterier för lågemissionsfordon.

Du kan bara få ett tillstånd endera till ditt eget fordon eller till ett samanvändningsfordon. Man kan ansluta två registernummer till tillståndet, men du kan bara använda tillståndet i ett fordon åt gången. Olika personer kan inte ha tillstånd till samma fordon om det inte är ett samanvändningsfordon med grupptillstånd.

Du kan få ett nytt tillstånd för boendeparkering om 

  • du enligt befolkningsdatasystemet bor i boendeparkeringsområdet
  • du har ett gällande körkort
  • du är ägare eller innehavare av en person- eller paketbil, motorcykel eller mopedbil enligt fordonsregistret. Om uppgifterna inte har uppdaterats i fordonsregistret, kan du intyga ägarskapet med köpebrevet.

Du kan få tillstånd för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil, vars totalmassa är högst fyra ton. Tillståndet är inte giltigt om fordonet avställs.

Ja. Du kan få ett boendeparkeringstillstånd för hyrfordon under den period som hyresavtalet gäller för. Fordonet ska hyras av ett företag, vars verksamhetsområde är uthyrning av fordon.

Ja. Om bilen har flera ägare eller innehavare, kan ni få ett grupptillstånd. Med grupptillståndet får ni parkera i alla de boendeparkeringsområden där samåkningsbilens ägare eller innehavare bor.

Du kan inte ha ett grupptillstånd och ett eget boendeparkeringstillstånd samtidigt. Du kan bara ta del av ett grupptillstånd.

Du ansöker, förnyar och betalar för grupptillståndet hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan skaffa tillståndet för 1–12 månader åt gången. 

Du kan betala för tillståndet kontant eller med bankkort hos vår kundtjänst. Om du ansöker om tillståndet elektroniskt, får du efter handläggningen av ansökan ett e-postmeddelande med en länk till e-tjänsten där du kan betala för tillståndet via nätbanken eller med kort.

Du får parkera på boendeparkeringsplatser i det boendeparkeringsområde som är markerat på tillståndet. Boendeparkeringsplatserna är markerade med en tilläggsskylt vid trafikmärket. På tilläggsskylten kan det till exempel stå ”Gäller ej med P-tecknet X”.

Observera att alla platser inte är parkeringsplatser för boende- eller företagsparkering. Nära affärsbyggnader finns det till exempel s.k. ärendeplatser, på vilka man inte får parkera med boendeparkeringstecken, utan man måste alltid betala.

Vi kontrollerar giltigheten av tillståndet för ett registernummer elektroniskt utifrån registernumret. Du behöver inte ha det laminerade tillståndet i vindrutan.

Om du har parkeringstillstånd för två registernummer, ska du sätta det laminerade tillståndet på instrumentbrädan så att det kan läsas från utsidan av bilen.

Om du som årskund inte fått någon faktura för det nya tillståndet senast cirka två (2) veckor innan giltighetstiden för ditt tillstånd upphör, kontakta då vår kundtjänst. Till exempel gemensamma tillstånd faktureras aldrig på förhand, eftersom förnyandet av tillståndet kräver ett besök hos kundtjänsten.

Tillståndets giltighetstid och rätten att använda tillståndet upphör när förutsättningarna för godkännande av det inte längre finns. Då returneras tillståndet till vår kundtjänst. I fråga om det elektroniska boendeparkeringstillståndet kan tillståndet avslutas genom att man per e-post meddelar följande till kundservicen: kymp.pysakointitunnus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut.

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors