Anvisningar för byggskedet

Information för byggskedet bland annat om tillsynen över och ansvaren för byggarbetet, byggplatsens skeden och anmälningar samt hyrningen och ingärdningen av gatumark.