Kommunens utlåtande till ARA i byggprojekt

För vissa bygg- och ombyggnadsprojekt kan du ansöka om statens understöd, antingen räntestödslån eller borgenslån. För detta behöver du ett positivt utlåtande från kommunen.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar statens understöd och bidrag till samfundskunder och reparationsunderstöd till personkunder.

ARA publicerar årligen guiden om ARA:s understöd som innehåller viktig information om lån, räntestöd och understöd som beviljas för förvärv, byggande och ombyggnad av ägar- och hyresbostäder.

För dessa ansökningar till ARA behöver du ett utlåtande från kommunen:
- Kortvarigt räntestödslån för nybyggnad
- Räntestödslån för byggande av hyres- och bostadsrättshus
- Räntestödslån för ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus
- Räntestödslån för förvärv av hyresbostäder eller hyreshus
- Borgenslån för hyreshus
- Borgenslån för ombyggnadsprojekt för bostadsaktiebolag
- Investeringsunderstöd och räntestödslån för specialgrupper Utöver utlåtandet från kommunen behöver du ett separat utlåtande från kommunens social- och hälsovårdsväsende där projektets behov utreds. Du får utlåtandet från kommunens social- och hälsovårdsväsende i samband med utlåtandet från kommunen.

Utan ett positivt utlåtande från kommunen kan projektet inte få en villkorlig reservering hos ARA. I utlåtandet tar kommunen ställning till projektets lämplighet med tanke på kommunens befintliga bostäder och situationen på bostadsmarknaden.

Ansök om bidrag och utlåtande från kommunen

Du behöver ett utlåtande från kommunen för ett bygg- och ombyggnadsprojekt för vilket du ansökt om statens understöd eller bidrag hos ARA.

Efter att projektplanen för objektet blivit färdig, lämna in ansökningshandlingarna via ARA:s e-tjänst. ARA ber om ett utlåtande från kommunen via e-tjänsten.

Staden ger sitt utlåtande om projektet och skickar det till ARA. Den sökande ser utlåtandet på ARA:s e-tjänst.

Vi skickar utlåtandet inom två veckor efter att vi mottagit de handlingar vi behöver.

Handläggningstid

Vi skickar utlåtandet inom två veckor efter att vi mottagit de handlingar vi behöver.

Uträtta ärenden på webben

Ring

Be om mer information om kommunens utlåtanden per telefon

Samtalets pris: normalt samtalspris