Hoppa till huvudinnehåll

Stadsmiljösektorns kundtjänst på adressen Verkstadsgatan 8 är undantagsvis stängt 10.–31.1.2022. Klienterna betjänas huvudsakligen på nätet och per telefon.

Parkeringsövervakning

Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du parkerar fel kan du få en felparkeringsavgift på 60-80 euro. Parkeringsboten ska betalas inom 30 dagar. Avgiften är utmätningsbar utan ett separat beslut.

Stadsmiljösektorns kundtjänst betjänar dig vid parkeringsärenden.

Gör en begäran om omprövning av felparkeringsavgift

Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, kan du göra en begäran om omprövning. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar. Du behöver inte betala felparkeringsavgiften under handläggningen av begäran om omprövning.

Processing time

Handläggningen av ärendet tar cirka 1-4 månader.

Additional information

Gör en begäran om omprövning med webblanketten eller leverera den till stadsmiljösektorns kundtjänst per post, per e-post eller personligen.

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla
- namn och adress för den ändringssökande
- fordonets registernummer
- felparkeringsavgiftens nummer
- bankkontonummer.

Bifoga de handlingar som du åberopar. Efter att begäran om omprövning har handlagts kasserar vi dina bilagor om exempelvis hälsotillstånd eller ekonomisk situation.

Additional links

Stäng

Anmäl felparkerat fordon

Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst via responsblanketten, per e-post eller per telefon. Kontakta kundtjänsten per telefon i brådskande fall.

Additional information

Om fordonet är parkerat i ett fastighetsområde, ska fastighetens disponent eller servicebolag kontakta kundtjänsten, så att vi kan utreda förflyttning av fordonet.

Förutom disponenten och servicebolaget kan även någon annan av fastighetens behöriga företrädare, såsom ägaren, verkställande direktören, fastighets- eller bostadsaktiebolagets styrelseordförande eller en person särskilt befullmäktigad för detta, sköta kontakten.

Additional links

Stäng

Flytta förfallodagen för felparkeringsavgift

Du kan ansöka om att flytta fram förfallodagen för felparkeringsavgiften med 14 dygn. Du måste ansöka om flytten innan förfallodagen och du kan endast göra det en gång. Ansök om att flytta förfallodag med webblanketten. Du måste identifiera dig för att kunna använda webblanketten.

Serviceställen

1 serviceställe
Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8 00580 Helsingfors

Service på svenska
Se öppettider och kontaktuppgifter