Egnahemstomter

Helsingfors stad överlåter sina egnahemstomter i huvudsak genom arrendering. På de här sidorna hittar du information för byggare som bygger på egen hand till exempel om hur vi överlåter tomter och hur ansökningsprocessen framskrider.

På den här sidan

Så överlåter Helsingfors stad tomter

 

Överlåtelseprinciperna för varje ansökningsförfarande gällande egnahemstomter fastställs i stadsmiljönämnden innan tomtansökningen inleds. 

Helsingfors stad överlåter sina egnahemstomter i huvudsak genom arrendering. Vi ordnar allmänna ansökningar ungefär vartannat år då det oftast finns 50–100 tomter som man kan ansöka om. När vi överlåter tomterna genom att arrendera ut dem, väljer vi arrendatorerna med utlottning. Ibland överlåter vi tomter också genom pristävling.

Du hittar tomterna som nu kan ansökas på sidan Tomtansökningar och -tävlingar.

Processen för att hyra en egnahemstomt

 1. Ansök om tomt

  Vi publicerar pågående tomtansökningar på vår webbplats: Tomtansökningar och -tävlingar. 

  Ansökningstiden för tomter är vanligen cirka 1 månad. 

 2. Beslut om kortvarig arrendering

  Staden fattar ett beslut om att arrendera egnahemstomter genom kortvarig arrendering för 2 år för ansökan om bygglov.

 3. Planering av projekt

  För planering av ett småhus behöver du en kompetent planerare redan från början. Läs mer om hur byggprocessen för småhus framskrider och vad det lönar sig att beakta när man bygger ett småhus: Byggande av småhus

   

 4. Att ansöka om bygglov

 5. Ingå arrendeavtal

  När projektet har beviljats bygglov, ingår den som reserverat tomten ett långvarigt arrendeavtal med staden.

  Ett långvarigt arrendeavtal ingås i regel för 60 år.

 6. Byggandet kan börja

  Tomtarrendatorn kan börja bygga på tomten efter att bygglovet godkänts och hen undertecknat arrendeavtalet med staden.

Kontaktuppgifter 

Skicka meddelanden som gäller egnahemstomter per e-post till omakotitalotonttitiedustelut@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)eller ring Juha Heikkilä, tfn (09) 310 70964.

Du kanske är intresserad av